Ideforslag

Tranekær Sogn, byen og den omkringliggende natur ER noget helt specielt, det er vi mange der erkender. Takket være områdets lange historie, de smukke bakkede landskaber, ikke mindst kulturarven en slots by med utrættelige lokale ildsjæle har opbygget gennem mange generationer. DET SKAL VI VÆRNE OM!

Vi som beboerforening er bevidste om vi har et lokalsamfundsansvar og én stor fælles stemme på vegne af foreningens medlemmer. Det er med det mandat og stor ydmyghed, at vi repræsenterer områdets 'beboer'. Vi arbejder for udvikling af både den sociale velvære i det levede liv og for de fysiske rammer som vi færdes i er tidsvarende og attraktive.

"Bagvejen"

Som beboere i Tranekær er vi selv storforbruger af byen og områdets herligheder. Med vores lokalkendskab oplever vi dog desværre også udfordringer, specielt når vi som fodgængere bevæger os rundt. Bl.a. ligger husene så tæt på vejen, at det ikke er muligt at etablere egnede forhold for hverken fodgængere eller cyklister langs landevejen. Derfor har vi været nødt til at tænke i andre baner, for dermed at kunne give os selv samt Tranekærs mange besøgende en god og sammenhængende oplevelse af byen. Særligt naturen der omkranser byen har vi et ønske om at inkluderer.

Vi har udarbejdet et forslag som vores ideoplæg til en alternativ ‘rute’, og som kan bidrage til at løse nogle af de problemer vi som bløde trafikanter oplever, samtidig motiveres til at opdage områdets natur ved at søge ‘kig’ fra byen og ud i naturen.

Videoen under startes ved tryk på PLAY ikonet, går det for stærkt kan du PAUSE eller bruge mellemrumstasten.

God fornøjelse!

Kontakt og spørgsmål

Søren Valentin Christensen, Formand i Tranekær Sogns Beboerforening
 
Alice Nøhr, Landskabsarkitekt og Bestyrelsesmedlem Tranekær Sogns Beboerforening
 

På forhånd tak!

/ Bestyrelsen