_Referat skabelon 2021

Bestyrelsesmøde i Beboerhuset, Stengadevej 2a, 5953  Tranekær, 23.03.2021 kl. 16.00-18.00

Dagsorden

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Godkendelse af referat

Tilføjelser til dagsorden

Drift og økonomi

Arbejdsgrupper

Kulturaktiviteter

Næste møde inkl. dagsorden

Referat

Til stede:

SVC, HS, AMP, AN og BL

/ Fraværende:

NV

Referent:

DIO

Ad. 1)
Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt

Ad. 2)
Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt