Vilkår for leje af beboerhuset

– læs venligst REGLER OG VILKÅR grundigt, før du går videre med leje. – Har du forespørgsel til lejemål, venligst skrive en mail til: kasserer@tranekaerbeboerforening.dk

Det er af stor vigtighed, at lejeren har besigtiget faciliteterne før ibrugtagning af lejemålet og er bekendt med, at huset er drevet 100% af frivillig arbejdskraft. Udover at arrangere fælles aktiviteter for beboere i området, udfører de frivillige alm. vedligehold af de udendørs områder samt alm. rengøring af indendørsfaciliteterne og inventar.

Læs venligst REGLER og VILKÅR herunder. En kopi kan på opfordring udleveres ved nøgleudlevering som check-liste.

REGLER og VILKÅR

ved leje af


Tranekær Sogn Beboerforening,
“Beboerhuset” , Stengadevej 2a, 5953 Tranekær

Hvem kan leje lokaler?
For at kunne leje lokaler i Beboernes Hus, skal lejeren være mindst 21 år gammel. Der udlejes ikke til ungdomsfester, uanset voksenopsyn. Endvidere skal lejeren være medlem eller bekendt med medlem af Beboerforeningen i det pågældende år. Medlemskontingentet kan evt. tegnes og betales samtidig med lejen. Beboerhuset kan bookes et år forud.

Rådighed over lokalerne:
Se hjemmesiden beboerneshus.dk. – faneblad Lokaleleje. Her oplyses Tidspunkterne ”fra og til” i forbindelse
med leje-priserne. Et lejemål giver adgang til den fælles indgang, foyeren og trappeopgang til 1.etage.
Beboerhuset råder over 2 lokaler til udlejning, hver med tilhørende køkken og toiletter: Salen i stueetagen
(80 pers) samt Storstuen på 1.etage (30 pers). Til hvert lokale hører musikanlæg med stik iPod. Efter hvert
lejemål er professionel slutrengøring (toilet og gulvvask) inkl. i lejen.

Indgåelse af lejemål:
Når der er indgået lejeaftale, modtager lejer pr. mail en faktura på lejebeløbet, netbank betalingsanvisning
samt nærværende skrivelse Regler og Vilkår. Betalingsfristen er 8 dage. Når beløbet er indbetalt, er aftalen
gældende. Hvis et lejemål herefter annulleres, kan lejebeløbet tilbagebetales, hvis det lykkes at udleje til
anden side.

Nøgle – Depositum – Kvittering for Regler:
Nøgleafhentning sker i Beboerhuset mellem k1.16 og 18 om TORSDAGEN før dit lejemål. Ved samme
lejlighed betales et depositum på kr. 2.000,- pr. MobilePay. For tilbagebetaling af dit depositum bedes du
samtidig oplyse dit bankkontonummer.
Du bliver bedt om at kvittere for nøgle og alarmbrik samt accept af Regler og Vilkår. En kopi udleveres ved
nøgleudlevering og fungerer som din checkliste.
Tilbagebetaling af depositum sker ca. 14 dage efter festens afholdelse under forudsætning af,
• at oprydning er foretaget og lokalerne er gjort klar til rengøring ved lejemålets ophør
• at udleverede nøgler og alarmbrik er afleveret i postkassen ved lejemålets ophør
• at der ikke er modtaget dokumenterede klager over støj fra naboer.
Depositum bliver tilbageholdt, hvis bestyrelsen for Beboerforeningen modtager dokumenterede klager fra
naboerne/beboere i området, eller hvis politiet har været tilkaldt, eller hvis der er opstået skader på inventar.
– Såfremt alarmselskabet skal foretage unødvendig udrykning under lejemålet, tilbageholdes kr.1.000.

Alarm:
Beboerhuset er sikret mod indbrud via et alarmsystem. Ved nøgleafhentning torsdag bliver du samtidig
informeret om brug af alarmsystemet.
Husk at lukke vinduer og låse døre, inden du forlader lokalerne. Forglemmelse kan koste unødvendigt
alarmudkald og kr. 1.000,- (som tilbageholdes ved depositums tilbagebetaling).

Weekendvagt:
Til hver weekend-udlejning er der tilknyttet en lokal beboer som NØDVAGT, som kan tilkaldes i
kritiske situationer, f.eks. hvis en sikring skulle gå. Tlf.nr. til WEEKENDVAGT: 4084 5738.
Musikregler og Støj:
Af hensyn til Beboerhusets naboer holder vi strengt på at
• døre og vinduer skal være lukket, når der spilles musik
• levende musik slutter kl. 01:00 – Søndage kl. 24.00
• kl. 02:00 slutter alle former for musikudfoldelse samt anden støjende adfærd. Søndage kl.24.00.

I øvrigt
• må der ikke afbrændes fyrværkeri
• og der må ikke tændes bål på udenoms arealerne.
• Hvis der medbringes udstyr til f.eks. udendørs madlavning, skal dette fjernes ved lejemålets ophør.

Ansvar og erstatningspligt:
Som bruger af husets lokaler, er du erstatningspligtig overfor evt. skader forvoldt af dig selv,
dine gæster, eller andre, som du har givet adgang til det lejede område.
Beboerhuset yder ikke erstatning ved pludselig opstået skader på inventar og bygning under et lejemål.

Inventar m.m.
Til lejemålet Storstuen (30 pers.) på 1. etage hører opstablede borde/stole, tilhørende køkken samt service til
30 pers. Til lejemålet Salen (80 pers.) i stueetagen hører tilsvarende opstablede borde/stole og tilhørende
køkken samt service til 80 pers. I salen er der 17 sammenklappelige borde, som hver måler 183 x 75 cm.
Begge køkkener har ovne, køle/frys, opvaskemaskine og kaffemaskine.
Der er begrænset adgang til grovservice, knive, gryder, potter og pander. Husk selv proptrækker/øloplukkere,
viskestykke, karklude og evt. køkkenknive.
Skulle uheldet være ude, så læg besked i køkkenet om evt. skader (itugået glas, tallerkener osv.)
Der findes fyrfadslyseholdere og små vaser til bordpyntning. Bemærk: der må ikke bruges farvede papirduge
og/eller guirlander af hensyn til risiko for afsmitning på møbler og gulve.
På hver etage forefindes toiletter, håndklæder og toiletpapir, samt sæbe, opvasketabs og affaldssække.

Rengøring:
I lejen inkluderes slutrengøring efter festen, foretaget af et rengøringsfirma hyret af Beboerforeningen, og som omfatter rengøring af toiletter samt gulvvask. Som lejer/bruger skal du dog sørge for almindelig oprydning inden du forlader lejemålet,
dvs. man skal
• aftørre borde og stille borde og stole på plads
• feje gulvet i det lejede område, inkl. køkken og gangarealer
• tømme opvaskemaskinen, stille service på plads
• rengøre køleskabe, komfur samt ovne
• tømme indendørs skraldespande og udendørs askebægre og skraldespande. Affaldscontainere
findes bag huset v. P-pladsen.
Såfremt lejerens oprydning og/eller del af rengøringsarbejdet ikke er udført tilfredsstillende, trækkes for
ekstra rengøring efter følgende retningslinjer:
• hvis det som følge af lejerens dispositioner ikke har været muligt for rengøringsfirmaet at
påbegynde rengøringen ved lejemålets ophør
• hvis der efterlades ekstremt snavsede gulve, skomærker, vinpletter, stearinpletter på gulve o.lign.
• hvis der efterlades snavsede ovne, komfurer, køleskabe eller bordplader.
• Der benyttes fotodokumentation.
Beboerhuset afgør, hvorvidt der skal trækkes i depositum. Såfremt du er uenig i afgørelsen, kan der
rettes en klage til bestyrelsen, der vil behandle klagen på førstkommende bestyrelsesmøde.

P-plads:
Beboerhuset råder over 3 parkeringspladser bag Beboerhuset, som kan benyttes udenfor (nabo-)
daginstitutionens åbningstid med GÆSTEKORT. Der må ikke parkeres på græsplænen eller i Smøgen langs
med Beboerhuset.

Anvendelse af de grønne områder:
De grønne områder omkring Beboernes Hus er offentligt og kan benyttes af alle beboere i
området, såvel som af dig og dine gæster. Det betyder samtidig, at du ikke kan reservere de grønne
områder i forbindelse med din fest.

Regler og Vilkår redigeret pr. 4. maj 2018

Beboernes Hus – Lokaleudlejningen