Formandens beretning (08.03.2023)

Formandens beretning Tranekær Sogns Beboerforening på Generalforsamling d.08.03.2023 af Søren Valentin Christensen (formand siden Marts 2018).

DET er Imponerede

Får under en uge siden, da var nogle af os til koncert – lige ovre på den anden side af gaden. Her var vi flere der var imponeret og med åben mund lyttede til ’Musik fra Generalens tid’. Det var en aften der kombinerede musikhistorie fremført af Kasper Nefer, og musik med Inga Bay på hammerflygel. Den oplevelse var stor, men bare én af mange helt igennem fantastiske oplevelser der har været afholdt i de sidste mange år her i Tranekær. Det er arrangementer hvor private selv eller i regi af foreningen, tager initiativ og med stor engagement deler ’det som man er god til’ med os andre. Form, fremførelse, kvalitet – det er meget imponerende hvad der sker her langt ud på øen. Jeg er nødt til at fremhæve hvor helt igennem unikt det er! Vi i vores lille samfund bidrager i en grad, som kun få gør er helt fantastisk – nogle gange sågar med risiko for at udstille sig selv (vi hørte Kasper synge for første gang).

Personligt er jeg meget imponeret, som formand er jeg stolt af det fællesskab vi sammen har skabt. Klappe!

Vi som bestyrelse og som frivillige i en social forening, har som tidligere år arbejdet med fuld åbenhed og gennemsigtighed. Det gælder både beslutninger, prioriteringer, økonomisk status og vigtigst af alt; at inddrage jer og jeres ønsker samt motiverer til frivillighed og fællesskab. Vi arbejder efter princippet ’Opt-in’ og altid på medlemmets præmies. Vi har ønsket aktiviteter der henvender sig til bredden (f.eks. fællesspisning), men mindst lige så vigtigt også snævre arrangementer som er for de få. Det opretholder vi med løbende dialog og beviste valg til årshjulet for aktiviteter. Vi er også beviste om, at uden jer med det lokale engagement, da vil det hele smuldre. Det skal vi holde fast på!

På sidste års beretning, da nævnte jeg det nok ville kræve et håndsving og en stærk arm, at få foreningsmotoren i gang igen efter Corona. Det har vist sig slet ikke at være så svært som antaget. Vi har en stadig ’strøm’ af nye medlemmer, vi ser ikke kun de samme ansigter ved arrangementer og mange af de gentagelser vi mødes om år efter år, har flere gange taget en drejning – vegetar mad f.eks.

Det hele opleves positivt, der er en god stemning, vi er glade for at se hinanden – det kører på skinner. På skinner ja, her bør vi nok alle løfte vores glas, hat eller stok, det skyldes langt de fleste gange de som i foreningens bestyrelse der gang på gang varmer huset op, tømmer opv.mask., propper vinen op og som sætter sig ved klaveret for at synge for. Tak for jeres hjælp!

Protokol og kommunikation

Vi har gennemgået en total digitalisering, der er på godt og ondt ingen konvoluter og kun få kontanter i omløb, alt kommunikation modtages med afsender fra ’Foreningen’. Det gør, at der ikke er tvivl om afsender, indhold eller hvor man selv kan søge mere information, hvis nødvendig. Jeg håber det mærkes som en forbedring samt i synes det faktisk er nemmere generelt?

Kerneværdier og udvikling

Et tilbagevendende hovedtema er vores kerne aktiviteter/værdier, og får at være præcise så fortsætter vi selvfølgelig som vi plejer med: fællesspisninger, foredrag, koncerter, Sankt Hans mm. og så selvfølgelig lidt vedligehold på arbejdsdage.

Der sker udover spisninger en masse andet i Tranekær by, husene og naturen omkring udvikler sig med store tiltag. Medicinhaverne vokser, Besøgsbigård, Godskontoret, Slotsparken med Tickon og flere store løft af husene og skovene under Tranekær Gods. Der er helt sikkert mere på vej som vil gøre vores by og området omkring endnu mere attraktivt. Flere vil derfor besøge os, måske bosætte sig. Bagsiden af det er mere trængsel, mere trafik, flere mennesker og større behov for parkering, toiletforhold, skraldespande, skilte, lade standere osv.

Det er med den erkendelse, at vi i aften vil præsenterer vores første ideforslag der omhandler ’bedre sammenhæng mellem byens ophold, seværdigheder og naturen omkring. Ideforslaget har vi kaldt ’Bagvejen’ og som er udarbejdet af Alice Nøhr og mig. Løbende har vi adspurgt og med stor hjælp fra hele bestyrelsen er dette vores første offentlige præsentation – håber I vil tage godt i mod det!

Som det fremstår tydeligt, da har vi brug for alle hænder nu og i den nærmeste fremtid, vi skal udvikle forslaget til et faktisk projekt med behov for alle mulige kompetencer: formidling, notching, beboer interressegruppe, finansiering, myndigheder osv.

Min største anbefaling er kom og vær med! Kom med i Bestyrelsen og/eller deltag i en af de grupper som har din interesse.

Det var ordene fra mig, jeg vil gerne udtrykke en stor tak igen til bestyrelsen og til alle medlemmer. I er helt vildt seje og vi ses om ca. én halv time – i det nye foreningssår!

Med de bedste hilsener

Søren Valentin Christensen, soren_valentin@hotmail.com

Husk:


Alle ideer, ønsker samt forslag til ændringer velkomne og vil blive diskuteret i bestyrelsen. Nogle bidrag vil bliver til en hyggelig aften, afsted på tur eller et større langsigtet gruppearbejde (mere formeldt), men nogle må måske prioriteres og når ikke i videre. Jeg opfordre alle til, at opsøge det engagement der netop interesserer dig, og hvor din frivillighed passer dig og bidrager bedst.

Du kan bidrage til vores fælles foreningsliv med dine input! Gå til menuen i top > Medlemmer > Ideer til foreningen.