Bestyrelsesmøde 3 (07.06.2023)

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde, Stengadevej 2a, 5953 Tranekær, 07.06.2023 kl. 16.00-18.00.

1. Godkendelse af referat fra sidste Best. møde.

2. Tilføjelser til dagsorden

 • Klubhuset
 • Arbejdsdag, resultat optælling af service mm.
 • Bramfri Festival, status, opgaver og bemanding.
 • LED lamper, nyt indkøb testes.

3. Drift og økonomi

4. Arbejdsgrupper

 • Bagvejen, ideudveksling og møde med Tranekær Gods.

5. Kulturaktiviteter

 • Sankt Hans aften inkl. båltaler (SVC)

6. Eventuelt

 • Hjemmeside opdatering og modtager af mails.
 • Dankort til foreningen (Webhosting, domain og MobilePay)

7. Næste møde inkl. dagsorden

 

REFERAT

På mødet blev der taget noter for beslutningsreferat af: (XX) Xxxx.

Til stede:

 • Bo Nissen (BN), Alice Nøhr (AN), Henni Starup (HS), Philip Astley (PA), Niels Vous (NV), Aksel Møller Petersen (AMP), Søren Valentin Christensen (SVC)

Fravær/afbud:

 • Ingen
 

Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste Best. møde.

 • Godkendt.

Ad. 2. Tilføjelser til dagsorden

 • Klubhuset

  Overfor kommunen lægger vi op til, at der indgås en lejeaftale med en årlig leje på kr. 600. Det forudsættes, at kommunen står for udvendig vedligeholdelse, inkl. vandforsyning, og beboerforeningen tilsvarende tager sig af den indvendige del. Der henvises til formandens e-brev af 8. juni 2023 til Langeland kommune, att. Rikke Fink.

  Inventar

  Alice og Søren køber det manglende inventar, det er især snapseglas vi mangler.

  Bramfri Festival (Woodstock) 21/7-2023

  Det er ikke på nuværende tidspunkt helt afklaret, om vi skal udføre arbejdsopgaver i form af f.eks. salg af forfriskninger. Bo Nissen orienterer nærmere, når han får yderligere oplysninger.

  Bordlamper

  Henni og Philip demonstrerede en mulig type. Den blev godkendt, og de fik mandat til at foretage et køb af 5 styk. Prisen inkl. oplader beløber sig til kr. 8.138.

 •  

Ad. 3. Drift og økonomi

 • Her er – på godt og ondt – ikke meget nyt. Kassereren har endnu ikke tømt kassen(!), og der er ikke store truende regninger, dog skal der henses til købet af bordlamper jf. ovenfor.

 • 3 nye medlemmer
 • 5 kommende udlejninger

Ad. 4. Arbejdsgrupper

 • Bagvejen og byudvikling

  Søren refererede fra et møde med repræsentanter fra Tranekær Gods, som han og Alice har deltaget i. Det blev afholdt i en meget positiv ånd, og Søren kunne fornemme en stor interesse for projektet med ”Bagvejen”. Det blev besluttet, at vi går ruten den 27. juni 2023.

Ad. 5. Kulturaktiviteter

 • Bigband

Philip har spurgt, om ”Generalen” kunne være interesseret i arrangementet, eftersom vi mener, at pladsen foran restauranten er det mest velegnede sted. De har meget travlt, og det var Philips fornemmelse, at interessen ikke var så stor. Indtil videre må projektet derfor sættes på pause.

 • Sankt Hans

Det bliver på sportspladsen, fredag 23. juni 2023 og vi begynder kl. 18.00. Søren har (e-brev af 9. juni 2023) udsendt indbydelse.

 • Muligt foredrag

Philip foreslog, at vi skulle forsøge at engagere arkitekt Lisbeth Søkilde (Stenbjerg Ejendomme) til et foredrag i beboerhuset.

Ad. 6. Eventuelt

 • Hele hjemmesiden skal laves om. En udbyder af underliggende programmer hertil er gået konkurs! Desuden skal vi se på vores system omkring betaling. Som det er nu, benytter vi Sørens private mobilnummer til MobilePay samt Betalingskort, det er – som en fremtidssikring – ikke ideelt. Kassereren kontakter Fynske Bank med henblik på at få en mere fremtidssikret løsning.                

Ad. 7. Næste møde inkl. dagsorden

 • Næste møde blev aftalt til tirsdag d.22. august 2023 kl. 16.00.