Bestyrelsesmøde 1, Konstituering (28.03.2023)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde hos Søren, Slotsgade 17, Tranekær, torsdag d. 28. marts 2023 kl. 16.00-18.00.

 1. Reflektering og igangværende.
 2. Dialog om foreningens fremtidig virke.
 3. Konstituering af bestyrelse.
 4. Næste bestyrelsesmøde.

Nødvendig beslutning:

 • Hesselbjerg Musikfestival – medlemsskab for gentagen leje af huset.
 • Musikanterhuset – medlemsskab på en husstand i stedet for en person?

Referat


Til stede: 

Fravær/afbud:

Ad 1.) Reflektering og igangværende

Aktiviteter

Projekter

Ad 2.) Foreningens virke

 • Identitet og prioriteringer.
 • Drift og vedligehold af rammer
 • Kommunikation og Protokol
 • Økonomi og boghold

Diskussion om:

Ad 3.) Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsens konstituerede sig på mødet den 23-03-2023  således :

 • Formand            
 • Næstformand    
 • Kasserer             
 • Vicevært            
 • Sekretær            

Øvrige medlemmer som arbejder med f.eks. kultur og koordinering.

 • Kultur
 • Webmaster

Ad 4.) Næste Bestyrelsesmøde d.XX.XX.2023 kl. 16:00 i beboerhuset.