Bestyrelsesmøde 1, Konstituering (28.03.2023)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde hos Søren, Slotsgade 17, Tranekær, torsdag d. 28. marts 2023 kl. 16.00-18.00.

 1. Reflektering og igangværende.
 2. Dialog om foreningens fremtidig virke.
 3. Konstituering af bestyrelse.
 4. Næste bestyrelsesmøde.

Nødvendig beslutning:

 • Hesselbjerg Musikfestival – medlemsskab for gentagen leje af huset.
 • Musikanterhuset – medlemsskab på en husstand i stedet for en person?

Referat


Til stede:

 • Søren Valentin Christensen (SVC), Alice Nøhr (AN), Henni Starup (HS), Philip Astley (PA), Bo Nissen (BN), Niels Vous (NV), Aksel Møller Petersen (AMP)

Fravær/afbud:

 • Ingen fravær.

Tidligere møders referater (Generalforsamling) blev godkendt.

Ad 1.) Reflektering og igangværende

Helt overordnet mener vi at kunne sige, at vi er nået vidt omkring. Der er sket løbende vedligeholdelse af huset. Vi har afholdt – så at sige – både brede og snævre aktiviteter. Hermed menes en bred vifte, lige fra fejring af Sankt Hans og fællesspisning (gourmet), og over til mere ”snævre” arrangementer i form af f.eks. foredrag og musik hos Inga Bay og Nefer.

I øvrigt henvises til Sørens formandsberetning som også står at læse her på hjemmesiden HER

Ad 2.) Foreningens virke

Philip: Måske mindre arbejdsgrupper til specifikke opgaver.

Axel: Fast strukturering skal tilstræbes. Loft i sal bør have en bedre lydisolering. Lys ved indgangen. Ejerforhold vedr. lille hus på sportspladsen bør klarlægges med kommunen.

Nissen: Glæder sig over en funktionsdygtig bestyrelse, og et behageligt tonefald.

Henni: Vi skal have lys på bordene.

Alice: Den del af boldbanen som står i højt græs, kunne gøres til et spændende projekt.

I øvrigt: Det er til tider vanskeligt at mønstre kokkehold til vores fællesspisninger. På næste bestyrelsesmøde bør vi have nedsat en ”bestikgruppe”, som kan opgøre, hvad vi mangler i form af porcelæn, bestik m.v.

En ”Gårdgruppe” vil antagelig komme til at bestå af Axel, Bo, Niels og Alice.

Ad 3.) Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsens konstituerede sig på mødet den 23-03-2023  således :

 • Formand            Bo C. Nissen
 • Næstformand    Alice Nøhr
 • Kasserer             Niels Vous 
 • Vicevært            Axel Møller Petersen
 • Sekretær            Fælles

Øvrige medlemmer som arbejder med f.eks. kultur og koordinering.

 • Kultur                 Philip Astley og Henni Starup 
 • Webmaster        Søren V. Christensen

Eventuelt:

Bo Nissen har været til generalforsamling i Visit Tranekær, og kunne fortælle om et arrangement som tænkes afholdt på sportspladsen 21. juli 2023. En koncert med Esben Just og den skulle hedde ”Bramfri Festival”. Vi er ikke afvisende for at kunne stå for salg og udskænkning af forfriskninger.

Philip Astley foreslog et arrangement med et big band. Det vil vi tale videre om på næste bestyrelsesmøde.

Ad 4.) Næste Bestyrelsesmøde d.20.04.2023 kl. 16:00 i beboerhuset.