Bestyrelsesmøde 1, Konstituering (26.03.2024)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde 1
Konstituering
Tirsdag den 26. marts kl. 16 i Beboerhuset
1. Konstituering af bestyrelse
    Formand
    Næstformand
    Kasserer
    Vicevært
    Webmaster
    Kultur
2.  Godkendelse af referat fra sidste møde
3.   Dialog om foreningens fremtidige virke
4.   Igangværende opgaver
5.   Næste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde 260324

1)  Konstituering af bestyrelse:

Bo beholder posten som formand
Philip og Axel deles om posten som næstformand
Niels fortsætter som kasserer
Lene blev valgt til sekretær
Jon blev valgt til Webmaster

Axel fortsætter som vicevært og modtager fremover et gavekort som honorar for rengøring i Beboerhuset.

Henny og Philip fortsætter gerne med at arrangere kulturelle aktiviteter – Lene hjælper til med at arrangere mad/drikke ved sådanne arrangementer.

Tilmelding overvejes ved fremtidige arrangementer.

Bo informerede om skraldespandsproblematikken samt om Fællesspisning i Pichardt regi d. 2/5.

2)   Godkendelse af referat fra sidste møde:

Axel spurgte ind til info ang. køb af skolebygning/det gamle kommunekontor – Niels videresender oplysninger, som han har modtaget herom.

Bo meddelte, at der arbejdes på at finde frem til gamle fotos af Tranekær By.

3)   Dialog om foreningens fremtidige virke:

Axel:

Udendørs belysning samt forbedring af tilkørselsforhold blev nævnt som ønskværdige i 2024.

Græsslåning på sportspladsen samt brug af Klubhuset blev debatteret.

Philip:
Orienterede om K. Jepsens engagement i Tranekær og om samarbejdet mellem Anette Strågaard og G. Høegh – endelig strategi følger senere.

Henny:
Har ønske om at planlægge en månedlig kulturel aktivitet – evt. som arrangement ud af huset

Vil deruden gerne hjælpe med at skrive historien om Tranekær Beboerforening, som Bo arbejder på.

Der bør udarbejdes en velkomstskrivelse til nye tilflyttere – Lene bidrager gerne.

Niels:
Håber at projekt “Bagvejen” bliver til noget.

Jon:
I sommerhalvåret kunne man arbejde med kortfristede “pop-up” aktiviteter, især for nye beboere/flexhus-ejere.
Medlemslisten vil snart blive opdateret, og en forenkling af Websiden er ligeledes planlagt.

Bo:
Vore Gourmetaftener er en stor succes.

Vi skal også tænke på at vedligeholde beboerhus m.m. I denne forbindelse blev lydforhold og borde debatteret.

4)  Igangværende opgaver :

Middelalderdage – ‘Visit Tranekær’ søger frivillige.

Check-up på køkkenudstyr i Beboerhuset (induktion?)

“Bagvejen” – Alice arbejdere videre på projektet.

MobilerPay / Mit ID – Niels og Jon holder snarligt møde.Kai W Hansen arbejder på adresseliste over husejere, som er interesseret i bedre IT forhold.

Trafikken gennem byen – vi er uenige med kommunen.

5)   Næste bestyrelsesmøde:

Tirsdag d. 23.04.24 kl. 16:00