Vilkår for leje af beboerhuset

Venligst læs REGLER OG VILKÅR grundigt, før du går videre med leje. Har du forespørgsel til lejemål, venligst skrive en mail til: kasserer@tranekaerbeboerforening.dk

Det er af stor vigtighed, at lejeren har besigtiget faciliteterne umiddelbart før ibrugtagning og er bekendt med, at huset er drevet 100% af frivillig arbejdskraft. Udover at arrangere fælles aktiviteter for beboere i området, udfører frivillige alm. vedligehold af bygningen samt rengøring af faciliteterne og inventar.

REGLER og VILKÅR herunder kan på opfordring gennemgås ved nøgle-udlevering som check-liste.


ved leje af

Tranekær Sogn Beboerforening,
“Beboerhuset” , Stengadevej 2a, 5953 Tranekær


Hvem kan leje lokaler?

For at kunne leje lokaler i Beboernes Hus, skal lejeren være mindst 21 år gammel. Der udlejes ikke til ungdomsfester, uanset voksenopsyn. Endvidere skal lejeren være medlem eller bekendt med medlem af Beboerforeningen i det pågældende år. Medlemskontingentet kan evt. tegnes og betales samtidig med lejen. Beboerhuset kan bookes 3 måneder forud.

Rådighed over lokalerne

Se hjemmesiden under fanebladet ‘Kalender‘. Her oplyses datoer hvor huset er udlejet ”fra og til” og altså allerede optaget. Et lejemål giver adgang til den fælles indgang, foyer med toilet samt forsamlingssalen indeholdt køkken.
Beboerhuset råder over 1 lokale til udlejning, med tilhørende køkken og toiletter: Salen i stueetagen godkendt til 50 pers. Til lokalet hører musikanlæg med stik til mobile enheder, tilslutning til projektor med PC via HDMI (kan konverteres til VGA). Efter hvert lejemål er professionel slutrengøring (toilet, køkken og gulvvask) inkl. i lejen.

Indgåelse af lejemål

Når der er indgået lejeaftale, modtager lejer pr. mail en faktura på lejebeløbet, netbank betalingsanvisning samt nærværende skrivelse ‘Regler og Vilkår’. Betalingsfristen er 8 dage. Når beløbet er indbetalt, er aftalen
gældende. Hvis et lejemål herefter annulleres, kan lejebeløbet tilbagebetales, hvis det lykkes at udleje til anden side.

Nøgle – Depositum – Kvittering for Regler

Nøgleafhentning sker i Beboerhuset mellem k1. 16 og 18 samme dag som din leje. Inkluderet i betaling af lejen er depositum på Dkr. 1.000,-.


For tilbagebetaling af dit depositum bedes du samtidig oplyse dit bankkontonummer.


Du bliver bedt om at kvittere for nøgle samt accept af ‘Regler og Vilkår’. En kopi udleveres ved nøgleudlevering og fungerer som din checkliste.

Tilbagebetaling af depositum sker ca. 14 dage efter festens afholdelse under forudsætning af,

 • at oprydning er foretaget og lokalerne er gjort klar til rengøring ved lejemålets ophør
 • at udleverede nøgler og alarmbrik er afleveret i postkassen ved lejemålets ophør
 • at der ikke er modtaget dokumenterede klager over støj fra naboer.

Depositum bliver tilbageholdt, hvis bestyrelsen for Beboerforeningen modtager dokumenterede klager fra

 • naboerne/beboere i området, eller hvis politiet har været tilkaldt, eller hvis der er opstået skader på inventar.
 • Såfremt frivillige skal foretage unødvendig tilkald under lejemålet, tilbageholdes hele eller dele af depositum.

MUSIKREGLER OG STØJ

Af hensyn til Beboerhusets naboer holder vi strengt på at:

 • døre og vinduer skal være lukket, når der spilles musik
 • levende musik slutter kl. 01:00 – Søndage kl. 24.00
 • kl. 02:00 slutter alle former for musikudfoldelse samt anden støjende adfærd – Søndage kl.24.00.

I øvrigt

 • må der ikke afbrændes fyrværkeri
 • og der må ikke tændes bål på udenoms arealerne.
 • hvis der medbringes udstyr til f.eks. udendørs madlavning, skal dette fjernes ved lejemålets ophør.

ANSVAR OG ERSTATNINGSPLIGT:
Som bruger af husets lokaler, er du erstatningspligtig overfor evt. skader forvoldt af dig selv, dine gæster, eller andre, som du har givet adgang til det lejede område.
Beboerhuset yder ikke erstatning ved pludselig opstået skader på inventar og bygning under et lejemål.

INVENTAR m.m.
Til lejemålet hører opstablede borde/stole, tilhørende køkken samt service til 50 pers. Der er 6 sammenklappelige borde, som hver måler ø180 cm.
Køkkenet har ovn, køle/frys, opvaskemaskine og kaffemaskiner. Der er begrænset adgang til grovservice, knive, gryder, potter og pander. Husk selv proptrækker/øloplukkere, viskestykke, karklude og evt. køkkenknive.
Skulle uheldet være ude, så læg besked i køkkenet om evt. skader (itugået glas, tallerkener osv.). Der findes fyrfadslyseholdere og små vaser til bordpyntning.

Bemærk: der må ikke bruges farvede papirduge og/eller guirlander af hensyn til risiko for afsmitning på møbler og gulve.

Der forefindes håndklæder og toiletpapir, samt sæbe, opvasketabs og affaldssække.

RENGØRING
I lejen inkluderes slutrengøring efter lejen, foretaget af et rengøringsfirma hyret af Beboerforeningen og som omfatter rengøring af min. toiletter samt gulvvask. Som lejer/bruger skal du dog sørge for almindelig oprydning inden du forlader lejemålet, dvs. man skal

 • aftørre borde og stille borde og stole på plads
 • feje gulvet i det lejede område, inkl. køkken og gangarealer
 • tømme opvaskemaskinen, stille service på plads
 • rengøre køleskabe, komfur samt ovne
 • tømme indendørs skraldespande og udendørs askebægre og skraldespande. Affaldscontainere findes bag huset v. P-pladsen.
 •  

Såfremt lejerens oprydning og/eller del af rengøringsarbejdet ikke er udført tilfredsstillende, trækkes for:

 • ekstra rengøring
 • hvis det som følge af lejerens dispositioner ikke har været muligt for rengøringsfirmaet at påbegynde rengøringen ved lejemålets ophør
 • hvis der efterlades ekstremt snavsede gulve, skomærker, vinpletter, stearinpletter på gulve o.lign.
 • hvis der efterlades snavsede ovne, komfurer, køleskabe eller bordplader.

Der benyttes fotodokumentation.

Frivillig person der håndterer udlejning afgør, hvorvidt der skal trækkes i depositum. Såfremt du er uenig i afgørelsen, kan der rettes en klage til bestyrelsen, der vil behandle klagen på førstkommende bestyrelsesmøde.

PARKERING og OPHOLD
Beboerhuset råder over parkeringsplads bag Beboerhuset, som kan benyttes af op til ca. 20 biler. Der må ikke parkeres udenfor parkeringspladsen eller langs med Beboerhuset.

De grønne områder omkring Beboerhuset er private og kan ikke benyttes af lejer, det være såvel som af dig og dine gæster. Kun området foran hovedindgang og facaden langs nedkørsel kan anvendes til f.eks. opstilling af grill eller anden udendørs ophold.

Regler og Vilkår gældende fra 8. marts 2019

Bestyrelsen, Tranekær Sogn Beboerforening