Bestyrelsesmøde 5 (26.09.2023)

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde, Stengadevej 2a, 5953 Tranekær, 26.09.2023 kl. 15.00-17.00.

1. Godkendelse af referat fra sidste Best. møde.

2. Tilføjelser til dagsorden

 • Køb af Klubhuset på sportspladsen (BN)
 • Status betalingskort (NV)
 • Møde hos Landsbyklynger Langeland og Strynø (SVC)

3. Drift og økonomi

4. Arbejdsgrupper

 • Bagvejen (SVC og AN)
  • Møde aftalt med Jane Jegind, Erhverv og Turisme 28. september.
  • Færdiggøre ændringer, kontakt kommune og Langeland Sammen.
  • Beboerforening informationsmøde d.7 november kl. 16:00 (forslag) 
  • Individuel opstart af arbejdsgrupper (fysiske møder)
   • Projekt:  Ruten, lodsejere og fysisk etablering.
   • Projekt:  Skiltning, formidling og generel markedsføring.
   • Projekt:  Drift og langsigtet vedligeholdelse.
   • Projekt:  Netværk og Finansiering.
   • Projekt:  Digitalisering (Langeland.dk, Visit Tranekær, Maps og navigation)
 • Trafikken (AMP)
 • Internet og Digitalisering (SVC)

5. Kulturaktiviteter

 • Efterårets aktiviteter.
 • Kastanjer m. foredrag (okt.)?

6. Eventuelt

 • Øhavsstien

7. Næste møde inkl. dagsorden

 

REFERAT

På mødet blev der taget noter for beslutningsreferat af: Niels Vous (NV) og Bo Nissen (BN).

Til stede:

 • Bo Nissen (BN), Alice Nøhr (AN), Henni Starup (HS), Philip Astley (PA), Niels Vous (NV), Aksel Møller Petersen (AMP), Søren Valentin Christensen (SVC)

Fravær/afbud:

 • med afbud, Xxx
 

Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste Best. møde.

 • Referat fra møde den 22. august 2023 blev xxxxxxx.

Ad. 2. Tilføjelser til dagsorden

 • X

Ad. 3. Drift og økonomi

 • X

Ad. 4. Arbejdsgrupper

 • Naturstien “Bagvejen”

  X

 • Trafik

  X

 • Internet

  X

Ad. 5. Kulturaktiviteter

 • X

Ad. 6. Eventuelt

 • X

Ad. 7. Næste møde inkl. dagsorden

 • Næste møde blev aftalt til XX. november 2023 kl. 15.00 i Beboerhuset.