: UDEAREALER

Vi ønsker at forbedre udearealerne omkring Beboerhuset, sådan der er en mere tydelig vejvisning til huset samt sikring af ankomsten for evt. gangbesværede og kørestolsbrugere som deltager i vores arrangementer. Vi har i dag vanskelige forhold ned ad den stejle grusvej, både huller, skrånende vejkant samt manglende belysning af gangarealet gør vi føler der skal gøres noget. Ligeledes den belægningen frem til hoveddør, området omkring med ukrudt og krat, placering af skraldevogne samt hele arealet for parkering trænger til et løft.

Arbejdet ‘Udeareal’ er opdelt i 3 hovedemner, hvilken afvikles i selvstændige etaper. Dog er rydning af arealet foran beboerhusets indgang samt etablering af min. et (gerne to) udhængsskab(e) synligt fra off. vej igangsat. Skabe er tænkt belyst, påført foreningens navn samt indeholdende A3 flyer om kommende/aftenens arrangement(er). Belysning udføres solcelledrevet uden etablering af elinstallation.

 • Etape 1:   Ankomst, belægning langs bygning, hegn, belysning samt ophold.
 • Etape 2:   Vej genoprettes inkl. regnvandssikring
 • Etape3:   Parkering mm.

Beboerforeningen har modtaget bevilling fra Fonden Langelands Elforsynings bestyrelse til gennemførelse af etape 1, hvilken er igangsat og under udførelse.

Status

Planlægning
15%
Finansiering
49%
Accept
60%
Udførelse
1%

Plus pil ( ^ ) ikonet til højre, folder teksten ud i hvert punkt.

2020.10.07 Oprettelse af Arbejdsgruppe

På bestyrelsesmøde 5, 2020 blev det besluttet som resultat af bevilling fra LEF at oprette arbejdsgruppe bestående af:

Bestyrelsen:

 • Alive Nøhr
 • Søren Valentin Christensen

Medlemmer:

 • X

2020.10.02 Modtagelse af bevilling fra LEF

Fonden Langelands Elforsynings bestyrelse har gennemgået alle ansøgningerne og besluttet at fordele de afsatte kr. 800.000, – til 25 udvalgte ansøgere. Ved ansøgning om økonomisk tilskud, har Tranekær Sogns Beboerforening modtaget kr.16.400,- til udbedring af adgangsforhold.

Pga. covid-19 var der ingen officiel overrækkelse.

Bestyrelsen for beboerforeningen har ved modtagelse udtrykt vores glæde og taknemlighed, igen tusind tak. 

2020.08.15 Ansøgning LEF

Kære Fonden Langelands Elforsyning,

Tak for muligheden, at ansøge om aktiviteter der i vores lokale foreningsliv vil løfte en problemstilling der kun vanskeligt, vis ikke umuligt, vil kunne løftes med egne midler.

Beboerhuset i Tranekær er områdets samlingssted for sociale aktiviteter, her mødes vi ca. 120 medlemmer, til fulde huse med op til 50 personer ad gangen. Vi mødes til foredrag, musik, fællesspisning mm. yderligere er huset ofte udlejet i privat regi. Vores medlemmer er i de fleste tilfælde mobile, men også gangbesværede og kørestolsbrugere deltager i vores arrangementer. Sidstnævnte har vanskelige forhold ned ad den stejle grusvej, pga. huller og lange render fra skybrud mm.

Ansøgning om fondsmidler vedr. udbedring af belastede adgangsforhold, i samarbejde med lokale udførende, fra Stengadevej (asfalt), ned mod parkeringsplads og frem til husets hoveddør.

 • Etablering af gangareal i højre side af vej
 • Udbedring af vej (forebygge mod skybrud)
 • Lav belysning langs gangareal

Udføres af frivillige medlemmer

 • Trappe nedgang
 • Rampe ind i huset
 • Belægning til hoveddør

Beskrivelse

Lorem ipsum aæeoh æah æaerghj oeijg øserj gsøejrg øoweirj goei’jr øoqerjg øqoerjg øqoj qøpw øawj øp eriøpoerai aøper jaøer øar

Plus pil ( ^ ) ikonet til højre, folder teksten ud i hvert punkt.

TIDSPLAN, ETAPER OG AKTIVITETER

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ROLLER OG INDDRAGELSE AF MEDLEMMER

Empty section. Edit page to add content here.

BUDGET OG FINANSIERING

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hvad koster det?

Hvor kommer pengene fra (horisont)

GENNEMFØRELSE OG KENDTE BARRIERER

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

DRIFT OG EVT. VEDLIGEHOLD

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Er der driftsomkostninger som skal inkluderes i vores årlige budget, er der råderum samt vedligehold der kræver arbejde mm.

AFLEVERING OG EFTERSYN

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Afleverer arbejdet for fejl og mangler (typisk med håndværker)

Gennemgang og eftersyn af udført arbejde efter 1. år for udbedring af evt. opståede problemer.