Bestyrelsesmøde (13.02.2024)

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde, Stengadevej 2a, 5953 Tranekær, 13.02.2024 kl. 16.00-18.00.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Tilføjelser til dagsorden
Webmasterskifte
Kommende generalforsamling
Generalforsamling i VisitTranekær (Middelalderdage i uge 31)
Drift og økonomi
Økonomi
Medlemmer
MobilePay
Arbejdsgrupper
Vindmøller
Gl. Skole
Gl. Kommunekontor
Bagvejen
Kulturaktiviteter
?
Eventuelt
Næste møde: Generalforsamling evt. tirsdag d. 5.03.2024 kl. 19.00

REFERAT

På mødet blev der taget noter for beslutningsreferat af: Niels Vous.

Tilføjelser til dagsordenen

Der blev givet en kort orientering omkring internetforbindelser. Vendia Net har opstillet en mast på toppen af siloen i Rudkøbing. Østrøm planlægger en mast i Botofte. Jon Hofberg kunne oplyse, at han – fra sin bopæl – havde udmærket forbindelse via ”3”.

Ny webmaster

Formand Bo Nissen kunne med udelt tilfredshed – og det gælder også resten af bestyrelsen – byde Jon Hofberg velkommen som ny webmaster.

Visit Tranekær

Her er formanden involveret og Bo kunne oplyse, at der afholdes generalforsamling de n 19. marts 2024.

Drift og økonomi

Vi skal have oprettet et Mit-ID tilknyttet foreningens CVR nr. – som i øvrigt er 3356 7138.

Modsat af hvad kassereren (det er også mig!) oplyste på mødet, så viser det sig, at vi faktisk har haft den gamle ”Nem ID”.

Kassereren vil søge at få ”hul igennem” til Mit ID, det er nemlig en forudsætning for at få oprette ”Mobile Pay”.

Ellers kører drift og økonomi uden afgørende udsving. I 2023 havde vi 113 betalende medlemmer.

Arbejdsgrupper

  1. VindmøllerPhilip orienterede omkring den ansøgning der lige nu er under behandling, og hvor der planlægges opførelse af yderligere to vindmøller i området imellem skydebanen ved Lejbølle og nordpå mod Sønderskov Huse. Vi drøftede muligheden for at arrangere et informationsmøde, men generelt må det konkluderes at bestyrelsen kan være bekymret for, at vi bliver part i en diskussion som kan antage politiske dimensioner.
  2. Gammel skole (bibliotek) og kommunekontorVi noterer os, at et af vore medlemmer forhandler med ejeren af bygningskomplekset. Det er et yderst spændende projekt som medlemmet har tilsendt os til orientering.
  3. BagvejenAlice Nøhr vil gerne arbejde videre med dette projekt. Selvom hun ønsker at fratræde ved det kommende valg til bestyrelse, ser hun meget gerne et fortsat samarbejde med beboerforeningen. Der kommer jo en del praktisk arbejde.
  4. TrafikDyrlægen har arbejdet grundigt med trafiksituationen, som jo mest drejer sig om kørehastigheden igennem byen. Axel udtrykte – absolut med rette synes resten af bestyrelsen – nogen utilfredshed med kommunens (Natur og Miljø) noget vage holdning til hastighedsoverskridelserne. Axel gav udtryk for, at kommunen reelt fordrejer fakta, hvis man holder de konkrete målte hastigheder op mod en fartgrænse på 50 km/t, al den stund, at vi jo taler om en grænse på 40 km/t.Fra vores side arbejdes der videre med sagen – det samme kan desværre ikke siges om kommunen!
  5. KulturaktiviteterFlere forslag er her i spil.Jon Hofberg har optaget en film omkring en motorcykeltur gennem Norge. Der er dog forinden nogle teknikaliteter i beboerhuset som skal på plads. Desuden et forslag om fremvisning af billeder fra gamle dage i Tranekær.
  6. EventueltDet blev drøftet to emner. Dels evt. belysning omkring beboerhuset, dels evt. træfældning ved parkeringspladsens østside.

————————-