Bestyrelsesmøde 2 (23.04.2024)

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Beboerforeningen

Tirsdag den 23. april kl. 16 i Beboerhuset

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde
2.  Mobile Pay – kræver registrering af foreningens bestyrelsesmedlemmer
med fulde navn, adresse, fødselsdato og nationalitet
3.  Økonomi og medlemmer.
4.  Orientering om middelalderdage i Tranekær, 31. juli til og med 4. august
5.  Planlægning af Sankt Hans
6.  Orientering om mobil- og netdækning
7.  Lyddæmpende foranstaltninger i Beboerhuset.
8.  Lys i indkørsel – hvad gør vi
9.  Arbejdsdag – hvad skal laves?
10.Evt.

11.Næste møde

Referat af bestyrelsesmøde 230424

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat godkendt.

2)   Mobile Pay:

Der anvendes p.t. Jons MitID. Herefter fulgte indsamling af bestyrelsesmedlemmernes data til oprettelse af foreningens MobilePay.

3)   Økonomi og medlemmer:

Niels orienterede om at der pr. d.d. er ca. 100 betalende medlemmer – der er kommet nye til, mens andre er fraflyttet.

Debat om udlevering af detaljerede persondata – Fynske Bank vender tilbage til Niels om alternativ til Unio-proceduren.

Kassebeholdningen er på ca. Kr. 73.000.

Medlemslisten blev gennemgået og bearbejdet. Niels vender tilbage til Lene med eventuelle tilføjelser til medlemslisten.

4)  Middelalderdage i Tranekær :

Bo orienterede om event “Middelalderdage i Tranekær” Planlagt til at finde sted 31/7 – 4/8 begge dage incl. Der søges frivillige til at følge en udarbejdet vagtplan. Der vil være mange forskellige aktiviteter – også mange praktiske ting såsom håndtering af affald, skiltning m.m.

Vagtplan cirkulerede.

5)  Skt. Hans søndag 23/6:

Vi mødes på boldpladsen, samme sted som sidste år, men i stedet for at lytte til en båltale foreslog Bo at Henni og Co. kunne spille og synge i stedet. Henni var positiv og tænker lidt over et kommende program. Mad fra Pichardt eller hjemmefra.

6)  Mobil og netdækning i Tranekær By:

Bo orienterede om to relevante udbydere – SEF Fiber/Nordlys samt TDC Net.

Førstnævnte vil forsøge at etablere et nyt projekt – B. Ladekær Madsen vender tilbage til Bo.

TDC Net var ligeledes villig til at lade Kai W. Hansens adresseliste danne grundlag for et evt. kommende samarbejdsprojekt – vender også tilbage.

7)  Lyddæmpende foranstaltninger i Beboerhuset:

Debat om ovenstående. Der søges et kompromis mellem det æstetiske og det funktionelle.

Axel ringer til en tømrer og får tilbud på køb og opsætning af Fibrotec (sorte plader) på den midterste del af loftet.

8)  Lys i indkørsel:

Vi talte om forbedring af den udendørs belysning. Alices forslag blev rundsendt.

Henni foreslog hendes private løsning – afprøves ved næste møde

9)  Arbejdsdag – hvad skal laves?:

Maling af vinduer indvendigt i september måned.

10)  Evt.:

Den gamle skole er blevet solgt.

Philip fortalte om Nedergaard renoveringsprojektet – muligvis kommende ekstern aktivitet for medlemmer.

11)   Næste bestyrelsesmøde:

Tirsdag d. 4.06.24 kl. 15:00