Bestyrelsesmøde 5 (05.02.2019)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde Slotsgade 17, 5953 Tranekær, mandag d.05. februar 2018 kl. 16.00-18.00

 1.  Godkendelse af referat
 2.  Tilføjelser til dagsorden
 3.  Status og økonomi
 4.  Projekter
  1. Kommunikation (mail og web)
  2. Renovering/vedligehold opfølgning
 5.  Kulturaktiviteter
  1. Kommende
  2. Nye
 6. Generalforsamling
 7. Evt
  1. Xxx
 8. Næste møde inkl. dagsorden
Referat

Til stede: Afventer

Ad 1) Godkendelse af referat fra sidste møde

Xxx

Ad ….

Referant

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.