Bestyrelsesmøde 1, Konstituering (12.03.2019)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Beboerhuset, Stengadevej 2a, Tranekær, tirsdag d. 12. marts 2018 kl. 17.00-19.00

 1. Introduktion at foreningen og igangværende arbejder.
 2. Dialog om foreningens fremtidig virke.
 3. Konstituering af bestyrelsen
 4. Næste møde
Referat

Til stede: Søren Valentin Christensen (SVC), Axel Møller Petersen (AMP), Birgit Lund (BL) (referent), , Tommy Rasmussen (TR), Alice Nøhr (AN) og Nina Villadsen (NV)

Fraværende/afbud: Henni Starup (HS)

Ad 1.) Introduktion at foreningen og igangværende arbejder.

SVC introducerede bestyrelsen for foreningens formål og aktiviteter, bestyrelsens opgaver samt ansvaret for at skabe indsigt for alle medlemmer. Yderligere blev igangværende arbejder remset op og anskueliggjort for færdiggørelse/videreførelse snarest muligt.

Ad 2.) Dialog om foreningens fremtidig virke.

Alle bidrog med flere tiltag, primært med fokus på foreningens jubilæum samt behovet for at løfte vores medlemstal og evne til indtjening.

Det blev aftalt, at alle tiltag som minimum skal defineres med:

 • Repræsentant fra Bestyrelse i arbejdsgruppe/udvalg
 • Forudsætning(er) og formål
 • Konkrete initiativer
 • Det individuelle tiltag er selvfinansierende
 • Udførelse og økonomi godkendes af bestyrelsen

Alle grupper/udvalg gøres offentligt tilgængelig, sådan alle kan følge med samt bidrage med ideer og erfaringer.

Som en hjælp til f.eks. kokke ved fællesspisninger, blev det aftalt at der udarbejdes en ‘Drejebog’ for hvilke emner der bør tænkes med (besked om menu, valg af fælles sang, besked til Vicevært etc.) sådan alle er koordineret. Drejebog for andre arrangementer kunne også være relevant.

Ad 3.) Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsens konstituerede sig på møde den 15-3-2018  således :

 • Formand               Søren Valentin Christensen,  Slotsgade 17, 5953  Tranekær
 • Næstformand        Tommy Rasmussen, Slotsgade 24,  5943  Tranekær
 • Kasserer                Birgit  Lund,  Gammel Skolevej 2, Botofte,  5953  Tranekær
 • Vicevært                Axel Møller Petersen,  Slotsgade 56,  5953  Tranekær
 • Sekretær               Nina Villadsen,  Slotsgade 8,  5953  Tranekær

Kulturelle Aktiviteter :

 •                                Henni Starup,  Korsebøllevej 7,  5953  Tranekær
 •                                Alice Nøhr,  Slotsgade 88,  5953  Tranekær
Ad 4.) Næste Bestyrelsesmøde d.02.04.2018 kl. 16:00 – 18:00, Slotsgade 17, Tranekær.