Bestyrelsesmøde 1, Konstituering (08.03.2022)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Beboerhuset, Stengadevej 2a, Tranekær, torsdag d. 08. marts 2022 kl. 16.00-16.55

 1. Introduktion at foreningen inkl. roller.
 2. Dialog om foreningens fremtidig virke.
 3. Konstituering af bestyrelsen.
 4. Næste møde.
 

Referat


Til stede: Søren Valentin Christensen (SVC), Alice Nøhr (AN)Aksel Møller Petersen (AMP), Henni Starup (HS), Philip Astley (PA), Bo Nissen

Fravær/afbud: Niels Vous (NV)

Ad 1.) Igangværende arbejder

Aktiviteter

 • Et liv i øst og vest
 • Silkevej, Indus floden
 • Pilates
 • Fællesspisning (marts og april)
 • Koncert Cinnabar Skies
 • Mad og vin ‘smagsmatch’
 • Petanque
 • Sankt Hans aften
 • Udlejning (se kalender)
 • mm.

Projekter

 • Sportspladsen
 • Udearealer
 • Trafikken

Ad 2.) Foreningens virke

 • Identitet og prioriteringer.
 • Drift og vedligehold af rammer
  • Beboerhuset (udlejninger)
  • Sportsplads
 • Kommunikation
  • Web, mail, aviser, papir samt FB
 • Økonomi og boghold
  • Budget og Boghold
  • Fonde, tilskud og doneringer
 • Protokol

Diskussion om:

 • Kultur, underholdning og fællesskab
 • Lokal samfund, udvikling og – talerør

Ad 3.) Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsens konstituerede sig på møde den 08-03-2022  således :

 • Formand            Søren Valentin Christensen (SVC)
 • Næstformand    Alice Nøhr (AN)
 • Kasserer             Niels Vous (NV)
 • Vicevært            Aksel Møller Petersen (AMP)
 • Sekretær            Fælles

Øvrige medlemmer som arbejder med f.eks. kultur og koordinering (grupper, myndigheder, samarbejder mm.)

 •                            Henni Starup (HS) og Philip Astley (PA)
 •                            Bo Nissen (BN)

Ad 4.) Næste Bestyrelsesmøde d.08.03.2022 kl. 17:00 i beboerhuset.