Bestyrelsesmøde 1, Konstituering (03.03.2020)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Beboerhuset, Stengadevej 2a, Tranekær, tirsdag d. 03. marts 2020 kl. 20.00-21.00

  1. Konstituering af bestyrelsen
  2. Næste møde
Referat

Til stede: Søren Valentin Christensen (SVC), Axel Møller Petersen (AMP), Birgit Lund (BL), Alice Nøhr (AN), Henni Starup (HS) og Nina Villadsen (NV) (referent)

Fraværende/afbud: Mangler kun Vakant bestyrelsesmedlem

Ad 1.) Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsens konstituerede sig på møde den 15-3-2018  således :

  • Formand               Søren Valentin Christensen,  Slotsgade 17, 5953  Tranekær
  • Næstformand        do.
  • Kasserer                Birgit  Lund,  Gammel Skolevej 2, Botofte,  5953  Tranekær
  • Vicevært                Axel Møller Petersen,  Slotsgade 56,  5953  Tranekær
  • Sekretær               Nina Villadsen,  Slotsgade 8,  5953  Tranekær

Kulturelle Aktiviteter :

  •                                Henni Starup,  Korsebøllevej 7,  5953  Tranekær
  •                                Alice Nøhr,  Slotsgade 88,  5953  Tranekær
Ad 2.) Næste Bestyrelsesmøde d.23.03.2020 kl. 16:00 – 17:30, Slotsgade 17, Tranekær.