Bestyrelsesmøde 1, Konstituering (27.05.2021)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Beboerhuset, Stengadevej 2a, Tranekær, torsdag d. 27. maj 2020 kl. 15.30-16.30

 1. Introduktion at foreningen og igangværende arbejder.
 2. Dialog om foreningens fremtidig virke.
 3. Konstituering af bestyrelsen
 4. Næste møde
Referat

Til stede: Søren Valentin Christensen (SVC), Aksel Møller Petersen (AMP), Philip Astley (PA), Ditte Højerslev Olin (DHO), Niels Vous (NV), Alice Nøhr (AN)

Fraværende/afbud: Nina Villadsen (NV), Henni Starup (HS)


Ad 1.) Igangværende arbejder

Aktiviteter

 • Fællesspisning
 • Petanque
 • Sankt Hans aften
 • Høstfest
 • Udlejning (se kalender)
 • mm.

Projekter

 • Sportspladsen
 • Udearealer
 • Hjemmeside

Ad 2.) Foreningens virke

 • Forankring af identitet og prioritering.
 • Drift og vedligehold af rammer
  • Udlejning
  • Sportsplads
 • Kommunikation
  • Web, mail, aviser, papir samt FB
 • Økonomi og boghold
  • Budget og Boghold
  • Fonde, tilskud og doneringer
 • Protokol

Diskussion om:

 • Kultur, underholdning og fællesskab
 • Lokal samfund og – talerør

Ad 3.) Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsens konstituerede sig på møde den 27-5-2021  således :

 • Formand            Søren Valentin Christensen (SVC)
 • Næstformand    Alice Nøhr (AN)
 • Kasserer              Niels Vous (NV)
 • Vicevært            Aksel Møller Petersen (AMP)
 • Sekretær            Ditte Højerslev Olin (DHO)

Øvrige medlemmer som arbejder med f.eks. kultur:

 •                             Philip Astley (PA)
 •                             Nina Villadsen (NV)
 •                            Henni Starup (HS)

Ad 4.) Næste Bestyrelsesmøde d.03.06.2021 kl. 16:00 på sportspladsen.