Bestyrelsesmøde 2 (08.03.2022)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde, Stengadevej 2a, 5953 Tranekær, 08.03.2022 kl. 17.00-19.00

 1. Godkendelse af referat
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • Ingen tilføjelser
 3. Drift og økonomi
  • Kommentar fra GF vedr. ejendomsskat
  • Budget 2022-23
  • Generalen leje af beboerhuset 10%?
  • Opfordring fra medlem vedr. kvittering af indbetalt kontingent/medlemskort.
  • Cloud share (Rushfiles)
  • Webside booking og betalingssystem.
 4. Arbejdsgrupper
  • Inddragelse af medlemmer.
  • Grupper prioriteres og planlægges samt beskrives for indkaldelse af medlemmer.
 5. Kulturaktiviteter
  • Hvilke afventer, skal genoptages, nye og ideer
 6. Næste møde inkl. dagsorden

 

REFERAT

Til stede: Søren Valentin Christensen (SVC), Alice Nøhr (AN)Aksel Møller Petersen (AMP), Henni Starup (HS), Philip Astley (PA), Bo Nissen

Fravær/afbud: Niels Vous (NV)

Ad 1) Godkendelse af referat

 • Referat fra konstituering afventer godkendelse på Best.møde 3, d.5.april 2022.

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

 • Ingen tilføjelser

Ad 3) Status og økonomi

Spørgsmål om ‘Ejendomsskat’ beløb i regnskab vedr. skadedyrsbekæmpelse, hvilket opkræves som ejendomsskat hvorfor beløbet i regnskab kun er 16,-. Foreningen er i øvrigt fritaget for yderligere beskatning af ejendom.

Formand og Kasserer igangsætter arbejde med, at oprette budget for foreningsåret 2022-23. Input vedr. prioriterede grupper med potentiel omkostninger forventes/ønskes medtaget i budget.

 • Vedligehold (varmepumpe)
 • Medlemsliste – kartotek (betalt)
 • Opsøge / velkomne nye medlemmer
 • Hjemmeside/software (finansieret)
 • Udlejning indtægter

Forslag at tilbyde Restaurant Generalen 10% på lejeafgiften, som en gestus for de 10% foreningens medlemmer tilbydes, blev godkendt.

Medlemsliste for ‘betalt’ status etableres af Kasserer, med opfølgning rundsendes til sidste års medlem med opfordring til fortsat støtte. Bekræftelse af betalt medlemskab oprettes i form af fysisk medlemskort med angivelse af navn og medlemsID. Medlemskort kan rekvireres på et givent arrangement i Beboerhuset af de medlemmer der ønsker et medlemsbevis. 

Bestyrelses opbevaring af data, dokumenter og øvrig information er placeres centralt på et datashare ved navn Rushfiles. Formand og Kasserer er eneste medlemmer der kan tilgå og editerer i dokumenter og data jf. vores politik for opbevaring af persondata.

Webmaster arbejder på betalingssystem direkte fra kalenderen i foreningens webside. System er allerede etableres og er i test pt. Forvent derfor tilmelding til f.eks. Fællesspisning, koncert med betaling etc. direkte via hjemmesiden.

Ad 4) Grupper

Overordnet emner for opdeling af grupper:

 1. De fysiske rammer (Infrastruktur, by og huse)
 2. Det levede liv (Vældfærd, fællesskab og social)
 3. Turisme (Kom og besøg os)
 4. Bæredygtighed (Natur klima og grønne tiltag)

Liste over eksisterende ideer/grupper

 • Udearealer
 •  Trafikken
  • Fart’blinker’, ensretning af hastighed samt -kontrol.
 • Byudvikling
  • Infrastruktur (Internet/telefoni, ankomst og parkering, komme sikkert rundt (stier, seværdigheder, skiltning))
  • Lade stander (cykel/bil)
  • Humlebakken (spiral oplevelse og kaffe plet)
  • OK lokal støtte, fonde og anden sponsorering
  • Kirkegård (udnyttes til?)
  • Hjerteforening vandrerute (Tranekær stien)
  • Landsskabsudvikling, udkigsposter og/eller ophold
  • Natur først og Sprøjtefri (Bæredygtighed)
 • e-markedsplads (Demokratiudvalg)
 • Øvrige
  • Humle og malt

Resultat bliver en handlingsplan (samler alle tiltag) vi kan formidle, søge samarbejder og sponsorering mm.

Årets prioriterede emner og grupper er:

 1. Udearelaer
 2. Trafikken
 3. Byudvikling (oplæg til masterplan)
 4. Evt. (eMarketplads grundet denne er finansieret med deadline Q3-2022).

Ad 5) Kulturaktiviteter

Nye aktiviteter (gamle / nye)

 • Koncert Inga Bay (undersøges)
 • Menneskets ubevidste signaler og status af Bjarne Sloth Thorup – Planlagt 25. marts).
 • H.C. Andersen biologiske ophav (undersøges)
 • Nota bene – præsten skrev af Kirsten Lindberg (ikke prioriteret)
 • Oplevelser i mørket – stjernehimlen med Claus Dalskov (september)
 • Poul Erik Eliasen, keramiker (undersøges)

Ad 7) Evt.

 •  

Ad 8) Næste møde

 • Næste møde er 5. april 2022, kl. 16:00 i Beboerhuset.

Referent

Søren Valentin Christensen (SVC)

…………………………………………………………..