Bestyrelsesmøde 2 (18.04.2018)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde hos Birgit Lund, Gl. Skolevej 2, Tranekær, onsdag d. 18. april 2018 kl. 19.00-21.00

 1. Godkendelse af referat
 2. Tilføjelser til dagsorden
 3. Bestyrelsens arbejde
 4. Projekter
  1. Kommunikation (mail og web)
  2. Renovering beboerhus
  3. Vedligehold (arbejdsdag)
 5. Aktiviteter
 6. Næste møde
 7. Evt
 8. Dagsorden næste møde
Referat

Til stede: Søren Valentin Christensen (SV), Axel Møller Petersen (AMP), Birgit Lund (BL), Henni Starup (HS), Tommy Rasmussen (TR), Annemarie Bak (AB), Christina Nissen (CN) (referent)

Ad 1) Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet godkendt og underskrevet

Ad 2) Evt. tilføjelser til dagsordenen

Ingen tilføjelser

Ad 3) Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen skal fortsat sørge for sociale og kulturelle aktiviteter i foreningen, men vi skal også arbejde for at inddrage medlemmerne, at udvikle foreningen og, ikke mindst, finde på tiltag for at få flere indtægter.

Der skal søges fondsmidler.

CN udfærdiger mail til medlemmerne vedr. eventuelle donationer.

Ad 4) Projekter

 1. Kommunikation (mail og web)
 • Optimere hjemmesiden
 • Større kontakt til omverdenen
 • Booste leje af beboerhuset
 • Informere medlemmerne om, at fremtidig information bliver på hjemmesiden
 • Fælles mailadresse til bestyrelsen (info@traenekaerbeboerforening.dk)
 • Traneposten ophører, da al formidling sker via hjemmesiden – dog stadig remindere i f.m. arrangementer via mail
 1. Renovering af beboerhus
 • SV har haft et møde med Torben Tørnkvist, Langeland Kommune, om de 373.000 kr. foreningen har modtaget fra Kommunen/Staten.
 • Pengene er øremærket renovering af tag, køkkengulv, ydermure og nyt køkken.
 • Beløbet finansieres med 50% af Staten, 25% af kommunen og 25% af foreningen selv.

SV og Elisabeth Krøijer mødes søndag 22. april mhp at lave et budget for renoveringen.

 1. Vedligehold (arbejdsdag)
 • Arbejdsdag med indkaldelse af medlemmerne til at brække køkken ned samt udendørsarbejde.
 • Medlemmerne opfordres til at tage madpakke med til fælles spisning.
 • SV melder dato tilbage efter søndag (22.4.)

Ad 5) Aktiviteter

 • CN spørger Gitte og Claus Dalskov om datoer for deres ture for medlemmerne, hhv. Vandretur til skoven i Flådet – Sjældne planter (er det Stengade skov og sø, vi taler om? Og Tryggelev Nor – fugle og orkideer.
 • CN sender invitation til Sankt Hans Aften samt tager kontakt til Jeanette Pichardt vedr. picnickurve, til Jes og Hans-Erik vedr. bål og til Christian Ahlefeldt vedr. lån af parken.
 • Vi arrangerer ikke loppemarked i år, men har i stedet valgt at støtte op om ”Danmarks længste loppemarked”.

Datoer:

 • Ca. maj måned >Vandretur – sjældne planter (Gitte Dalskov)
 • Ca. juni måned > Tryggelev Nor – fugle og orkideer (Claus Dalskov)
 • 23.6. > Sankt Hans Aften
 • 11.8. kl. 14 > Sommerfest på sportspladsen/picnic/div. leg og spil (CN sender mail til medlemmerne)
 • oktober kl. 18 Høstfest

Ad 6) Næste møde

Onsdag den 2. maj kl. 19 i beboerhuset.

ændring:

Næste møde er flyttet til onsdag d.16. maj kl. 19-21 i Beboerhuset

Ad 8) Dagsorden næste møde

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Gennemgang af budget for renovering af beboerhuset (SV) samt bestyrelsens godkendelse af samme.
 3. Dagsorden næste møde.
Referent

Christina Nissen