Bestyrelsesmøde 3 (16.05.2018)

REFERAT

Til stede: Søren Valentin Christensen (SV), Axel Møller Petersen (AMP), Birgit Lund (BL), Henni Starup (HS), Tommy Rasmussen (TR), Annemarie Bak (AB), Christina Nissen (CN)(referent)

Ad 1) Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet godkendt og underskrevet

Ad 2) Gennemgang af budget for renovering af beboerhuset (SV) samt bestyrelsens godkendelse af samme

SV gennemgik budget og arbejdsplan for diverse håndværkere og orienterede om tilbud fra Jan Ole Jacobsen (murermester) og Helge Clausen (tømrermester).

AMP foreslog, at el-arbejdet gives til Toni Madsen, Lejbølle. Det blev vedtaget.

Døren i facaden (”havedøren”) ønskes ændret til et vindue.

Da beboerhuset i den bevarende lokalplan er registreret i klasse 1, må der ikke ske udvendige forandringer, med mindre disse svarer til husets oprindelige udseende.

HS kontakter Mona Kristensen, tidligere Lejbølle, for at finde ud af, om Esther Eriksens optegnelser om Gymnastiksalen findes i Lokalarkivet, så vi på den måde måske kan finde ud af, om nævnte dør har været der, siden huset blev bygget, eller er tilføjet senere.

SV oplyste, at han af Langeland Kommune er gjort bekendt med, at de 25%, foreningen selv skal finansiere af renoveringen (se referat fra sidste møde), kan opgøres i arbejdstimer (f.eks. nedrivning af køkkenet).

CN sender mail til medlemmerne vedr. arbejdskraft til nedrivning af køkkenet lørdag 26. maj og søndag 27. maj, begge dage kl. 10-14.

BL udfærdiger arbejdsskema, hvorpå man skal registrere sig selv med antal leverede arbejdstimer i forbindelse med renoveringsarbejde.

Bestyrelsen godkendte det af SV fremlagte budget og håndværkerplan. AB med forbehold for finansiering.

Ad 3) Dato og dagsorden næste møde

Vi besluttede at vente med fastsættelse af næste møde til renoveringen er i gang

Referent

Christina Nissen