Bestyrelsesmøde 4 (06.11.2018)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Beboerhuset Stengadevej 2a, 5953 Tranekær, tirsdag d.06. november 2018 kl. 16.00-18.00

 1.  Godkendelse af referat
 2.  Tilføjelser til dagsorden
 3.  Status og økonomi
 4.  Projekter
  1. Kommunikation (mail og web)
  2. Renovering beboerhus
   1. Fonds ansøgning
  3. Vedligehold (arbejdsdag)
 5.  Aktiviteter
  1. Kommende
  2. Nye
 6. Evt
  1. Hvem har nøgle?
  2. Idemesse Frivilligcentret
  3. Bredbåndspulje
  4. Trafikgruppen
  5. Bøtik
  6. Musikanlæg
 7. Næste møde inkl. dagsorden
Referat

Til stede: Søren Valentin Christensen (SV),  Axel Møller Petersen (AMP), Henni Starup (HS), Tommy Rasmussen (TR), Annemarie Bak (AB), Birgit Lund (BL) (referent)

Ad 1) Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet godkendt med ændringer i typografi for fremhævelse.

Ad 2)

Intet

Ad 3)

Gennemgået ud fra aktuelle oplysninger fra kontoudskrifter Fynske Bank.

Ad 4)

 1. Hjemmesiden er nu officielt info-kanal for så vidt angår meddelelser til medlemmerne. (dog sendes stadig mail til de enkelte som ”ekstra service”

Brochuren og hjemmesiden  ”samles” til én oplysning via hjemmesiden.

Der udsendes mail til de enkelte medlemmer med opfordring til at bruge hjemmesiden aktivt, også i forhold til kommunikationen til foreningens bestyrelse.

Persondataloven undersøges i forb.med offentliggørelse af foto`s på hjemmesiden.

 1. Renovering Beboerhus :

Der er renoveret for ca. 445.000 kr.,  hvoraf de 373.000 kr. er kommet fra Langeland kommune,  og resten er finansieret via egne midler samt frivillig arbejdskraft, som også har kunnet medres i projektets totale omkostning.

Desværre ingen positive tilbagemeldinger vedr. ansøgning til fonde !! Så vi ”må forsøge igen”.  (bl. a. nyt gulv i bygningen)

 1. Vedligehold (arbejdsdag)

Der skal opsættes hylder i køkkenet, og der skal anskaffes opbevarings-kasser  eller lignende som kan placeres under køkkenbordet.

Arbejdsdage :

Weekenden 24. og 25. november  i tidsrummet 10-14 begge dage.

Håber på god tilslutning således at der kan blive ryddet endeligt op, så der er klar til fremtidige arrangementer.

Ad 5)

Kommende :

20-11-2018 ,  kl. 14-16           Hygge-eftermiddag. Evt. m/kortspil.

26-11-2018           Foredrag med Birgit W. Christensen.

Nye :

Bestyrelsen gav sig selv den opgave, at prøve at ”forbinde”  ”De gamle beboere i Tranekær” med ”tilflytterne”.  Det kunne måske lokke nogle flere medlemmer til foreningen, til gavn/glæde for begge parter.

Ad 6)

Det blev foreslået at eksisterende nøgler afleveres og at der fremover kun bliver adgang til Beboerhuset via nøgleboksen på væggen.

Information om: Idemesse Frivilligecentret, Bredbåndspulje, Trafikgruppen og Bøtik, alle til orientering og bekendskab for mulige samarbejder.

Landsbyklynge Strynø/Langeland.  Møde den 13. november i Rudkøbing, om bredbånd. Blev drøftet, og der afventes ”resultat” af de forskellige ting efterfølgende.  Måske et øget samarbejde med andre foreninger.

Angående brugen af projektor og musikanlæg skal der strammes op, således at det bruges korrekt. Dette indebærer en gennemgang af betingelserne for leje/brug af Beboerhuset.

Ad 7) Dato og dagsorden næste møde

Mandag d.14.01.2019, Slotsgade 17 kl. 16:00 – 18:00, dagsorden afventer (planlægning af kommende Generalforsamling indarbejdes)

Referent

Birgit Lund