Bestyrelsesmøde 5 (01.02.2022)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde, Slotsgade 17, 5953 Tranekær, 01.02.2022 kl. 16.00-18.00

 1. Godkendelse af referat
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • Generalforsamling
  • Kommende aktiviteter (efter nedlukning)
 3. Drift og økonomi
 4. Arbejdsgrupper
  • Trafikgruppen
  • Udearealer
  • Byudvikling
  • Demokratiudvalg (lukket)
 5. Kulturaktiviteter
  • Fællesspisning – planlæg kokkehold
 6. Næste møde inkl. dagsorden

 

REFERAT

Til stede: Søren Valentin Christensen (SVC), Philip Astley (PA), Niels Vous (NV), Alice Nøhr (AN)

Fraværende: Nina Villadsen (NV), Aksel Møller Petersen (AMP), Ditte Højerslev Olin (DHO), Henni Starup (HS)

 

Ad 1) Godkendelse af referat

 • Intet forgående referat

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

 • Generalforsamlingen blev fastsat til 3. marts 2022 kl. 19.00

Ad 3) Status og økonomi

 • Bilag og årets resultat er gennemgået af kasserer samt godkendt af Revisor. Regnskab vedhæftet invitation til GF 2022

Ad 4) Projekter

 • Ikke behandlet på dette møde

Ad 5) Kulturaktiviteter

 • Farverne fra 'Silkevejen og Indus floden' hos Susanne og Philip er planlagt til at finde sted 18. marts 2022.
 • Fællesspisning 25. marts 2022. 
 • Koncert med ”Cinnabar Skies” vil spille 13. april kl. 19:30
 • Food pairing planlægges til 12. maj kl. 18:30 

Ad 7) Evt.

 • Ingen evt.

Ad 8) Næste møde

 • Næste møde er Generalforsamling d. 03. marts 2022

Referent

Niels Vous (NV)

…………………………………………………………..