Bestyrelsesmøde 5 (06.10.2020)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Beboerhuset, Stengadevej 2a, 5953  Tranekær, 06.10.2020 kl. 16.00-18.00

 1. Godkendelse af referat
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • Botofte Grundejerforening som medlem
  • Fondsmidler
  • Arbejdsgrupper/opgaver
  • Corona og kommende aktiviteter
 3. Drift og økonomi
 4. Arbejdsgrupper
  • Hvilke grupper skal oprettes
 5. Kulturaktiviteter
  • Høstfest
  • Fællesspisning (næste 24.11)
 6. Næste møde inkl. dagsorden

REFERAT

Til stede:

Fraværende:

Ad 1) Godkendelse af referat

 • Godkendt (Blev læst op på mødet, idet hjemmeside ikke var opdateret)

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

 • Botofte Grundejerforening som medlem: Godkendt på de aftalte vilkår pr. 1/1-2021 og frem til og med 31/12-2021.
 • Fondsmidler : Modtager kr. 16.400 kr. fra LEF til brug for fornyelse af adgangsvejen til huset, samt etablering af lys.
 • Arbejdsgrupper/opgaver : SVC har udarbejdet udkast til ”drejebog” for kommende ønsker (projekter/arbejdsgrupper) som er tiltrængte /påkrævede. Se udkast her: https://www.tranekaerbeboerforening.dk/drejebog-3
 • Corona og kommende aktiviteter :
  Høstfesten som var planlagt til Lørdag den 24/10-2020 er aflyst, under henvisning til myndighedernes udmeldelse om, at reducere flest mulige sammenkomster, udenfor sædvanligt social regi. Øvrige kommende aktiviteter vurderes løbende …

Ad 3) Status og økonomi

 • Kasserer gennemgik aktuel status, hvilken blev godkendt. Udkast til budget blev gennemgået samt efterfølgende distribueret til bestyrelsen.

Ad 4) Projekter

 • Projekter / arbejdsgrupper : Fremadrettet i forbindelse med kommende opgaver vedr. Beboerhuset. Dette kræver en større indsats med hensyn til at søge fondsmidler, da Tranekær Beboerforening er uden de store midler som dette kræver. Bestyrelsen pegede på følgende:
  • Gulv i hele huset bør gennem-renoveres/udskiftes/isoleres.
  • Endvidere bør anskaffes nye duge, hynder til samtlige stole og evt. gardiner som kan bruges til mørklægning.
  • Evt. gennemgribende rengøring af eksisterende gulvtæpper eller indkøb af nye i forbindelse med lægning af nyt gulv. (tæpper af hensyn til akustikken).
  • Arbejdsgruppe for forbedringer af udeareal etableres, formål, omfang samt budget udarbejdes jf. 'Drejebog' inkluderet bevilling fra LEF. SVC og AN udarbejder første indledende planlægning og inddrager bestyrelsen med forslag til gennemførelse.

Ad 5) Kulturaktiviteter

 • Fællesspisning næste sæson: 24/11, 27/1, 25/2, 26/3.
 • Bestyrelsen har vedtaget, foreløbig ”standby indtil primo november 2020” for den 24/11-2020. Dette er besluttet indtil evt. ny udmelding fra myndighederne vedr. Covid-19.

Ad 7) Evt.

 • Ajourføring af ”Velkomst-folder” som derefter printes ud og lægges i postkasser til nye beboere/husejere i Tranekær.

Ad 8) Næste møde

 • Ej fastsat.

Referent

Birgit Lund

…………………………………………………………..