Bestyrelsesmøde 5 (30.08.2022)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde, Stengadevej 2a, 5953 Tranekær, 30.08.2022 kl. 16.00-18.00

 1. Godkendelse af referat
  • Godkendelse af referat fra sidste Best. møde.
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • Fundraising dag FYN, d. 15. sept. i Ringe
 3. Drift og økonomi
  • Status
  • Nye medlemmer
  • Udlejninger
 4. Arbejdsgrupper
  • Drift og vedligehold (Arbejdsdag 17.09.22)
  • Trafikken
  • Internet
  • Byudvikling
 5. Kulturaktiviteter
  • Høstfest
  • X
  • ————-
  • Kokkehold til Fællesspisninger
  • Menneskets ubevidste signaler og status ‘2’
  • Poul Erik Eliasen, keramiker
  • Tranekær i billeder (Tommy Rasmussen)
 6. Næste møde inkl. dagsorden
 
 

REFERAT

 • Til stede: Søren Valentin Christensen (SVC), Alice Nøhr (AN), Henni Starup (HS), Philip Astley (PA), Bo Nissen (BN)
 • Fravær/afbud: Niels Vous (NV), Aksel Møller Petersen (AMP)

Ad 1) Godkendelse af referat

 • Referat fra seneste møde blev oplæst og godkendt.

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

 • Byregion Fyn´s invitation til fynske kultur- og fritidsforeninger, idrætsklubber, lokalråd og lokale initiativgrupper mfl. havde også deltagelse af Beboerforeningen. Søren tog en tog til Ringe for en aften med foredrag og stande hvor man kunne afprøve sine ideer og pitche et evt. igangværende projekt. Det var en huggelig aften med over 400 deltagere, Søren talte med flere fonde og fik en masse gode råd med på vejen.  

Ad 3) Status og økonomi

 • NV havde pga. afbud fremsendt nedenstående emner til
  • Lige nu har vi et indestående på kr. 66.152. Der er lige betalt strøm og renovation.
  • En enkelt leje (Helletofte Grundejerforening) er endnu ikke faktureret – men det sker snart!)
  • Huset er lejet ud 2. til 4. september 2022 
  • Siden jeg opgjorde det sidst (marts i år) er der tilgået 8 nye medlemmer.

Ad 4) Grupper

Overordnet opdeling af grupper:

 • Drift og vedligehold

Grundet arrangement hos Generalen d. 17. blev det besluttet af afholde arbejdsdag d. 10. september, Besked via mail sendes rundt hurtigst muligt,

 • Trafikken

Ingen nyheder

 • Internet

SVC har kontaktet TDC net (YouSee m.fl.) vedr. mulighederne ved af tænke Tranekær by som en Andelsforening og dermed tilbyde en internet, mobil og tv pakke som en pakkeløsning. Som bærende internet forbindelse blev der opfordret til og opsætte en 5G antenne som kunne dække hele byen og dermed give trådløs og hurtig dækning for alle. Vi afventer tilbagemelding.

 • Byudvikling

AN og SVC introducerede første udkast til tankerne bag et forslag til en helhedsplan for beboere og besøgende, som via flere delmål forbinde byens seværdigheder og opholdssteder, udvikler sammenhængene mellem de talrige natur kig, som én samlet helhedsoplevelse. Delmål er bl.a. et stisystem som vi kalder Bagvejen, Broerne’ og overgange ved Slottet mod Bigården og endelig Parkére & Spadsére som inkluderer parkering og udsigtspunkter.

Bestyrelsen udtrykte stor positiv tilbagemelding og fremhævede vigtigheden i hhv. at informerer områdets nøglepersoner samt sende en pressemeddelelse til f.eks. Øboen.  

Næste skridt er en mindre digitalisering i form af en præsentation af ‘ideen’, ikke et grundlag for faktiske projektarbejde. Den praktiske organisering, samarbejdsparter, økonomi, proces og meget mere kommer senere … 

Ad 5) Kulturaktiviteter

Løst diskuteret muligheder for halvårets aktiviteter blev gennemgået, den faktiske planlægning og endelige datoer følger.

 • Fællesspisninger
 • Høstfest
 • Inga Bay og Kasper Nefer Olsen – koncert (oktober)
 • Kastanjer aften (okt)
 • Høstfest (29 okt)
 • Bjarne Sloth, 2. serie (nov)
 • Lief Lauritsen, Hede Danmark – Tranekærs skov (tidl. dec)
 • Julestue
 • Nowhuset, Preben Nielsen og Mette Woldke, glas studio besøg (jan)
 • Klaus Dalskov – stjerner (feb)
 • Tommy Rasmussen – Tranekær i billeder
 • Tranekær dengang vi var unge – anekdoter og erindringer.

Ad 7) Evt.

Ad 8) Næste møde

 • Tirsdag d.27.09.2022 kl. 16:00 i Beboerhuset

Referent

 • SVC