Bestyrelsesmøde 6 (27.09.2022)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde, Stengadevej 2a, 5953 Tranekær, 27.09.2022 kl. 16.00-18.00

 1. Godkendelse af referat
  • Godkendelse af referat fra sidste Best. møde.
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • Medlemsindlæg fra Annemarie C. Bak vedr. Fjernvarme
  • Bevilling fra Demokratiudvalgets pulje
  • Fundraising dag FYN, d. 15. sept. i Ringe
 3. Drift og økonomi
  • Status
  • Nye medlemmer
  • Udlejninger
 4. Arbejdsgrupper
  • Drift og vedligehold
  • Trafikken
  • Internet
  • Byudvikling
 5. Kulturaktiviteter
  • Høstfest
  • X
  • ————-
  • Kokkehold til Fællesspisninger
  • Rundvisning i Godskontoret
  • Menneskets ubevidste signaler og status ‘2’
  • Tranekær i billeder (Tommy Rasmussen)
 6. Eventuelt
  • Skal vi ikke?
 7. Næste møde inkl. dagsorden
 
 

REFERAT

Til stede:

 • Søren Valentin Christensen (SVC), Alice Nøhr (AN), Henni Starup (HS), Philip Astley (PA), Bo Nissen (BN), Aksel Møller Petersen (AMP)

Fravær/afbud:

 • Niels Vous (NV)

Ad 1) Godkendelse af referat

 • Referat fra seneste møde blev godkendt.

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

 • Annemarie C. Bak spørger om muligheder for etablering af fjernvarme i Tranekær by. Det blev diskuteret og vægtet op mod de allerede mange varmepumper. Vi aftalte at undersøge mulighederne ved at kontakte Tullebølle Fjernvarme, med forespørgsel om videreførelse at ledning til Tranekær, skalering af værket samt den endelige økonomiske vurdering. BN påtog sig opgaven med kontakt samt dialog med Annemarie. 
 • SVC har kontaktet Langeland Kommune for afholdelse af omkostninger vedr. projektet ‘Digital markedsplads’, hvilket nu er modtaget. Projektet mødte stor opbakning fra demokratiudvalgets bestyrelse, mens borgergruppen udtrykte mangel på forståelse. Desværre oplevede vi en negativ holdning, nærmest hån om et innovativt tiltag henvendt et fællesskab på hele Langeland – projektet blev lagt i skuffen og lukket.
 • SVC deltog på fundraising dag i Ringe hvor flere fonde stor klar til at hjælpe og svarer på div. spørgsmål. Dagen bidrog ikke nævneværdigt til læring om finansiering af foreningsprojekter, mest direkte kontakt med repræsentanter fra fonde. Dermed var det op til den enkelte af afsøge muligheder og skabe kontakter.  

Ad 3) Status og økonomi

 • Afventer næste møde.

Ad 4) Grupper

Overordnet opdeling af grupper:

 • Drift og vedligehold
  • Vi har lige afholdt arbejdsdag, dermed ingen yderligere tiltag.
 • Trafikken
  • Ingen aktiviteter
 • Byudvikling
  • Vi er i det små begyndt dialog om Tranekærs forholdene for beboere samt de mange besøgende med spørgsmålet om vi/de har og får en sammenhængende oplevelse af byen?
  • SVC og AN organiserer projektet samt samler de foreløbige hovedemner til en problemstilling og forslag til forbedringer…   

Ad 5) Kulturaktiviteter

 • Der henvises til hjemmesiden under ‘Kalender’.

Ad 6) Evt.

 • Det var tanken at foreslå bestyrelsen skulle mødes f.eks. i Rudkøbing på Restaurant Baghaven. Som tak for godt arbejde, kunne foreningen betale for mad, mens drikkevarer er på egen regning. Vi nåede desværre aldrig til emnet, og det blev ikke besluttet.   

Ad 7) Næste møde

 • Næste møde aftales til 10. januar 2023

Referent

 • (SVC) Søren Valentin Christensen