Bestyrelsesmøde 6 (27.09.2022)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde, Stengadevej 2a, 5953 Tranekær, 27.09.2022 kl. 16.00-18.00

 1. Godkendelse af referat
  • Godkendelse af referat fra sidste Best. møde.
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • Medlemsindlæg fra Annemarie C. Bak vedr. Fjernvarme
  • Bevilling fra Demokratiudvalgets pulje
  • Fundraising dag FYN, d. 15. sept. i Ringe
 3. Drift og økonomi
  • Status
  • Nye medlemmer
  • Udlejninger
 4. Arbejdsgrupper
  • Drift og vedligehold
  • Trafikken
  • Internet
  • Byudvikling
 5. Kulturaktiviteter
  • Høstfest
  • X
  • ————-
  • Kokkehold til Fællesspisninger
  • Rundvisning i Godskontoret
  • Menneskets ubevidste signaler og status ‘2’
  • Tranekær i billeder (Tommy Rasmussen)
 6. Eventuelt
  • Skal vi ikke?
 7. Næste møde inkl. dagsorden
 
 

REFERAT

 • Til stede:
 • – 
 • Fravær/afbud:

Ad 1) Godkendelse af referat

 • Referat fra seneste møde blev -.

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

Ad 3) Status og økonomi

Ad 4) Grupper

Overordnet opdeling af grupper:

 • Drift og vedligehold
 • Trafikken
 • Internet
 • Byudvikling

Ad 5) Kulturaktiviteter

Ad 6) Evt.

Ad 7) Næste møde

Referent