Bestyrelsesmøde 7 (10.01.2023)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde, Stengadevej 2a, 5953 Tranekær, 10.01.2023 kl. 13.00-16.00

 1. Godkendelse af referat
  • Godkendelse af referat fra sidste Best. møde.
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • Leje af Beboerhuset med 1,5 dags leje
  • Mangler vi noget ift. køkkenudstyr?
  • Langeland Sammen
  • Lokalt loppemarked /’car boot sale (Ide fra web af Lene Hofberg)
 3. Drift og økonomi
  • Status
  • Nye medlemmer
  • Udlejninger
 4. Arbejdsgrupper
  • Drift og vedligehold
  • Trafikken
  • Byudvikling
 5. Kulturaktiviteter
  • Fællesspisning som buffet
  • Musik fra Generalens tid (Inga Bay og Kasper Nefer) 
  • ?
  • ————-
  • Eventuelt
  • Vil I med ud og gå rundt ‘Bagvejen’
 6. Næste møde inkl. dagsorden
 
 

REFERAT

Til stede:

 • Søren Valentin Christensen (SVC), Alice Nøhr (AN), Henni Starup (HS), Philip Astley (PA), Bo Nissen (BN), Niels Vous (NV), Aksel Møller Petersen (AMP)

Fravær/afbud:

Ad 1) Godkendelse af referat

 • Referat fra seneste møde blev godkendt.

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

 • Der er udtrykt ønske om muligheden for at leje beboerhuset effektivt 1. dag, men allerede dagen inden få adgang til huset for dermed at kunne dække bord mm. Det blev aftalt at 1,5 dags leje vil være en rimelig løsning, dog vil det samlede forbrug over de to kalenderdage indgå som en sum til betaling uden fradrag.  
 • Vi mangler gryder, skeer, vandglas mm. Vi bør indkøbe køkkenudstyr som matcher behovet fro selskaber op til 50 pers. Det blev aftalt at vi mødes for at danne et overblik om indkøb og omkostninger.
 • SVC og AN deltog på GF hos ‘Langeland Sammen’ i ØK bygningen i Rudkøbing, her blev foreningens stiftere, opstillede bestyrelsesmedlemmer præsenteret og valg, efterfulgt af klapsalver og en tallerken mad. Vi finder det som et yderst positivt tiltag med fælles branding, afventer i spænding kommende tiltag.
 •  Lene Hofberg har via hjemmesiden indsendt ide om afholdelse af loppemarked / car boot sale. Bestyrelsen finder ideen yderst positiv. Vi ønsker dog af fokuserer på Sankt Hans aften som foreningens ‘større’ arrangement, og vil dermed ikke i bestyrelsen udgøre den primære igangsætter. Med det sagt, ønsker vi at støtte Lene så godt vi kan. Primært via kommunikation med medlemmer, netværk med andre foreninger der kunne ønske at deltage samt selve afholdelse af dagen. Vi vil også gøre opmærksom på, at der allerede i byen afholdes min. én dag på græsplænen foran Generalen og Slottet – vi bør koordinerer dette med Restaurant Generalen.

Ad 3) Status og økonomi

 • Regnskabsåret 2022-23 oversigt (årsregnskab) er igangsat og vil blive fremvist på næstkommende møde af NV.
 • Der er fornuftig løbende tilgang af nye medlemmer.
 • Huset var udlejet d. 8. januar og igen 2. februar 2023.

Ad 4) Grupper

Overordnet opdeling af grupper:

 • Drift og vedligehold
  • Vi aftalte at mødes til en form for optælling af køkkeninventar, det skal sikre vi har et fuldt sæt service mm. til 50 pers.
 • Trafikken
  • Afventer tilbagemelding fra Langeland Kommune
  • NV og AMP blev interviewet af Fyns Amtsavis med temaet ‘Niels og Aksel vil have dig til at sænke farten gennem Tranekær’. Artiklen er tilgængelig på avisens hjemmeside med eAbonnement. Vi må desværre ikke dele artiklen her grundet rettigheder.
 • Internet
  • Afventer tilbagemelding fra TDC net A/S
 • Byudvikling
  • AN og SVC præsenterede den seneste digitale version af ideforslaget ‘Bagvejen’. Forord, motivering og video er nu tilgængelig på foreningens hjemmeside. Der udmeldes ikke til medlemmer endnu.
  • SVC har kontaktet/er blevet kontaktet af Tranekær Gods og efterfølgende deltaget på møde omhandlende vores tidlige ideforslag. Det viser sig der er flere punkter, hvor vi i byen har fælles ambitioner om udvikling af bl.a. ’tilgængelighed’. Næste møde forventes afholdes midt foråret hvor et samlet oplæg vil blive diskuteret inkl. mulighederne ved samarbejde mod fælles løsning.    

Ad 5) Kulturaktiviteter

 • Der henvises til hjemmesiden under ‘Kalender’.

Ad 6) Evt.

 • Som en del af pkt. 4 Byudvikling, inviterede AN og SVC på rundtur af den i ideforslaget ‘Bagvejen’ rute. Vi gik ruten og diskuterede de forskellige delelementer, mulighederne samt evt. ændringer/forbedringer.

Ad 7) Næste møde

 • Næste møde aftales til 7. februar 2023.

Referent

(SVC) Søren Valentin Christensen