Bestyrelsesmøde 7 (10.01.2023)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde, Stengadevej 2a, 5953 Tranekær, 10.01.2023 kl. 13.00-16.00

 1. Godkendelse af referat
  • Godkendelse af referat fra sidste Best. møde.
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • Leje af Beboerhuset med 1,5 dags leje
  • Mangler vi noget ift. køkkenudstyr?
  • Langeland Sammen
  • Lokalt loppemarked /’car boot sale (Ide fra web af Lene Hofberg)
  • Drift og økonomi
  • Status
  • Nye medlemmer
  • Udlejninger
 3. Arbejdsgrupper
  • Drift og vedligehold
  • Trafikken
  • Byudvikling
 4. Kulturaktiviteter
  • Fællesspisning som buffet
  • Musik fra Generalens tid (Inga Bay og Kasper Nefer) 
  • ?
  • ————-
  • Eventuelt
  • Vil I med ud og gå rundt ‘Bagvejen’
 5. Næste møde inkl. dagsorden
 
 

REFERAT

 • Til stede:
 • – 
 • Fravær/afbud:

Ad 1) Godkendelse af referat

 • Referat fra seneste møde blev -.

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

Ad 3) Status og økonomi

Ad 4) Grupper

Overordnet opdeling af grupper:

 • Drift og vedligehold
 • Trafikken
 • Internet
 • Byudvikling

Ad 5) Kulturaktiviteter

Ad 6) Evt.

Ad 7) Næste møde

Referent