Bestyrelsesmøde 4 (18.11.2021)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Beboerhuset, Stengadevej 2a, 5953  Tranekær, 18.11.2021 kl. 16.00-18.00

 1. Godkendelse af referat
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • Trafikken
  • Bestyrelsens organisering/opgaver. Læs venligst denne liste over opgaver som et forslag til diskussion > ‘Bestyrelsen’
 3. Drift og økonomi
 4. Arbejdsgrupper
  • Udearealer
  • Byudvikling
  • eMarkedsplads
 5. Kulturaktiviteter
  • Fællesspisninger (næste 23.11.21)
  • Julecafe i beboerhuset med juleoplæsning
  • Philip og Sussanne, farverne fra silkevejen …
  • Jens Stærk, Vin og Øl på Nordlangeland
  • Musik Cinnabar Skyes (Januar)
  • Food pairing
 6. Næste møde inkl. dagsorden
 

 

REFERAT

Til stede: 

Fraværende

Ad 1) Godkendelse af referat

 • X

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

 • X

Ad 3) Status og økonomi

 • X

Ad 4) Projekter

 • X

Ad 5) Kulturaktiviteter

 • X

Mulige nye aktiviteter?

 • X

Ad 7) Evt.

 • X

Ad 8) Næste møde

 • Dato

Referent

…………………………………………………………..