Byggemøde 1 (06.07.2018)

Dagsorden

Byggemøde i Beboerhuset, Stengade 2a, Tranekær, fredag d. 06. juli 2018 kl. 12.00-13.30

 1. Godkendelse af referat
 2. Gennemgang (murer og tømrer)
  • Ekstraarbejder (VVS og Elektriker)
  • Tidsplan, aflevering
  • Økonomi og administration
 3. Ansøgning fondsmidler
 4. Indretning og koordinering
  • Køkkenindretning
  • Montering af vandvarmer, hvidevarer og- Indkøb af køkken og hvidevarer mm.
  • Montering af køkken
 5. Kommunikation
 6. Næste byggemøde
Referat

Til stede: Søren Valentin Christensen (SV) (referent), Elisabeth Krøijer (EK)

Ad 1) Godkendelse af referat fra sidste møde

Ingen tidligere møde

Ad 2) Gennemgang

MURER:

Jernkroge, skruer, søm og trædybler mangler at blive fjernet og huller udbedret.

Smårevner i eksist. fuger ønskes eftergås.

Murstik over hvd.dør mangler fungning.

 

TØMRER:

Ikke opstartet

—————————

Status ift. kendte ekstraarbejder er: Elinstallationer i køkken, tilslutning af nye nedløbsrør (regnvand) til kloak, vandinstallation samt klinker til hoveddør (ønskes betonklinker med grøn-/gullig mønster). Samlet vurderet til 30.000,- DKK, tilbageværende 9.000,- DKK på uforudset budgetteret.

Hovedtidsplanen er flytte ca. 3 uger pga. forsinket opstart af både murer og tømrer arbejder. Dette resulterer i udsat aflevering af det færdige ombygning til medio/ultimo august 2018. Dette påvirker én enkelt privat udlejning d. 20. juli mht. bygningen vil stå uden tag, samt risiko for køkken ikke vil være færdig monteret/installeret til brug af lejer. SVC kontakter bestyrelsen for beslutning om lejetidspunktet og evt. kompensation.

Økonomi og administrationen håndteres af Formand og Kasser i samarbejde, dette inkl. kontrol af fakturaer, betaling samt via EAN indhentning af støttemidler hos Langelands Kommune (inkl. bilag).

Ad 3) Fondsmidler

Ansøgning af fondsmidler til dækning af restbeløb (ca. 125.000,- DKK) pågår med EK som tovholder. Frist for ansøgning hos Fionia samt LEF er uge 33.

Ad 4) Indretning af køkken

Skitse af køkkendisponering blev gennemgået samt tilføjet med placering af installation.

Frivillig arbejde er nødvendig i perioden uge 28-31.

 • Køkken er købt og leveret
 • Hvidevarer bestilles til levering i uge 29-30
 • Montering af fibergipsplader i køkken samt maling af vægge i uge 30.
 • Lægning af klinker ved hoveddør i uge 30.
 • Montering af køkken i uge 30-31.
 • Montering af hvidevarer i uge 32.
 • Rengøring og udearealer i uge 33

Ad 5) Kommunikation

Kommunikation til bestyrelse sker via nærværende referat, samt email med uddybning jf. ekstraarbejder og tidsplan.

Markedsføring til medlemmer om Beboerhusets nye muligheder, samt færdigmelding til Langelands Kommune i uge 35.

Ad 6) Næste byggemøde

Næste byggemøde afholdes d.02 august 2018 i Beboerhuset kl. 12:00 – 13:30.