Byggemøde 2 (02.08.2018)

Dagsorden

Byggemøde i Beboerhuset, Stengade 2a, Tranekær, torsdag d. 02. august 2018 kl. 08.00-10.00

 1. Godkendelse af referat
 2. Gennemgang (murer og tømrer)
  • Ekstraarbejder (VVS og Elektriker)
  • Tidsplan, aflevering
  • Økonomi og administration
 3. Ansøgning fondsmidler
 4. Frivillig arbejde
  • Køkkenindretning
  • Montering af vandvarmer, hvidevarer og- Indkøb af køkken og hvidevarer mm.
  • Montering af køkken
 5. Kommunikation
 6. Næste byggemøde
Referat

Til stede: Søren Valentin Christensen (SV) (referent), Elisabeth Krøijer (EK), Jan Ole Jacobsen (Murer)

Ad 1) Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

Ad 2) Gennemgang

MURER:

Jernkroge, skruer, søm og trædybler fjernes og huller udbedres, yderligere eftergås facade igen for ‘helligdage’ i fugning.

Støbt beton ved hvd.dør er udført for højt. Beton enten brydes op, eller granitsten (trædesten) hæves til 2 cm over beton overkant. Lægning af klinker udføres af bygherre.

Murstik over hvd.dør fuges samt sålbænk støbes.

TØMRER

Nedrivning er opstartet d. 30.juli og én uge frem. Herefter rettes spærkonstruktion og det øvrige tag op, og nyt tag etableres. Nabo Pichard B&B har udtrykt ønske om, at byggepladsen begrænser støj samt andre gener før til efter kl. 9:00 morgen. Dette er accepteret og udlevet fra start og frem til d.d., kommende uge (32) er ikke at betragte som højsæson (industriferie), hvor hensynet forsat opretholdes, men ikke helt uden en smule støj.

Ved blotlægning af tagkonstruktion blev der fundet svært beskadet spær og rem på bygnings nordvestlige hjørne, begge udskiftes til nyt træ som et ekstra arbejde. Estimeret til to mand arbejde i 4 timer plus materialer.

Eksisterende isolering blev ved blotlæggelse konstateres i lagt med store mangler, dette med store kuldebroer til følge i det mellemrum ikke mellem spær ikke var fyldt ud. Tømrer efterisolerer med, på loftet ‘efterladt’  mineraluld inden nyt tag opbygges. Der forventes ikke ekstra udgifter.

Oprydning af loftrum. Tømrer tilbød meget venligt at rydde op på loftrum over køkken, dette sådan affald vil blive medtaget i den øvrige byggeaffald og bortskaffes.

Farvekode til alt ny træværk er fremsendt som S 8010-G30Y (umbragrøn).

—————————

Status ift. kendte ekstraarbejder er:

Elinstallationer i køkken, tilslutning af nye nedløbsrør (regnvand) til kloak, vandinstallation samt klinker til hoveddør (ønskes betonklinker med grøn-/gullig mønster). Yderligere er det nødvendigt at udskifte større stykker af tagrem. Samlet vurderet til 39.000,- DKK, tilbageværende 0.0,- DKK på uforudset budgetteret.

Hovedtidsplanen er uændret til aflevering ultimo august 2018. Køkkenet monteres iht. nedenstående ‘frivillig arbejde’ til endelig ibrugtagning medio september.

Økonomi og administrationen håndteres af Formand og Kasser i samarbejde, dette inkl. kontrol af fakturaer, fremsendelse af EAN til indhentning af støttemidler hos Langelands Kommune (inkl. bilag) er udført hhv. 31.07.2018 og 01.08.2018.

Vi vil gerne takke nærboende for det venlige og forstående naboskab. Håndværkere er bekendt med genen med vedvarende støj, og vil gennem hele renoveringen tage størst mulig hensyn.

Ad 3) Fondsmidler

Ansøgning af fondsmidler til dækning af restbeløb udsendes dato (02.08.2018) med ansøgning til LEF. Senere følger ansøgning til Fionia. Koordinering mellem EK og SVC, mens den faktiske ansøgning afleveres af EK.

Ad 4) Frivillg arbejde

Frivillig arbejde er nødvendig i perioden uge 28-31.

 • Køkken er købt og leveret
 • Hvidevarer afventer bestilles til køkken er monteret.
 • Montering af fibergipsplader i køkken samt maling af vægge i uge 32.
 • Lægning af klinker ved hoveddør i uge 36-37.
 • Montering af køkken i uge 34.
 • Montering af hvidevarer i uge 35.
 • Rengøring og udearealer i uge 37

Ad 5) Kommunikation

Kommunikation til bestyrelse sker via nærværende referat, samt email med uddybning jf. ekstraarbejder og tidsplan.

Markedsføring til medlemmer om Beboerhusets nye muligheder, samt færdigmelding til Langelands Kommune i uge 39. Alle hjælpere, håndværkere etc. inkl. kontaktperson hos kommunen inviteres til årets første fællesspisning. Denne aktivitet udgør indvielse af det renoverede beboerhus.

Ad 6) Næste byggemøde

Næste byggemøde afholdes d.30 august 2018 i Beboerhuset kl. 12:00 – 14:00.