: BYUDVIKLING_gammel

Naturen og de små bysamfund i Tranekær Sogn er noget helt specielt, det er vi mange der erkender. Det kan vi takke vores historie, de smukke landskaber samt kulturarven som en slots by, ikke mindst mange utrættelige lokale ildsjæle gennem årerne. DET SKAL VI VÆRNE OM!

Som beboerforening har vi et lokalt ansvar og en stor stemme, det er med det mandat og ydmyghed, at vi repræsenterer områdets 'beboer/ medlemmer'. Vi arbejder for udvikling af både den sociale velvære i det levede liv samt for at de fysiske rammer, vi færdes i, er tidsvarende og attraktive.

Udvikling eller afvikling

Lokal samfundet væk fra de større byer er under forandring, der er andre værdier der gør steder som området omring Tranekær på Langeland attraktive, det er værdier som friluftsliv, natur beskyttelse sammen med at leve af jorden, dyreliv, fælleskaber og sociale relation – alt sammen giver os lyst til at bo og leve i Tranekær Sogn. Vi er også påvirket i modsat retning, det er de hverdags ting som rammer os negativt, f.eks. støj og rystelser, der i dag gør vores hjem mindre attraktivt, det resulterer i lavere værdi af vores huse, den fælles velstand falder og nogle søger andet sted hen.

Paradokset er mest mørkbart i Tranekær by, den gamle Slotsby med smalle gader, uden fortov og hensyn til andre trafikanter end de motoriserede. Det er som det er, byen kan ikke tilpasses den tid vi lever i, vejen kan ikke blive større selv om traktoren er vokset til mere end dobbelt størrelse sammenlignet med de landbrugsmaskiner der blev brugt tilbage i byens tidlige år.

Derfor er vi tvunget til at tilpasse os, finde nye veje der åbner for muligheder, vi vil ikke sidde på hænderne og klage over den store lastbil, der lige som os ikke har et alternativ end vejen gennem de smalle gader.

Det er den sidende bestyrelse der tværgående igangsætter, prioriterer samt koordinerer de individuelle arbejdsgruppers overordnede arbejde. Det er en direkte tilgang, som ikke kan fraviges af den simple årsag, at det er bestyrelsen som har ansvaret for forenings 'stemme' i det offentlige, især i kommunikationen med medlemmer og myndigheder.

——

B Lokal samfundet væk fra de større byer har længe været
under forandring, vi har andre værdier, hvi vi sammenligner os med byboerne, de
værdier gør steder som Tranekær på Langeland attraktive. Det er værdier som det
friske vejr, den store himmel, friluftslivet, beskyttelse af naturen samtidig
med vi lever af jorden, fugle- og dyreliv, fælleskaber og sociale relation med
ligesindede – alt samlet giver os stor lyst til at bo og leve her i området
Tranekær Sogn. Vi bliver dog i stigende grad påvirket i en retning der udfordre
vores trivsel, det er mindre hverdagsting, men når summen bliver større rammer
det os negativt. Tafik støj og rystelser i husene, er i dag et emne det både
gør vores hjem mindre attraktivt som hjem, men også de mere hårde fakta som
resultatet er en lavere værdi af vores huse, dermed falder den fælles velstand
og konsekvens er nogle søger andet sted hen.

 

Paradokset er mest mærkbart i selve Tranekær by, den gamle
Slotsby med smalle gader helt ud til og med Rødby, uden fortov eller hensyn til
andre trafikanter end de motoriserede. Offentlige rum til ophold er optaget af
parkering, samlet set finder vi ikke Tranekær er lavet til der bo mennesker.
Det er dog, som det er! Byen kan ikke tilpasses til nutid, landevejen kan ikke
blive større, eller tilpasses så den passer i skalering med f.eks. en traktor,
som er vokset til mere end dobbelt størrelse, sammenlignet med de
landbrugsmaskiner der blev brugt tilbage i byens etablering.

 

Vi som Beboerforening vil ikke bare tilpasse os, vi er
tvunget til at finde nye veje der åbner for muligheder. Vi kan ikke klage over
den store lastbil der larmer og ryster, den har på lige vilkår som vi beboere
ikke andre alternativer end landevejen gennem byen ad den smalle vej … bestyrelse
har alle deltaget i udviklingen af nedenstående forslag til helhedsplan for
Tranekær by, et forslag der er vores bud på en alternativ idé, der kan bidrage
til at løse nogle af vores problemer med det skæve forhold mellem by og trafik.

 

Vi ønsker med helhedsplanen også at give mulighed for, i
større grad og at motivere til og gøre bruge af områdets smukke naturkig og
oplevelser ved etablering af dedikerede steder for 'udsyn' mod naturen.

 

Nedenstående helhedsplan (januar 2023) fremlægges som et
oplæg/forslag til dialog, proces inkluderer medlemmer af beboerforeningen,
myndigheder, ejere af jord og stier, lokale erhvervsdrivende samt eksterne
interessenter. Bestyrelsen vil være det koordinerende led i dialogen, samle og
distribuerer den overordnede kommunikation. Det er en direkte tilgang, som vi
ikke finder kan fraviges fra af den simple årsag, at det er bestyrelsen der pt,
har ejerskabet for forslaget, frem til helhedsplan forhåbentligt udføres i
selvstændige grupper. Vi repræsenterer dermed én fælles 'stemme' i det
offentlige, især i kommunikationen mellem medlemmer, samarbejdsparter og
myndigheder.

 

 

De fysiske rammer

Infrastruktur, by og huse

I nyere tid har beboerforeningen være repræsenteret i et arbejde som sikrede den nuværende bevarende lokalplan for Tranekær by. Den blev vedtaget og har siden gjort det enklere at løfte byens huse ind i nutiden og ikke mindst sikre fremtiden. Det gælder både bevaring af den håndværksmæssige bygningskultur og byens overordnede udseende samt valg af materialer, men også moderne tiltag ved renovering med større miljøhensyn med f.eks. termoglas. Dette er et eksempel på et emne hvor vi sammen løftede en potentiel barrierer, over til vi sammen fandt en løsning med muligheder …
 1. Infrastruktur
  1. Veje og stier
  2. Trafik og befordring
  3. Energiforsyning
  4.  By, land og fritidsområder
  5. Internet og telefoni
 2. Byen, pladser og landskab
  1. Bevarende lokalplan
  2. Definere byen og området omkring
   1. Forstå din by
   2. Bymidte og særlige landskaber
   3. Landsskabsudvikling, udkigsposter og/eller ophold
  3. Område fornyelse
   1. Hvad vi kan gøre for, at her er rar at bo?
   2.  
   3.  

Lorem ipsum kjofigjsæ hjsædogijh sæoghjsrtoijrtsl

Trafik og sikkerhed (fart)

Problemstilling

Konsekvens

Samarbejder

Forslag til løsning

Udfald

Det levede liv

Vældfærd, fællesskab og social

 1. Byens aktiviteter og tilbud
   1. Sportsplads. grønne ruter, kultur og spisninger
 2. Byens gener
   1. Støj, rystelser og forurening
   2. Færden på gaden
 3. Det bedre liv
   1. Hjerteforeningen vandrerute /ell. Øhavsstien 'loop' rundt området/byen
   2. Bevægelses-/motionscenter
   3. Mødested/cafe
   4.  Fælles køkken

Turisme

Kom og besøg os

 1. Aktiviteter og markedsføring
  1. Sankt Hans aften
  2. Høstfest
  3. Julemarked
 2. Synliggøre værdier
 3. Slottet og området
 4. Erhvervsliv og foreninger
 5. Strande og badefaciliteter

Lorem ipsum kjofigjsæ hjsædogijh sæoghjsrtoijrtsl

Turisme

Muligheder

Samarbejder

Forslag til løsning

Udfald

Bæredygtighed

Natur, klimatilpasning og grønne tiltag

 1. Bæredygtig strategi

  1. Natur først og Sprøjtefri

  2.  Ophold i naturen, rydninger, shelter, badehus, badebro, naturlegeplads ….
  3. Skybrudssikring
  4. Fælles grønsagshave