: BYUDVIKLING

Land og By i Tranekær Sogn er noget helt specielt, det er vi mange der erkender. Det kan vi takke vores historie, smukke natur og kulturarv som slots by samt mange utrættelige lokale ildsjæle. DET SKAL VI VÆRNE OM!

Som beboerforening har vi et lokalt ansvar og en stor stemme, det er med det mandat og ydmyghed, at vi repræsenterer områdets 'beboer/ medlemmer'. Vi arbejder for udvikling af både den sociale velvære i det levede liv samt for at de fysiske rammer, vi færdes i, er tidsvarende og attraktive.

Udvikling eller afvikling

Lokal samfundet væk fra de større byer er under forandring, der er andre værdier der gør steder som Tranekær på Langeland attraktive oeirjg soætgj rtoij rtoæ jrtioj rjh

De hverdags ting som påvirker os negativt, f.eks. støj og rystelser, er gener der i dag gør vores sted mindre attraktivt, det resulterer i lavere værdi af vores huse, den fælles velstand falder og lkjdfsgdrj

alt sammen for at få større lyst til at bo og leve i Tranekær Sogn

Det er den sidende bestyrelse der tværgående igangsætter, prioriterer samt koordinerer de individuelle arbejdsgruppers overordnede arbejde. Det er en direkte tilgang, som ikke kan fraviges af den simple årsag, at det er bestyrelsen som har ansvaret for forenings 'stemme' i det offentlige, især i kommunikationen med medlemmer og myndigheder.

Det betyder dog ikke, at bestyrelsen bestemmer det hele, ej heller hvordan en gruppe planlægger og arbejde sig frem til løsning. Det er udelukkende et ønske fra bestyrelsen om en fælles stemme på tværs af synspunkter og personlige holdninger.  Nedenstående er derfor et udtryk for vores FÆLLES udvikling af Tranekær Sogn, den udvikling vi altid skal til enighed om er VORES.

De fysiske rammer

Infrastruktur, by og huse

I nyere tid har beboerforeningen være repræsenteret i et arbejde som sikrede den nuværende bevarende lokalplan for Tranekær by. Den blev vedtaget og har siden gjort det enklere at løfte byens huse ind i nutiden og ikke mindst sikre fremtiden. Det gælder både bevaring af den håndværksmæssige bygningskultur og byens overordnede udseende samt valg af materialer, men også moderne tiltag ved renovering med større miljøhensyn med f.eks. termoglas. Dette er et eksempel på et emne hvor vi sammen løftede en potentiel barrierer, over til vi sammen fandt en løsning med muligheder …
 1. Infrastruktur
  1. Veje og stier
  2. Trafik og befordring
  3. Energiforsyning
  4.  By, land og fritidsområder
  5. Internet og telefoni
 2. Byen, pladser og landskab
  1. Bevarende lokalplan
  2. Definere byen og området omkring
   1. Forstå din by
   2. Bymidte og særlige landskaber
   3. Landsskabsudvikling, udkigsposter og/eller ophold
  3. Område fornyelse
   1. Hvad vi kan gøre for, at her er rar at bo?
   2.  
   3.  

Lorem ipsum kjofigjsæ hjsædogijh sæoghjsrtoijrtsl

Trafik og sikkerhed (fart)

Problemstilling

Konsekvens

Samarbejder

Forslag til løsning

Udfald

Det levede liv

Vældfærd, fællesskab og social

 1. Byens aktiviteter og tilbud
   1. Sportsplads. grønne ruter, kultur og spisninger
 2. Byens gener
   1. Støj, rystelser og forurening
   2. Færden på gaden
 3. Det bedre liv
   1. Hjerteforeningen vandrerute /ell. Øhavsstien 'loop' rundt området/byen
   2. Bevægelses-/motionscenter
   3. Mødested/cafe
   4.  Fælles køkken

Turisme

Kom og besøg os

 1. Aktiviteter og markedsføring
  1. Sankt Hans aften
  2. Høstfest
  3. Julemarked
 2. Synliggøre værdier
 3. Slottet og området
 4. Erhvervsliv og foreninger
 5. Strande og badefaciliteter

Lorem ipsum kjofigjsæ hjsædogijh sæoghjsrtoijrtsl

Turisme

Muligheder

Samarbejder

Forslag til løsning

Udfald

Bæredygtighed

Natur, klimatilpasning og grønne tiltag

 1. Bæredygtig strategi

  1. Natur først og Sprøjtefri

  2.  Ophold i naturen, rydninger, shelter, badehus, badebro, naturlegeplads ….
  3. Skybrudssikring
  4. Fælles grønsagshave