> Arbejdsgrupper

Drejebogen indeholder og beskriver anbefalinger for de aktiviteter der som bør planlægges og beskrives samt styres frem mod ibrugtagning (drift). Fordelen ved denne drejebog er, at den af bestyrelsen udpegede person med ‘Tovholder’ rollen, får et entydigt værktøj til planlægning og styring af et projekt i foreningens regi. Denne forankring gør det ligeledes enklere med fælles forståelse, bestyrelsens accept og viden om evt. efterfølgende drift og vedligeholde af det færdige arbejde.

Typiske projekt’opgaver’ kan være renovering af udearealer eller et nyt varmeanlæg, en større opdatering af inventar eller ny hjemmeside. Opgaver, som alle har et udviklingsfokus, og som kræver en særlig indsats at få udviklet og integreret i foreningen.

Du får en praktisk guide i punktform der gradvist detaljere et forløb og skaber fælles forståelse og gennemsigtighed. Nedenstående tjekpunkter hjælper til at komme i gang, styrer samt fremlægge evt. driftsomkostninger.

Drejebog

Plus ‘+’ ikonet til højre, folder teksten ud i hvert punkt.

Arbejdsgruppe opgaver kræver en midlertidig organisation med roller og inddeles typisk i fast definerede etaper for at skabe overblik over projektets forløb, dette sikre fokus på særskilte aktiviteter og deadlines i hver periode.

Den gode ide (beskrivelse)

Hvorfor har vi brug for …

Hvad vil det blive anvendt (målsætning)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fælles sange udvælges

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hvad koster det?

Hvor kommer pengene fra (horisont)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Beslutningsreferat af ALLE møder

Status opsummering på bestyrelsesmøder

Deling af nyheder på web og mail

Er der driftsomkostninger som skal inkluderes i vores årlige budget, er der råderum samt vedligehold der kræver arbejde mm.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Er der driftsomkostninger som skal inkluderes i vores årlige budget, er der råderum samt vedligehold der kræver arbejde mm.

Afleverer arbejdet for fejl og mangler (typisk med håndværker)

Gennemgang og eftersyn af udført arbejde efter 1. år for udbedring af evt. opståede problemer.

Det kan til tider være vanskeligt at skelne mellem egentlige projektopgaver og ad hoc-opgaver, som ikke fordrer organisering for at blive løst. De to opgavetyper har typisk meget til fælles, men adskiller alligevel sig ved, at ad hoc-opgaver bl.a. er væsentligt mindre komplekse og mindre ressourcekrævende end projektopgaver. Hvor ad hoc-opgaver fx kan være at nedsætte en gruppe til at beskrive en begivenhed eller arrangerer et foredrag/fest, er projektopgaver mere udviklingsorienterede, længerevarende og væsentligt mere komplekse.