Formandens beretning (03.03.2022)

Formandens beretning Tranekær Sogns Beboerforening til Generalforsamling d.03.03.2022 af Søren Valentin Christensen (formand siden Marts 2018)

Én gang mere

Sidste års beretning, da hed det ‘Vi er her stadig!’ Det blev sagt på Sportspladsen i klubhuset i styrtende regn, den stoppede da vi skulle have grillpølser – det var hyggeligt. Vi er her selvfølgelig stadig, og vi er klar til et nyt år med alt det vi gør bedst – at være sammen. Det kræver måske nok lige et håndsving samt en stærk arm, at få motoren i gang igen …

Jeg vil ikke tale så meget om året der gik: vi holdt Sankt Hans, Høstfest, Julecafe, koncert af Kasper Nefer med Inga Bay på husets klaver, endeligt var vi til Ølbrygning nær Snøde hos Jens og Karin. Alle med restriktionen, næsetest efter test og afstand. Tusind tak til alle der arrangerede samt deltog i de forskellige aktiviteter!

Bestyrelsen diskuterer jævnligt hvordan vi tiltrækker flere medlemmer til fællesskabet, hvilke rammer vi mødes i samt hvad er vores kerneværdier, ligeledes er medlemsinddragelse et stor emne og som vi i stigende grad ønsker. Som I sikkert har opdaget, da er vi begyndt, at afholde aktiviteter både i eget hus, men også ude hos de der er så venlige, at inviterer os ind i egen stue (kælder hos Jens). Det gør, at vi nu har tilbud der både henvender sig til bredden i store forsamlinger, men også til de med en mere specifik interesse. Det er en del af strategien, at vi i højere grad nu spørger alle medlemmer om den enkelte har lyste til og bidrage med det netop den person interesserer sig for og så dele det.

Hos os er vi frivillige i en social forening, som er åben og gennemsigtig. Det gælder ligeså vel bestyrelsens arbejde, dennes beslutninger, foreningens økonomi samt vigtigst af alt; inddragelse af jer med egne ønsker til, at bidrage frivilligt.  Vi ønsker derfor frivillighed på medlemmets præmies, og tager som sagt et hensyn til både bredden såsom de snævre interesser, dette ved at diskuterer og udvikle foreningens tilbud samt det lokale engagement.

Protokol og Kommunikation

Hjemmesiden er nu forankret som stedet hvor alt kommunikation udspringer fra, rundsending af mails er beskeder om indhold på web. Alle aktiviteter er detaljeret beskrevet inkl. tidspunkt og sted. På forsiden vises kommende arrangementer, i menuen kan du blive nyt medlem, leje beboerhuset og finde et tidligere referater i arkivet. Nyeste muligheder jeg håber og kunne få til at virke, er bookning af billetter inkl. betaling med betalingskort. Det er selvsagt sjældent vi har det behov, men måske vi skulle prøve det til fællesspisning og dermed undgå postkasse med kontanter i konvolut …

Kerneværdier og udvikling

Det står fast, at vi fortsætter vores kerne aktiviteter, præcis som vi plejer: det er fællesspisninger, aktuelle foredrag, koncerter, Sankt Hans og selvfølgelig er vi tvungen til lidt drift og vedligehold med arbejdsdage. Lad os tage et kig i kalenderen og se vi har et bredt udvalg af gode arrangementer i vente – mange flere er på vej!  

Vil vi gerne udvikle de ideer/grupper som vi allerede kender, nogle er strategiske og i samarbejde med f.eks. Godset, andre er bløde værdier som at rydde op og kaffeplet på Humlebakken, oplevelser i naturen (stjernekig i mørket, hjerteforening ruter, waypoints i området mm.), sågar et øl gruppe (ikke brygge øl, men lave malt, dyrke humle).

Det er derfor mit forslag til den kommende bestyrelse, at sende individuelle invitationer ud for hvert hovedemne, overordnet beskrevet samt med invitation om at mødes for diskussion om emnets relevans, behov, sandsynlighed for succes osv. På den måde inviteres alle der kunne have interesse i et givent emne, samt frivilligt engagerer sig efter lyst og evne.   

Medlemsfordele og samfund

En af de temaer vi ikke er kommet videre med er Synlighed og Medlemsfordele. Dog har gruppen vedr. vej og trafik gjort en del, men har også været hæmmet af Corona, Kald det byudvikling, kald til masterplan, kald det beboerforening som områdets stemme, jeg med flere er interesseret i områdets/byens generelle forhold for boende og besøgende – fodgængere, skilte, vejvisere, kulturarv, lade stander (bil/cykel) og der er mange flere ønsker i jobkrukken, det er bare en gruppe som kunne udvikles og som kunne betyde meget for hele området. Kom og vær med til at løfte det vi allerede er godt på vej med. Kom med i Bestyrelsen og/eller deltag i en af grupperne som har din interesse.

Stort tak til bestyrelsen og til alle medlemmer. Vi ses, om én halv time, i det nye foreningsår!

Med de bedste hilsener

Søren Valentin Christensen, soren_valentin@hotmail.com

Hvem er du som frivillig?

Alle ideer, ønsker samt forslag til ændringer velkomne og vil blive diskuteret i bestyrelsen. Nogle bidrag vil bliver til en hyggelig aften, afsted på tur eller et større langsigtet gruppearbejde (mere formeldt), men nogle må måske prioriteres og når ikke i videre. Jeg opfordre alle til, at opsøge det engagement der netop interesserer dig, og hvor din frivillighed passer dig og bidrager bedst.

Du kan bidrage til vores fælles foreningsliv med dine input! Gå til menuen i top > Medlemmer > Ideer til foreningen