Hjertet i centrum

Tranekær Sogn Beboerforening er det fælles centrum for aktiviteter i området. Som medlem har du mulighed for, at deltage i fællesspisninger, kulturelle arrangementer som koncerter, foredrag, høstfest, sild og kryddersnaps smagninger og meget mere …

De første år var Tranekær Sogns Beboerforening en Gadelysforening, men i marts 1979 blev det besluttet at stifte en beboerforening med lidt større sigte –  dvs. for alle indbyggere i Tranekær Sogn. Allerede i april blev det første arrangement afholdt på Gæstgivergården med underholdning, kaffebord, og ikke mindst indmeldelse. Der var et stort fremmøde, og som tiden gik, opstod traditionerne.

I 2019 har 40 års jubilæum for vi for stiftelsen af Beboerforeningen!!!

[kc_empty_space height=”20px”][kc_custom_heading text=”40 års som forening” font_container=”tag:h6|text_align:left|color:%23222222″][kc_separator][kc_empty_space height=”600px”]

Foreningen havde de første mange år kun små indtægter. Det ændrede sig, da der i Tranekær Slotspark blev etableret en skulpturpark med Land Art. Beboerforeningen overtog administrationen af billetsalget- et stort arbejde med vagtplan og regnskab. De unge, der sidder i billetlugen er vellønnede og der er bonusbetaling til foreningen. Det gav et vist økonomisk spillerum. Aftalen med TICKON ophørte ved udgangen af 2017.

Den gamle Gymnastiksal fra 1896 er løbende blevet renoveret og udstyret ved frivillig arbejdskraft, både med møbler, service, multimedie udstyr og køkkengrej. Bygningen er senest renoveret på tag og fag ultimo 2018 af professionelle håndværkere for midler fra bla. Langeland Kommune, samt stor frivillig arbejdskraft.

Vi har hjem i Beboerhuset, Slotsgade 52 i Tranekær i et rødstenshus, bygget 1886 af “Excellencen”, grev Frederik Ahlefeldt-Laurvig til Tranekær Læseforening, men i 1890’erne indrettet til realskole af lensgrevens søn og efterfølger, “Gamle Grev Christian”, samtidig med at Tranekær Brugsforening blev oprettet. På realskolen gik børn af godsets funktionærer, men også andre børn med friplads. Skolen blev nedlagt omkring 1923 af “Teatergreven”, grev Frederik Ahlefeldt-Laurvig. Bagved skolebygningen ligger den gamle gymnastiksal – her har Tranekær Sogns Beboerforening i dag til huse.

Den gamle Gymnastiksal fra 1896 er løbende blevet renoveret og udstyret ved frivillig arbejdskraft, både med møbler, service, multimedie udstyr og køkkengrej. Bygningen er senest renoveret på tag og fag ultimo 2018 af professionelle håndværkere for midler fra bla. Langeland Kommune, samt stor frivillig arbejdskraft. Beboerhuset fremstår i dag så oprindelig (men moderne) som det har været muligt.

Jubilæum ……………………

25 år siden ”brugen af Beboerhuset”

10 år for ”overtagelse af Beboerhuset”

[kc_empty_space height=”20px”][kc_custom_heading text=”25 år i Beboerhuset” font_container=”tag:h6|text_align:left|color:%23222222″][kc_separator][kc_empty_space height=”20px”]

Bygningen er senest renoveret på tag og fag ultimo 2018 med midler fra bla. Langeland Kommune og fremstår i dag, så oprindelig som det har været muligt. Det er ambitionen med yderligere forbedringer i årerne frem, både inde og ude, sådan vi sikre rammerne for det sociale liv i Tranekær og omegn.

Bygningen er senest renoveret på tag og fag ultimo 2018 med midler fra bla. Langeland Kommune og fremstår i dag, så oprindelig som det har været muligt. Det er ambitionen med yderligere forbedringer i årerne frem, både inde og ude, sådan vi sikre rammerne for det sociale liv i Tranekær og omegn.

– Ny moderne varmepumpe

– Nyt tag samt div. facade udbedringer

– Nyt køkken indrettet til forsamlinger

– Nye hvidevarer

Det er den siddende bestyrelses ambition yderligere, at forbedre både bygningen samt udearealerne i årerne frem, sådan de fysiske rammer for det sociale liv i Tranekær og omegn løbende sikres som en yderst positiv oplevelse. Vi er glade for vores fælles mødested.

Tranekær Kommuneskole benyttede også gymnastiksalen. Ingrid Schrøder (Vinkældervej) gik således sammen med klassekammeraterne ned ad vejen mod nord forbi  Ejnar Cykelsmed  om hjørnet  ad Stengadevej og ned i Gymnastiksalen, hvor Frk. Hermansen eksercerede eleverne, ens klædt i lyseblå gymnastikdragter. Det var i starten af 1950’erne. Tranekær Sogn Beboerforening blev stiftet i 1979. Foreningens formand i en række år hed Gunnar Kjær Mortensen , han var særdeles aktiv og søgte fonde for midler til istandsættelse af Gymnastiksalen, Stengadevej 2 A. , til teknisk udstyr, indretning af et lille  køkken samt etablering af toiletter.

[kc_tta_accordion style=”modern” shape=”square” active_section=”0″ no_fill=”true” collapsible_all=”true” css=”.vc_custom_1568875527194{background-color: #ffffff !important;}”][kc_tta_section title=”om Beboerhuset” tab_id=”1568805368092-9a117b03-e63d”][/kc_tta_section][/kc_tta_accordion][kc_empty_space height=”15px”]

[kc_empty_space height=”20px”][kc_custom_heading text=”Samarbejder” font_container=”tag:h6|text_align:left|color:%23222222″][kc_separator]

Vi samarbejder med Tranekær og omegns øvrige foreninger og erhvervsliv, det være sig seværdigheder, restauranter, Bed & Breakfast m.fl. alle med lokal front for at højne det sociale fællesskab samt dele lokale kvaliteter og fordele.

Xxx

Webgenvej

Xxx

[kc_tta_accordion shape=”square” active_section=”0″ no_fill=”true” collapsible_all=”true” css=”.vc_custom_1556876346912{background-color: #ffffff !important;}”][kc_tta_section title=”Medicinhaverne” tab_id=”1568808941799-37ad096c-67d9″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Restaurant Generalen” tab_id=”1568808942322-fc8e48d6-cf8c”][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Sukkerfabrikken” tab_id=”1568809268239-095c79dc-6fc5″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Den gamle smedje (Vin og planter)” tab_id=”1568809288684-c1e40fd9-6479″][/kc_tta_section][/kc_tta_accordion][kc_empty_space height=”15px”]

[kc_empty_space height=”20px”][kc_custom_heading text=”Byen og historien” font_container=”tag:h6|text_align:left|color:%23222222″][kc_separator]

Vi har genskabt hæftet “Tranekær Slot & By”, tryk 7 fra 1980 som en digital udgave.

Med tilladelse fra Langelands Museum, håber vi lokale samt øvrige med interesse for Tranekær og omegn, vil bidrage med kommentarer og opdateringer. På den måde bevares 'hæftet' urørt, men sideløbende opdateres historien med tidssvarende tekst og tilrettelæggelse samt tilføjelser af nye steder og nærliggende områder med relevans.

Bemærk:

Sektioner og tekst mærket med (1980) er

Slottet troner højt på en banke ved Borresø i den nordlige ende af Tranekær by. Ifølge over leveringerne skulle det være bygget af næssekongen Tran, men mere konkret findes stedet første gang omtalt i Valdemars Jordebog 1231, hvor det nævnes som kronens ejendom. Et tilmuret vindue, skjult bag portbygningen i 2. stokværks højde, og flere andre spor fundet i de senere år, vidner om at ialt fald nordfløjen er bygget i løbet af 1200 årene. Dermed er slottet en af Danmarks ældste, stadig beboede verdslige bygninger .

Scannet billede s.4

Under gulvet er imidlertid fundet rester af bebyggelse fra og den første befæstning på stedet kan meget vel være endnu ældre . Tranekær, og med det størstedelen af Langeland, hørte gennem længere tid under den sønderjyske hertugslægt, kong Abels efterkommere, og i 1300 årene var det pantsat til adelsslægten Panter. Under Valdemar Atterdags for søg på at samle riget blev Tranekær belejret i 2 omgange, først i andet forsøg lykkedes det kongen at indtage slottet. Herefter var det kronens ejendom og sæde for kongelige lensmænd, indtil det i 1672 blev overdraget lensgreve Frederik Ahlefeldt som arveligt len. Slægten Ahlefeldt har siden besiddet Tranekær. Slottet har været bygget om talrige gange under sin 6-700 årige tilværelse. Det fremtræder nu som en to-fløjet bygning, forsynet med et spir prydet, 8 kantet trappetårn i hjørnet mellem fløjene. Begge fløjene har kolossalt svære mure, op til 3 meter, og i vestfløjen er der indbygget vægtergang i selve muren. 1 1500 tallet var anlægget firfløjet, med et mægtigt kernetårn, hvorom det fortælles at det i klart vejr kunne ses helt i Mecklenburg.

Tårnet blev imidlertid sløjfet allerede i 1600 tallet , formentlig efter at slottet i 1558 var ophørt med at være fæstning, og i 1720 'erne faldt de sekundære fløje i syd og øst som et led i en gennemgribende istandsættelse.

Scannet billede s.5

I 1859-65 foretog professor N.S. Nebelong for lensgreve Frederik Ahlefeldt-Laurvig (“Excellencen”) en gennemgribende restaurering , hvorved slottet fik sit nuværende udseende. Der blev opsat høje, blændingsprydede kamgavle, tagkviste og karnapper på begge fløje, og tårnet mellem fløjene blev opført. Desuden blev vestfløjen forlænget. Der er ikke offentlig adgang til slottet, som er privat beboelse, og publikum bedes respektere skilte og afspærringer.

Scannet billede s.5 + billede nutid

“Tranekær Slot” set fra Slotshaven

[kc_tta_accordion shape=”square” active_section=”0″ no_fill=”true” collapsible_all=”true” css=”.vc_custom_1556876346912{background-color: #ffffff !important;}”][kc_tta_section title=”Tranekær Slot” tab_id=”1568875948456-5cc862de-05b3″][/kc_tta_section][/kc_tta_accordion]

Fra hæftet om Tranekær Slot

Xxx

TICKON – Tranekær Internationale Center for Kunst Og Natur har med over 20 danske og internationale kunstnere af høj klasse skabt deres værker i selve parken. Det drejer sig om såkaldt Land Art – en kunstform, som indebærer, at de ofte gigantiske kunstværker bygges på stedet af organisk materiale, bl.a. træ, jord og sten. Dermed skabes værker, som på forunderlig vis indgår i naturen, men som samtidig er underlagt naturens nedbrydende kræfter for, på et tidspunkt, helt at forsvinde.

Senest har Tickon modtaget en stor donation fra Energi Fyn, så finansiering af et længe ønsket videnskabelig kunstforestilling nu er på plads. “Love Mote for Insects” Sådan kalder den amerikanske biolog og kunstner Brandon Ballengée sin videnskabelige kunstforestilling, som han har optrådt med i såvel New York, Hyde Park i London og indiske landsbyer. Nu kommer den også til Tranekær.

[kc_tta_accordion shape=”square” active_section=”0″ no_fill=”true” collapsible_all=”true” css=”.vc_custom_1556876346912{background-color: #ffffff !important;}”][kc_tta_section title=”Tranekær Slotspark” tab_id=”1568806818878-7a7986bb-d3a3″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Staldbygningen” tab_id=”1568810594355-4dac15c5-d3f1″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Tranekær Slotsmølle” tab_id=”1568810622260-e2428c97-a9a8″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”TICKON” tab_id=”1568817879937-969020af-b359″][/kc_tta_section][/kc_tta_accordion][kc_empty_space height=”30px”]

Fra DVD om Tranekær Vejbelysning fra 1999

Lorem ipsum lkjdrlij drj alrj øsrdjkgserjg sølj srtjk søætk øæstfkh ædfkthøærtsk øprth ørj ørthkj Fra DVD om Tranekær Vejbelysning fra 1999

video

Admin JavaScript warning:

I’m sorry, your JavaScript appears to be broken. Please use “Check template” in plugin settings, read our troubleshooting guide, troubleshooting guide for programmers or order our pro support and we will get it fixed for you.

[kc_tta_accordion active_section=”1″ no_fill=”true” collapsible_all=”true”][kc_tta_section i_position=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-video-camera” add_icon=”true” title=”Video 'Vejbelysning 1999'” tab_id=”1569330839198-1504f021-a001″][/kc_tta_section][/kc_tta_accordion][kc_empty_space height=”30px”]

Fra hæftet om Tranekær by

[kc_tta_accordion style=”modern” shape=”square” active_section=”0″ no_fill=”true” collapsible_all=”true” css=”.vc_custom_1568807380978{background-color: #ffffff !important;}”][kc_tta_section title=”Staldbygningen” tab_id=”1568805409508-8d6f3954-8a57″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Alléen og Iskælderbanken” tab_id=”1568805412162-6c69aed0-601c”][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Skvatmøllen” tab_id=”1568805496932-68196ee5-250d”][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Gartneri og Godskontor” tab_id=”1568805499046-965fa347-3da0″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Lygten” tab_id=”1568805500193-d7f702f3-8188″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Tranekær Ladegård” tab_id=”1568805501523-0b798980-b11a”][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Hønsehuset” tab_id=”1568805595186-eeb32565-9179″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Sukkerfabrikken” tab_id=”1568805597172-6f39edfc-4eae”][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Lammehaven” tab_id=”1568805598354-6fd98166-5cc2″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Tranekær Gæstgivergård” tab_id=”1568805599816-810ca706-9620″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Musikanterhusene” tab_id=”1568805601197-34662393-4a58″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Taffeldækkerens hus” tab_id=”1568805603120-06a39fd5-565b”][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Pottemagerhuset” tab_id=”1568805719196-f9fde495-76d6″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Bagertrappen og Baronbakkerne” tab_id=”1568805720703-0a58e9c3-a762″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Kruhøffers hus og dyrlægeboligen” tab_id=”1568805721792-f798c230-1be3″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Goltermannhuset” tab_id=”1568805722864-c938d11a-20a2″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Tranekær gamle Realskole” tab_id=”1568805724328-48d8f633-bcd1″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Stengadevej” tab_id=”1568805844775-34277199-6ff3″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Nygade” tab_id=”1568805846568-3c017403-124c”][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Tranekær gamle posthus” tab_id=”1568805883100-fef204f9-766e”][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Den gamle Lægebolig” tab_id=”1568805884919-5a0a9997-eb1d”][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Jægergården” tab_id=”1568805919422-000442f1-ca81″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”“Knudegrevens“ hus” tab_id=”1568805921587-51af9982-e34f”][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Asylet” tab_id=”1568805923855-dd1920da-5550″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Jægerhuset” tab_id=”1568805998937-32a4f479-5207″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Tranekær gamle skole” tab_id=”1568806015016-f0a18f52-00b9″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Den gamle skovriderbolig” tab_id=”1568806038953-d3a11f71-4077″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Tranekær gamle præstegård” tab_id=”1568806064833-cb684dce-ca08″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Tranekær kirke” tab_id=”1568806068953-0010b595-cc9a”][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”“Generalens“ eg” tab_id=”1568806070149-be37cc69-d72d”][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Åsø Skibsbro” tab_id=”1568806071277-c3ef6510-e953″][/kc_tta_section][kc_tta_section title=”Tranekærs brand” tab_id=”1568805922713-bd577e69-8540″][/kc_tta_section][/kc_tta_accordion][kc_empty_space height=”15px”]