Bestyrelsesmøde 2 (02.04.2019)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde Slotsgade 17, 5953 Tranekær, tirsdag d.02. april 2018 kl. 16.00-18.00

 1. Godkendelse af referat
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • Opfølgning auktion
  • Prissætning af ‘Fællesspisning’
  • Orientering til medlemmer (sæson mail)
 3. Status og økonomi
 4. Projekter
  • Kommunikation
   • Historie/tidslinje
   • Velkomstbrochuren
   • Projekter på hjemmeside
   • Medlemsindlæg (byttecentral, opskrifter, fællesindkøb mm.)
  • Renovering/vedligehold opfølgning
   • Mangler køkken
   • Gryder og pander
   • Emhætte og overskabe
  • Jubilæum
 5. Kulturaktiviteter
  • Kommende
  • Nye
 6. Evt.
  • Arbejdsdag, klargøring udv.
  • Utilfredshed vs. frivillighed
 7. Næste møde inkl. dagsorden
Referat

Til stede: Søren Valentin Christensen (SV), Tommy Rasmussen (TR), Birgit Lund (BL), Nina Villadsen (NV) (Referent), Henni Starup (HS), Alice Nøhr (AN)

Fraværende: Axel Møller Petersen (AMP)

Ad 1) Godkendelse af referat

Referatet er godkendt.

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

 • Fællesspisning

Bestyrelsen har bestemt, at Fællesspisning fremover skal koste kr. 70. Årsag til stigning på kr. 10 er, at der er øgede omkostninger til de enkelte arrangementer samt drift og administration. F.eks. opsparing til ny emhætte, overskabe og køleskab, penge til vedligehold, øgede omkostninger til forsikring og bank. Omkostninger der ikke umiddelbart har og gøre med fællesspisning, men det er b.la. ved denne type arrangementer bygningen og køkkenet anvendes, sammen med de normale driftsmidler såsom strøm, vand etc.

Vi har dermed fortsat kr. 50 pr. person der kan laves mad, driften er der afsat kr. 10 (elkoen) og endelig kr. 10 til opsparing, nye indkøb og vedligehold.

 • Fundraising

AN deltog i fællesmøde afholdt af Langelands Kommune, flere ideer, tips og tricks blev taget med hjem. Nye ansøgninger til finansiering af kommende tiltag vedr. gulv, udearealer mm. genoptages.

 • Nyhedsbrev

Der laves et nyhedsbrev som sendes ud inden sommerferien. Skal indeholde bl.a. beskrivelse af kommende aktiviteter, arbejdsdag, bogbyttecentral, jubilæum, opfordring til at melde sig som kokke/arrangører til Fællesspisning mm. SVC er tovholder.

 • Nye projekter

“Ankomst” med ny trappe, belægning og belysning er under planlægning.

“Forår” med sætning af så mange løg (påskeliljer) som muligt, ved ankomst og gennem hele byen. Samarbejde og med-finansiering hos Langelands Kommune opsøges.

“Samarbejde” med alle (de fleste) erhvervsdrivende i by og omegn. F.eks. Generalen, Medicihaverne og Den gamle Smedje. Formålet er øget lokal samhandel, samt tilbyde foreningens medlemmer yderligere fordele inkluderet i deres medlemsskab. Det kunne være % rabat på aftenmenu eller julens portvin. Det overvejes om et medlemskort skal genindføres. AN aftaler med den enkelte virksomhed, sammen med SVC der tilpasser medlemsfordele i brochure og på web.

“Tranekær Slot og By” opdatering og genoptryk af bog. Tryk bog skal gøres digital, opdateres mht. teksten med evt. tilføjelser, sendes i høring blandt medlemmer og udgives som bog.

Ad 3) Status og økonomi

Der er kr. 28.000 i banken og kr. 1.000 i kontanter. Auktionen gav foreningen kr. 4.740

Der arbejdes pt. med forsikring, da den vi har er temmelig dyr police i dag. Der er desværre fem års opsigelse, men BL arbejder på sagen inkl. hvad der forsikringsmæssigt er lovpligtigt.

Ad 4) Projekter

 • Kommunikation

SVC arbejder på foreningens historie samt en tidslinje på hjemmesiden, der fortæller om huset/foreningen milepæle. Dette er et stort projekt, som også vil kræve stor opbakning/bidrag fra alle de som har gode historier, anekdoter mm. både om foreningens og Tranekærs historie.

HS har talt med Langelands Museum om genoptryk af hæftet fra 1980, og de har givet os lov. Det trænger dog til en opdatering.

SVC og AN arbejder på, at opdatere velkomstbrochuren. Skal bl.a. indeholde de fordele, der er ved, at være medlem.

 • Renovering / drift / vedligehold

BL har indkøbt gryder/pander.

SVC har indkøbt skabe/emhætte.

Der mangler stadig småting, der skal laves i køkkenet.

 • Jubilæum

NV jubilæumsudvalget præsenterede et oplæg fra første planlægningsmøde vedr. kommende arrangement. Mange gode ideer og aktiviteter er allerede i støbeskeen … der kommer b.la. store mængder mad og live musik 🙂

Ad 5) Kulturaktiviteter

Spisning ‘måske’ på Generalen d. 25. april – AN kontakter Jeanette og Christian.

HS forsøger endnu en gang, at få fat i Steffen Jensen

HS kontakter Sonja Brandes, papirklip (bekræftet)

SVC “Skovtur med Gitte” – hun finder en dato. Arrangementet kunne starte kl. 11.00, så vi kan tilbyde, at der kan købes sandwich, øl/vand og kaffe/te.

NV Jubilæumsfest d. 7. september kl. 12.00 med fællesspisning.

Knud Jensen og Jon til efteråret (bekræftet)

Arbejdsdag, dato findes senere

Ad 7 Evt.

Gourmet-sæson 2019-2020

 • Mandag 30/9 Birgit Lund
 • Tirsdag 26/11 Bibi og Svend, Axel og Ellen
 • Onsdag 29/1 ?
 • Torsdag 27/2 Nina
 • Fredag 27/3 Gitte og Claus, Søren og Hanne

Til næste møde skal vi have taget action på:

 • Drejebog til fællesspisninger og andre arrangementer
 • Formanden oplever en tone af utilfredshed, stærke reaktioner på forandring/forbedring og manglende forståelse for foreningens drift. SVC ønsker dialog om dette samt er togholder på handling vedr. emnet. Bestyrelsen orienteres løbende og skal give sit besyv!

Ad 8) Næste møde inkl. dagsorden

Næste møde 21. maj kl. 16.00 i beboerhuset.

Referent

Nina Villadsen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *