Bestyrelsesmøde 3 (14.05.2019)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Beboerhuset, Stengadevej 2a, Tranekær, tirsdag d. 14. april 2019 kl. 16.00-18.00

 1. Godkendelse af referat
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • Operation rene fortove
 3. Status og økonomi
 4. Projekter
  • Kommunikation
   • Historie/tidslinje (modtaget DVD)
   • Drejebøger
   • Lokalfordele/brochure
   • Projekter på hjemmeside
  • Fundraising
   • Underværker (frist d.16. september kl. 12.00)
  • Beboerhuset
   • Udearealer og belysning
   • Emhætte og overskabe
  • Jubilæum
 5. Kulturaktiviteter
  • Kommende
   • Ørnekig
   • Tur til skoven på Flådet
   • Sankt Hans aften
   • Høstfest
  • Nye
   • ?
   • Hygge i huset (genoptages?)
 6. Evt.
 7. Næste møde inkl. dagsorden

Referat

Til stede: Søren Valentin Christensen, (SVC)  Axel Møller Petersen (AMP), Alice Nøhr (AN) og Birgit Lund (BL).

Fraværende: Nina Villadsen (anm. fravær) (NV), Tommy Rasmussen, (TR) , Henni Starup, HS)

Ad 1) Godkendelse af referat

Godkendt.

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

Intet

Operation rene fortove :  Naboer opfordres til at tage en snak, evt. hjælpe hinanden og det kan måske resultere i, at  ”det smitter af”, så helhedsindtrykket forbedres.

Ad 3) Status og økonomi

Beholdning Fynske Bank : 25.415,42   samt kontant beholdning  749,00 kr.

Holder stadig øje med el-forbruget.

Ad 4) Projekter

 • Kommunikation

SVC Historie modtaget DVD med video

SVC Sæson mail

HS Genoptryk af hæftet fra 1980.

SVC låner BL`s eksemplar af hæftet fra 1980 for at indscanne og anvende efterfølgende.

SVC og AN velkomstbrochuren (flere fordele)

Drejebøger f.s.a ”opskriften på ”hvem gør hvad” i de forskellige arrangementers afholdelse.  Så er det nemmere for nytilkomne at melde sig til opgaver efter lyst.

Lokale medlemsfordele: Det forsøges at indgå aftaler med de forskellige aktører i Tranekær by.

Formålet er at åbne op for folk som har interesse for dette.

Fundraising :  ”Underværker”  er en underafdeling af Real Dania.  Evt. ansøgning vil omfatte ”hele byen”  og ikke kun Beboerforeningen.  Specielle ønsker for lokal/nær-området efterlyses.

 • Beboerhuset

Udendørs arealer :  Adgangsforhold via trappe direkte til hoveddøren, samt etablering af belysning undersøges nærmere f.s.a. pris.

Emhætte, diverse lister langs køkkenbord mod væg samt overskabe forsøges etableret snarest muligt.   Køkkenvinduet færdiggøres snarest. AMP kontakter Vagn Sørensen.

 • Jubilæum

Punktet udskudt til førstkommende møde (grundet NV`s fravær).

Ad 5) Kulturaktiviteter

HS Steffen Jensen                                  udsat til næste møde

HS Sonja Brandes                                  udsat til næste møde

SVC Skovtur med Gitte (juli)

SVC Ørne kig med Claus (maj)            fastsat til Søndag dden 19. maj  (jfr. Hjemmesiden).

NV Jubilæumsfest                                  udsat til næste møde.

Hygge i Huset                                         Genoptages ikke.  For lidt interesse !!

Sankt Hans Aften                                   SVC  spørger Christina Nissen om mulighed for at hun og evt. andre ønsker at være ”tovholdere” for dette.

Høstfest                                                   Slås sammen med Jubilæums-festen.

Ad 7 Evt.

Ajourføring af Betingelser for leje af huset tages op på førstkommende møde.

Ad 8) Næste møde inkl. dagsorden

Næste møde Tirsdag den 28. maj 2019, kl. 16.00 i Beboerhuset.

Referent

Birgit Lund (BL)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *