Bestyrelsesmøde 5 (13.08.2019)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Beboerhuset, Stengadevej 2a, Tranekær, tirsdag d. 13. august 2019 kl. 16.00-18.00

 1. Godkendelse af referat
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • Internet
 3. Status og økonomi
 4. Projekter
  • Kommunikation
   • Historie
   • Drejebøger
   • Lokalfordele
   • Nyhedsmail
  • Fundraising
   • Underværker (frist d.16. september kl. 12.00)
   • Andre?
  • Beboerhuset
   • Emhætte og overskabe
  • Jubilæum
 5. Kulturaktiviteter
  • Kommende
   • HS Steffen Jensen
   • HS Sonja Brandes
   • Motorcykeltur
  • Nye
   • ?
 6. Evt.
 7. Næste møde inkl. dagsorden

Referat

Til stede: Søren Valentin Christensen (SVC), Birgit Lund (BL), Nina Villadsen (NV), Henni Starup (HS), Axel Møller Petersen (AMP)

Fraværende: Tommy H. Rasmussen (THR), Alice Nøhr (AN)

Ad 1) Godkendelse af referat

Referat godkendt

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

Internet: Bredbåndet der lige nu lægges gennem Tranekær er ikke beboerforeningen der er tovholder. Ønskes yderligere information, venligst kontakt evt. Kommunen, SEF eller Stofa.

Ad 3) Status og økonomi

Vi har fået et nyt medlem.

Status på økonomi d.d. kr. 21.193,59

Der blev talt om “billig dag” i huset (arrangementer på 2 timer), og beslutningen blev, at man kan leje til normalpris inkl, rengøring.

Ad 4) Projekter

Kommunikation

Lokalfordele: Der arbejdes på, at få lokal fordele for medlemmer af beboerforeningen.

Nyhedsmail: Søren laver nyhedsmail, der udsendes a.s.a.p.

Fundraising

Underværker (frist d.16. september kl. 12.00): Søren ansøger LEF om penge til udvendig belysning.

Beboerhuset

Emhætte og overskabe: Er indkøbt.

Jubilæum

Ninna har sendt ansøgning om lejlighedsbevilling til Fyns Politi.

Tommy har skaffet musik, de spiller 2×30 minutter.

Axel kontakter Tommy ang. historie om de tre jubilæer. Ninna skal bruge den til at skrive pressemeddelelse til Øboen og FAA. Deadline til Ninna er senest 26. august.

Søren laver nyhedsmail med invitation (med opfordring til tilmelding og tilmelding til kagekonkurrence)

Alice kontakter Generalen, for præmie til kagekonkurrencen.

Søren indkøber øl, vand og vin.

Der skal bruges ekstra køleskabe.

Ninna indkøber engangsemballage.

Birgit sørger for kaffe, te, servietter, kaffefløde m.v.

Ad 5) Kulturaktiviteter

HS Steffen Jensen: Henni kontakter Steffen igen.

HS Sonja Brandes: Sonja vil gerne komme.

Motorcykeltur: Jon Hofberg vil gerne fortælle om motorcykeltur til Nordkap.

Tur på Flået er aflyst, da Gitte har oplyst, at der ikke længere er samme planterigdom som forventet.

Ad 7 Evt.

Ingen

Ad 8) Næste møde inkl. dagsorden

Næste møde 22. august kl. 16.00 i Beboerhuset.

Referent

Nina Villadsen (NV)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *