Bestyrelsesmøde 6 (17.09.2019)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde hos Nina Villadsen, Slotsgade 8, 5953 Tranekær, tirsdag d. 17. september 2019 kl. 16.00-18.00

 1. Godkendelse af referat
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • Kontingent for lokale erhvervsdrivende.
  • Arbejdsdag.
  • Dialog om helhedsplan; projekter, finansiering, samarbejder, relationer m.fl.
  • Medlems selv- foranstaltet rolle som talerør for ‘nej’ medlemmer.
 3. Status og økonomi
 4. Projekter
  • Kommunikation
   • Historie
   • Drejebøger
   • Lokalfordele
  • Fundraising
   • Langelands Kommune
   • LEF
  • Jubilæum ‘II’
  •  Beboerhuset
   • Ingen
 5. Kulturaktiviteter
  • Kommende
   • Fællesspisning september
   • HS Steffen Jensen
   • HS Sonja Brandes
   • Motorcykeltur
  • Nye
   • ?
 6. Evt.
 7. Næste møde inkl. dagsorden
Referat

Til stede: Søren Valentin Christensen (SVC), Birgit Lund (BL), Nina Villadsen (NV), Henni Starup (HS), Tommy H. Rasmussen (THR), Alice Nøhr (AN)

Fraværende: Axel Møller Petersen (AMP)

Ad 1) Godkendelse af referat

Referat godkendt.

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

Kontingent for lokale erhvervsdrivende.:

– Der indgås særskilt aftaler med erhvervskunder

– Fri kontingent, så vi kan få et samarbejde

Arbejdsdag.:

– 5. oktober fra 10-14

– Søren laver udkast til plan for opgaver

– Nina laver noget frokost

Dialog om helhedsplan; projekter, finansiering, samarbejder, relationer m.fl.:

– Langelands Elforsyning er søgt – adgang til huset og lys

– Tranekær kommune er søgt – Tranekær stien

– Helhedsplan præsenteres på generalforsamlingen

Medlems selv- foranstaltet rolle som talerør for ‘nej’ medlemmer.:

– Drøftet – ingen kommentarer

Ad 3) Status og økonomi

21.491,59 i banken

Birgit laver udkast til budget 2020

Der skal ALTID være så meget i beholdning, at vi kan klare et års udgifter.

Birgit undersøger om vi kan slippe for pap-container.

Ad 4) Projekter

Drejebøger:

Der laves drejebøger, så alle på hjemmesiden kan se, hvad man skal huske i.f.m. Fællesspisninger m.v.

Ad 5) Kulturaktiviteter

– Knud Jensen:

Langeland gennem tiderne 9. el. 10. oktober

– Sonja Brandes: 20 el. 21 november

– Jon Hofberg: Motorcykeltur – Søren tager kontakt

Bestyrelsen står for maden til fællesspisning i september.

Jubilæum sammenslås med Høstfest og Bestyrelsen laver ‘gratis’ mad til aftenen … invitation udsendes hurtigst muligt.

Ad 7 Evt.

Ingen

Ad 8) Næste møde inkl. dagsorden

Næste møde 21. oktober kl. 16.00 hos Birgit, Gl. Skolevej 2

Referent

Nina Villadsen (NV)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *