Bestyrelsesmøde 2 (12.10.2021)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Beboerhuset, Stengadevej 2a, 5953  Tranekær, 12.10.2021 kl. 16.00-18.00

 1. Godkendelse af referat
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • Siden sidst (aktiviteter i lukkeperioden)
   • Frivillighedscentret
   • Fondsmidler
   • Trafikken
   • Demokratiudvalget
   • Lys i mørket; 5. og 6. november
 3. Drift og økonomi
 4. Arbejdsgrupper
  • Udearealer
  • Petanque
  • Øvrige (forslag)
   • Byudvikling
   • Foreningssamarbejder
   • Arkiv (Traneposten)
 5. Kulturaktiviteter
  • Høstfest
  • Fællesspisninger (næste 23.11.21) samt forslag om sammenskudsspisning.
  • Nye aktiviteter?
 6. Næste møde inkl. dagsorden

 

 

REFERAT

Til stede:

Fraværende:

Ad 1) Godkendelse af referat

 • X

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

 • X

Ad 3) Status og økonomi

 • X

Ad 4) Projekter

 • Bestyrelsen pegede på følgende:
  • Gulv i hele huset bør gennem-renoveres/udskiftes/isoleres.
  • Endvidere bør anskaffes nye duge, hynder til samtlige stole og evt. gardiner som kan bruges til mørklægning.
  • Evt. gennemgribende rengøring af eksisterende gulvtæpper eller indkøb af nye i forbindelse med lægning af nyt gulv. (tæpper af hensyn til akustikken).
  • Arbejdsgruppe for forbedringer af udeareal etableres, formål, omfang samt budget udarbejdes jf. 'Drejebog' inkluderet bevilling fra LEF. SVC og AN udarbejder første indledende planlægning og inddrager bestyrelsen med forslag til gennemførelse.

Ad 5) Kulturaktiviteter

 • X

Ad 7) Evt.

 • X

Ad 8) Næste møde

 • Ej fastsat.

Referent

X

…………………………………………………………..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *