Bestyrelsesmøde 2 (12.10.2021)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Beboerhuset, Stengadevej 2a, 5953  Tranekær, 12.10.2021 kl. 16.00-18.00

 1. Godkendelse af referat
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • Siden sidst (aktiviteter i lukkeperioden)
   • Frivillighedscentret
   • Fondsmidler
   • Trafikken
   • Demokratiudvalget
   • Lys i mørket 6. november
 3. Drift og økonomi
 4. Arbejdsgrupper
  • Udearealer
  • Petanque
  • Øvrige (forslag)
   • Byudvikling
   • Foreningssamarbejder
   • Arkiv (Traneposten)
 5. Kulturaktiviteter
  • Høstfest
  • Fællesspisninger (næste 23.11.21) samt forslag om sammenskudsspisning.
  • Grev Christian i Oktober (15. oktober 19:00)

  • 24 Preludes – Inga Bay pianist evt. sammen med Kasper Nefer (12. november 19:30)

  • Mulige nye aktiviteter?
   • Philip og Sussanne fremvisning om tekstiler/porcelæn (Evt. hjemme privat) / eller om Diana i London

   • Jens Stærk, Vin og Øl på Nordlangeland

   • Musik Cinnabar Skyes (Januar)

   • Julestue i beboerhuset, æbleskiver og juleoplæsning

   • Steffen Jensen

 6. Næste møde inkl. dagsorden

 

REFERAT

Til stede: Søren Valentin Christensen (SVC), Aksel Møller Petersen (AMP), Philip Astley (PA), Ditte Højerslev Olin (DHO), Niels Vous (NV), Alice Nøhr (AN), Henni Starup (HS)

Fraværende: Nina Villadsen (NV)

Ad 1) Godkendelse af referat

 • Godkendt

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

 • Lokalt Demokratiudvalg

SVC deltog på møde i Demokratiudvalget mellem borgere og politikere, hvor de indkomne forslag til fordeling af  200.000kr, som i overensstemmelse med Verdensmålenes pkt. 11 kunne ansøges og tildeles for de bedste bæredygtige og tværkulturelt samfundsgavnlige ideer. Det blev blandt andet en god idé om opsættelse af en batterioplader til cykler på Sydlangeland. Tranekær Beboerforeningsforslag om en digital lokalsamfundsplatform, en slags markedsplads til udveksling af bl.a. køb og salg af genbrugelige materialer blev belønnet med 10.000kr, lige knapt en fjerdedel af, hvad der var søgt om. Næste skridt er etablering af gruppe bestående af interesserede medlemmer. Gruppen skal evaluerer processen, genoverveje konceptet og mulighederne for at realiserer projektet, nu med markant færre midler …

 • Bedre til at ansøge om fondsmidler

Formanden har haft kontakt til Frivillighedscenteret i Rudkøbing i forhold til hjælp og vejledning i ansøgning af fondsmidler. Det ligger dog stadig lidt ud i det uvisse, hvornår og hvordan denne hjælp indhentes. Foreningen har foreløbig modtaget 17.000kr i fondsmidler fra LEF, donering fra Bøtik samt ny 10.000 fra Demokratiudvalget.

Der er yderligere søgt 67.000kr fra LEF (Langelands Elforsyning), som desværre har givet afslag. Midlerne skulle bruges til forbedring af tilkørselsforholdene på grusvejen med bl.a. belysning (etape 2, udearealer).

 • Trafikken

Foreningen har modtaget kommunikation fra borger vedr. trafikken. Denne omhandler farlige og manglefulde forhold helt fra starten Slotsgade vedr. Rødby og gennem byen ud ad alleen ved slottet. Der er tidligere søgt om 2 minus 1 vej samt Stærekasser. Ingen af delene er imødekommet. Gruppens arbejde har naturligt nok ligget stille under Corona.

 • Lys i mørket 6. november

Der foregår en del aktiviteter rundt omkring på Langeland denne dag. Det blev drøftet, om vi i Tranekær skulle byde ind med noget, men det blev ved snakken og de vilde ideer om f.eks. et digitalt lysshow ved slottet og Tickon parken. Generalen byder ind med et Candlelight-dinner arrangement.

Ad 3) Status og økonomi

 • Der er ca 63.000-64.000kr i kassen

Ad 4) Projekter

 • Udearealer

Sportspladsen opgraderes med fodbold (som Niels køber) og måske også et mål (så vi har to!) og/eller kegler.

Udskudt projekt ved adgangsforhold til Beboerhuset, genoptages og planlægges til udførelse. Der bliver brug for frivillige hænder, dette meldes ud med tid og sted via mail. 

 • Petanque

Var en stor succes på startsdagen og lidt hen i juni måned, men så døde det ud. Axel har troligt mødt op og åbnet og lukket skuret. Hvis banen trænger til at blive tromlet, så er det bare at gribe tromlen, som er stillet til rådighed af en nabo.

 • Øvrige (forslag)

Byudvikling

Søren og Alice nedsætter en gruppe

Protokol/arkiv (Traneposten)

Bente Brendstrup har ytret ønske om at placerer tidligere Traneposten på hjemmeside, samt vil hjælpe med digitalisering. Henny ligger inde med mange numre af Traneposten

Ad 5) Kulturaktiviteter

 • Høstfest

Rykket til d. 30.10.21 kl. 13. Frokostbuffet efter det gamle princip, hvor alle kommer med en lille ret (se indbydelse på hjemmesiden)

 • Fællesspisninger (næste 23.11.21) samt forslag om sammenskudsspisning.

Kokkene er fundet. Den står måske på Karrygryde.

 • Grev Christian i Oktober (15. oktober 19:00)

Bestyrelsen møder ind og arrangere stole, borde og laver kaffe kl. 18

 • 24 Preludes – Inga Bay pianist evt. sammen med Kasper Nefer (12. november 19:30)

Mulige nye aktiviteter?

 • Philip og Sussanne fremvisning om tekstiler/porcelæn (Evt. hjemme privat) / eller om Diana i London
 • Jens Stærk, Øl bryg på Nordlangeland
 • Musik Cinnabar Skyes (Januar)
 • Steffen Jensen
 • Julestue i beboerhuset, æbleskiver og juleoplæsning 02.12.21 kl. 19: Nanna Drejer læser op i Beboerhuset fra ‘Legenden om julerosen’ med papirklip af Sonja Brandes.

De øvrige punkter blev drøftet og henlagt til at foregå i private rammer. Ved stor interesse kunne der evt. inviteres ad flere omgange.

Ad 7) Evt.

 • Intet under eventuelt.

Ad 8) Næste møde

 • Bestyrelsesmøde d. 26.10.21 kl. 16-18 hos Ditte, Slotsgade 52. Du må både gå ind ad hoveddøren, bagdøren og butiksdøren! As you wish 😉

PS: Der er også aftalt et møde allerede d. 19.10.21 kl. 16-18 i beboerhuset vedr. nedsættelse af et udvalg med interesse for ‘Udearealer’ projektet.

Referent

Ditte Højerslev Olin (DHO)

…………………………………………………………..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *