Bestyrelsesmøde 2 (23.03.2020) “AFLYST”

Dagsorden

Bestyrelsesmøde hos Søren, Slotsgade 17, 5953  Tranekær, tirsdag d. 23. marts 2020 kl. 16.00-17.30

  1. Godkendelse af konstituering
  2. Tilføjelser til dagsorden
    • Botofte Grundejerforening som medlem
    • Vakant bestyrelsesmedlem
  3. Drift og økonomi
    • Budget
  4. Projekter
    • Drejebøger (Fællesspisning samt Arrangement)
    • Kontakt erhvervsdrivende for at se, hvad de kan tilbyde vores medlemmer (når de nu har gratis medlemskab).
    • Udlejning, bedre markedsføring og samarbejder
  5. Kulturaktiviteter
    • Jens Jørgensen, H.C.Andersen
    • Fællesspisning (Generalen)
    • Ole Steen, dreng på Vinkældervej for 65 år siden
    • Vinsmagning
    • Sankt Hans aften
    • Sportspladsen
      • Petanque, fællesspisning, grill mm.
    • Høstfest
    • Fællesspisning næste sæson
  6. Næste møde inkl. dagsorden
 

 

Til stede: –

Fraværende: –

Ad 1) Godkendelse af referat

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden-

Ad 3) Status og økonomi

Ad 4) Projekter

Ad 5) Kulturaktiviteter

Ad 7) Evt.

Ad 8) Næste møde

 –

Referent

Nina Villadsen (NV)

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.