Bestyrelsesmøde 4 (08.09.2020)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Beboerhuset, Stengadevej 2a, 5953  Tranekær, 08.09.2020 kl. 16.00-18.00

 1. Godkendelse af referat
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • Botofte Grundejerforening som medlem
  • Økonomi (Birgit anmodet)
  • Fondsmidler
   • LEF (15.aug.)
  • Medlemskort
 3. Drift og økonomi
 4. Projekter
  • Glas, bestik og køleskab
 5. Kulturaktiviteter
  • Fællesspisning, Generalen
   • Er kokke hold på plads?
  • Jens Jørgensen, H.C.Andersen
  • Sportspladsen
  • Høstfest
 6. Næste møde inkl. dagsorden

REFERAT

Til stede: SVC, HS, AMP, AN, BL

Fraværende: NV

Ad 1) Godkendelse af referat

 • Godkendt

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden-

 • Botofte Grundejerforening : Har efter afholdelse af ekstraordinær
  generalforsamling i foråret 2020, forespurgt om medlemskab af Tranekær Beboerforening :
  Man enedes om følgende : Botofte Grundejereforening tilbydes medlemskab af Tranekær Beboerforening på følgende vilkår: Årligt medlems-kontingent 300,- kr.
  Formanden for Botofte Grundejerforening får tilsendt opkrævning, samt bliver tilføjet Beboerforeningens mail-liste, således at alle informationer tilgår i lighed med Tranekær Beboerforenings øvrige medlemmer.
  Aftalen indebærer, at Botofte Grundejerforenings medlemmer kan leje Beboerhuset, Stengadevej 2A, 5953 Tranekær på vilkår svarende til almindelige private medlemmer af Beboerforeningen.
  Dog vil deltagelse i Beboerforeningens almindelige arrangementer, såsom foredrag, fællesspisning i vinterhalvåret, være betinget af ”privat” medlemskab af Tranekær Beboerforening. Efter 1 år kan aftalen tages op til revision. I øvrigt henvises til Tranekær Sogns Beboerforening`s hjemmeside.
 • Økonomi (Birgit anmodet) se under punkt 3.
 • Fondsmidler : SVC har ansøgt om midler fra LEF. Afventer svar primo oktober md. 2020.
 • Langeland kommune har givet adgang til en landsdækkende oversigt om muligheder for at ansøge om fondsmidler.

Ad 3) Status og økonomi

 • Der er p.t. en pæn kontantbeholdning, bank og alm. kontanter, således at næste års faste udgifter kan dækkes ind via dette.

Ad 4) Projekter

 • Glas, bestik samt vinkøleskab er indkøbt , således at ”Husets” beholdning opfylder de krav eventuelle lejere af huset kan forvente (jfr. de informationer som er angivet i forbindelse med leje på hjemmesiden.). Hjemmeside er opdateret med de nye forbedringer under ‘Leje’.

Ad 5) Kulturaktiviteter

 • Fællesspisning næste sæson: 24/9 – 24/10, 27/1, 25/2, 26/3
 • Fællesspisning Generalen: Invitation er sendt ud.
 • Høstfest Lørdag den 24/10-2020 kl. 13-19. Bestyrelsen står for arrangementet, med madlavning mm.
 • Fællesspisning 24/11-2020 Kokkehold Christina, Jytte, Susanne B & Marianne.
 • Fællesspisning Januar, Februar og Marts 2021: Kokkehold ”efterlyses”
 • H.C.Adersen-foredrag udsættes p.t. til foråret 2021 gr. Af nuv. covid-19.

Ad 7) Evt.

 • Intet

Ad 8) Næste møde

 • Tirsdag den 6/10-2020, kl. 16-18 i Beboerhuset.

Referent

Birgit Lund

…………………………………………………………..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *