Bestyrelsesmøde 5 (05.02.2019)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde Slotsgade 17, 5953 Tranekær, mandag d.05. februar 2018 kl. 16.00-18.00

 1.  Godkendelse af referat
 2.  Tilføjelser til dagsorden
 3.  Status og økonomi
 4.  Projekter
  1. Kommunikation (mail og web)
  2. Renovering/vedligehold opfølgning
 5.  Kulturaktiviteter
  1. Kommende
  2. Nye
 6. Generalforsamling
 7. Evt
  1. Xxx
 8. Næste møde inkl. dagsorden
Referat

Til stede: Søren Valentin Christensen (SV), Axel Møller Petersen (AMP), Birgit Lund (BL), Henni Starup (HS), Tommy Rasmussen (TR), Christina Nissen (CN)

Fraværende med afbud: Annemarie Bak.

Ad 1) Godkendelse af referat

Referatet godkendt

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

CN anmodede SV om at mødes i beboerhuset mhp demonstration af, hvordan man får lyd og billede til at virke samtidig på TV.

SV ønskede ikke at aftale en dato.

Nedenstående henvisning er af Søren Valentin Christensen, d.07.02.2019 tilføjet som note til referentens referat.

“Der henvises til tidligere gennemgang: https://www.tranekaerbeboerforening.dk/aktiviteter/arbejdsdag/

Ad 3) Status og økonomi

BL fremlagde status, regnskab og budget.

Ad 4) Projekter

 • Kommunikation (mail og web)

SV gennemgår stade for hjemmeside, samt potentielle kommende muligheder. Primært et ønske om mere grafik, billeder og brugervenlighed

SV lægger velkomstbrochuren på hjemmesiden

SV orienterede om persondataloven

SV og BL er dataansvarlige

 • Renovering/vedligehold opfølgning

Der mangler småting samt emhætte i køkken.

Der opsættes overskabe

Der anskaffes gryder/pande til induktion

TR donerer separat kogeplade (ikke induktion)

Ad 5) Kulturaktiviteter

 • Kommende

7. februar: Birgit Westphal Christensen (efterfølgende aflyst)

15.marts: Lars Lunding Andersen fortæller om sin nye bog om Københavns ZOO.

HS beder ham sende oplæg til CN

 • Nye

TR oplyste, at hans bror, Finn, ikke er interesseret i at fremvise sine gamle postkort fra Langeland, primært Tranekær.

HS kontakter Knud Jensen mhp foredrag om Tranekærs historie.

HS oplyste, at hun forgæves har forsøgt at få kontakt til Steffen Jensen.

HS kontakter billedkunstner Sonja Brandes (papirklip).

CN kontakter Jon Hoffberg mhp foredrag om hans motorcykeltur til Nordkap.

….

Beboerforeningen har i 2019 ikke mindre end 3 ”jubilæer”:

 • 40 år – foreningen blev stiftet i 1979
 • 25 år – vi har lejet Gymnastiksalen siden 1994
 • 10 år – vi har ejet Gymnastiksalen siden 2009

Det skal fejres – evt. i september.

Ad 6) Generalforsamling

Fastsat til torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.00

BL sender indkaldelse ud sammen med regnskab

På valg er:

Søren Vallentin Christensen (modtager genvalg)

Birgit Lund (modtager genvalg)

Axel Møller Petersen (modtager genvalg)

Ad 7 Evt.

AMP orienterede om den nye affaldshåndtering

CN efterlyste brugsanvisning til beboerhusets ovn – som iflg SV ikke findes.

Ad 8) Næste møde inkl. dagsorden

Irrelevant

Referent

Christina Nissen (CN)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *