Bestyrelsesmøde 6 (23.03.2021)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Beboerhuset, Stengadevej 2a, 5953  Tranekær, 23.03.2021 kl. 16.00-18.00

 1. Godkendelse af referat
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • Generalforsamling
  • Corona og kommende aktiviteter
 3. Drift og økonomi
 4. Arbejdsgrupper
  • Udearealer (SVC og AN fremlægger indledende planlægning, godkendelse af bestyrelsen og opstart).
 5. Kulturaktiviteter
  • Fællesspisning – planlæg kokkehold
 6. Næste møde inkl. dagsorden

 

REFERAT

Til stede: SVC, HS, AMP, AN og BL

Fraværende: NV

Ad 1) Godkendelse af referat

 • Godkendt

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

 • Generalforsamling er efter myndighedernes udmelding den 22/3-2021 vedr. genåbning, nu planlagt til: Lørdag den 22/5-2021,  kl. 13.00. Det er tanken, at vi i forlængelse af GF afholder et ”gensyns-arrangement” med lidt at spise og drikke. Det forventes, at kunne afholdes udendørs på sportspladsen i Tranekær, med bål og grill samt uden betaling for medlemmer!!!
 • Der er ikke planlagt yderligere arrangeres før til Sankt Hans aften. Denne aften forventes afholdt udendørs, som dermed vil være at opfattes som ”opstart af sæsonen”. Dog kommer sommerferieperioden umiddelbart efter, hvor vi normalt ikke mødes i foreningsregi, hvorfor den rigtige opstart af alle øvrige aktiviteter rent faktisk først bliver til første Fællesspisning i september 2021.

Ad 3) Status og økonomi

 • Bilag og årets resultat er gennemgået og af kasserer.

  Status: ca. 66.000 kr. i beholdning,  hvoraf et beløb modtaget fra LEF-fonden, kr.16.400  i efteråret 2020, er øremærket til forbedring af adgangsvej til Beboerhuset.

Ad 4) Projekter

 • Det blev besluttet at opstart af arbejdet med forbedring af adgangsforholdene til Beboerhuset sættes i gang. Der indhentes tilbud fra elektriker med hensyn til belysning langs adgangsvejen til huset.

  Øvrige arbejder i samme forbindelse løses ved frivillig arbejdskraft, efter oplistning af arbejdsopgaver. Der henvises til projektbeskrivelse her : UDEAREALER.

Ad 5) Kulturaktiviteter

 • Afventer myndighederne.

Ad 7) Evt.

 • Ingen evt.

Ad 8) Næste møde

 • Mandag den 12/4-2021, kl. 16.00 i Beboerhuset.
 •  

Referent

Birgit Lund (BL)

…………………………………………………………..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *