Bestyrelsesmøde 8 (10.12.2019)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde hos Søren, Slotsgade 17,  5953  Tranekær, tirsdag d. 10. oktober 2019 kl. 16.00-20.00

 1. Godkendelse af referat
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • Tak for jubilæum!
  • Status vedr. Kroen i Tranekær Slotsby
 3. Drift og økonomi
 4. Projekter
  • Status årets projekter
  • Helhedsplan
   • Samarbejder og medlemsfordele/-kort (overblik og formalisering)
   • Socialt fællesskab og motivering
   • Fysiske rammer og inventar
   • Kommunikation og forankring
 5. Kulturaktiviteter
  • Koordinering/information om aktiviteter
  • Nytår i Beboerhuset
  • H.C. Andersen foredrag (biologiske ophav)
  • Jette Nevers, Væver og tekstilkunstner
  • Taasinge Forsamlingshus (evt. med Sonia Brandes)
  • Cinnabar Skies
 6. Evt.
  • Middag
 7. Næste møde inkl. dagsorden

Referat

Til stede: Søren Valentin Christensen (SVC), Tommy H. Rasmussen (THR), Birgit Lund (BL), Nina Villadsen (NV), Henni Starup (HS), Alice Nøhr (AN), Axel Møller Petersen (AMP)

Fraværende: Bestyrelsen var fuldtallig

Ad 1) Godkendelse af referat

Referat godkendt.

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

Tak for jubilæum:

Det var en fantastisk dag

 • Næste gang skal musikken måske starte senere, folk vil gerne snakke.
 • SVC laver flyvere for, at hverve medlemmer, som opfølgning på jubilæet.

Status vedr. kroen i Tranekær:

THR og AMP har holdt møde ang. møde med kroen. De forsøger, at mødes med dem d. 13. december.

 • Jura: Der må ikke hænge to flag på samme stang.
 • Har Job tilladelse til, at flage med tanzniansk flag?
 • Gode råd til Job ex. at figurerne er ret dominerende, måske de skal flyttes til haven!

 

Ad 3) Status og økonomi

 • Økonomi er ok, men BL pointere, at hvis hun skal være kasserer, så skal der være nok til et års forbrug i kassen.

  Der sendes opkrævninger på kontingent ud efter nytår.

Ad 4) Projekter

 • Drejebøger er vi ikke rigtig kommet i gang med.
 • Akustikken er fortsat ikke god i salen – AMP og SVC undersøger muligheder og priser.
 • De runde borde er meget store, når der skal dækkes op til mange, det er svært, at komme mellem bordene. Måske der skal indkøbes langborde – AN undersøger priser:  Foldeborde 180×75: 198,00 og 240×70: 298,00
 • SVC og AN kontakter erhvervsdrivende for at se, hvad de kan tilbyde vores medlemmer, når de nu har gratis medlemskab.
 • Når der arrangeres kulturaktiviteter, så er det tovholder, der står for hele arrangementet også pressemeddelelse – det er ikke ensbetydende med, at man skal lave det hele selv. Men man har den koordinerede opgave.
 • 2020 bliver året, hvor vi skal gøre noget mere for medlemmerne.

Ad 5) Kulturaktiviteter

Januar:

 • Tirsdag d. 21. kl. 19.30
  • Kunstner Hans Kjær – Art2Change – Ghana projekt
 • Onsdag d. 29. kl. 18.30
  • Fællesspisning

Februar:

 • Ukendt kl. 18.30
  • Væver Jette Nevers – (TEMA?)
 • Torsdag d. 27. kl. 18.30
  • Fællesspisning

Marts:

 • Tirsdag d. 3. kl. 19.00
  • Generalforsamling
 • Torsdag d. 12. kl. 19.30
  • Koncert med Cinnabar Skies – trioen består af Henni Starup, guitar og vokal, Greg Harrison, trommer, og Leifur, elektrisk guitar og bas. Trioens medlemmer er alle bosiddende på Langeland.
 • Fredag d. 27. kl. 18.30
  • Fællesspisning

April:

 • Lørdag d. 18. kl. ?
 • Jens Jørgensen – forfatter til “Et kongeligt eventyr” – H. C. Andersen var ikke søn af den fattige skomagerlærling Hans Andersen og hans hustru Anne Marie Andersdatter, men i virkeligheden var resultatet af en amourøs forbindelse mellem komtesse Elise Ahlefeldt-Laurvig fra Tranekær Slot på Langeland og prins Christian Frederik, den senere kong Christian d. 8. – entre kr. 80,00

Maj:

Juni:

 • Tirsdag d. 23. kl. ?
  • Sankt Hans aften

Ad 7) Evt.

Ad 8) Næste møde

Næste møde 4. februar 2020 kl. 16.00. Hos Axel Møller Pedersen, Slotsgade 56

Referent

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *