Bestyrelsesmøde 9 (04.02.2020)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde hos Axel, Slotsgade 56,  5953  Tranekær, tirsdag d. 04. februar 2020 kl. 16.00-18.00

 1. Godkendelse af referat
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • X
 3. Drift og økonomi
 4. Projekter
  • Generalforsamling
  • Drejebøger
  • Forbedringer
   • Lyddæmpning i loft (Gyproc Big Quattro 200/m2 – Fermacell Barcode 450/m2)
   • Skydedør til køkkenet
   • Borde og inventar generelt
  • Kontakt erhvervsdrivende for at se, hvad de kan tilbyde vores medlemmer (når de nu har gratis medlemskab).
  • Udlejning, bedre markedsføring og samarbejder
  • Lån af beboerhuset (f.eks.) nytår, omkostninger.
  • Start dialog/samarbejde med Slottet/Godset afhængig af ny ejers helhedsplan
 5. Kulturaktiviteter
  • Koordinering/information om aktiviteter
   • Dialog om formen i dag, evt. mængden af tilbud
   • Kerneværdier uændret
  • Væver Jette Nevers, Et tekstilværksted på Nordlangeland
  • Jens Jørgensen, H.C.Andersen
  • Ole Steen, dreng på Vinkældervej for 65 år siden
  • Vinsmagning
  • Sankt Hans aften
  • Sportspladsen
   • Petanque, fællesspisning, grill mm.
 6. Næste møde inkl. dagsorden
 

 

Til stede: Søren Valentin Christensen (SVC), Tommy H. Rasmussen (THR), Birgit Lund (BL), Nina Villadsen (NV), Henni Starup (HS), Alice Nøhr (AN), Axel Møller Petersen (AMP)

Fraværende: Bestyrelsen var fuldtallig

Ad 1) Godkendelse af referat

 • Referat godkendt

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden-

 • Ingen tilføjelser

Ad 3) Status og økonomi

 • Der er 25.000 på kontoen.

  88 har betalt kontingent, Birgit sender opfordring til dem, der endnu ikke har betalt.

  Brev fra Stofanet, der tilbyder bredbånd i Tranekær for kr. 4.000 + moms, hvis 80 ud af 108 husstande melder til. Birgit sender brev til bestyrelsen.

Ad 4) Projekter

 • Start dialog/samarbejde med Slottet/Godset afhængig af ny ejers helhedsplan
 • Generalforsamling

          På valg er: Henni, Alice, Nina samt Tommy (der ikke stiller op)

 • Drejebøger

          Nina laver udkast til “Gourmet aften”

          Nina laver udkast til “medier”

 • Forbedringer
  • Lyddæmpning i loft (Gyproc Big Quattro 200/m2 – Fermacell Barcode 450/m2)

                   Axel og Søren arbejder videre med opgaven

 • Skydedør til køkkenet

          Axel og Søren kigger på opgaven

 • Borde og inventar generelt

          Bord ønske sættes i bero

 • Kontakt erhvervsdrivende for at se, hvad de kan tilbyde vores medlemmer (når de nu har gratis medlemskab).

          Søren kigger på visitkort som medlemskort

          Vin fra Erik Arnhardt til Gourmet aftener til en god pris

 • Udlejning, bedre markedsføring og samarbejder

          Omtale på Facebook : Vild med Langeland og Udkantsgruppen Langeland

          Området skal gøres færdig inden vi annoncerer udlejning            

 • Lån af beboerhuset (f.eks.) nytår, omkostninger.

          Det vil fremover koste kr. 20 pr. person til arrangementer, der ikke er arrangeret af bestyrelsen.

 • Henni kontakter Christian ang. orientering om planer for godset.

Ad 5) Kulturaktiviteter

 • Koordinering/information om aktiviteter
  • Dialog om formen i dag, evt. mængden af tilbud
  • Kerneværdier uændret
 • Væver Jette Nevers, Et tekstilværksted på Nordlangeland – 19. FEB
 • Jens Jørgensen, H.C.Andersen – 18. APR kl. 13. Billetter skal sælges på forhånd
 • Ole Steen, dreng på Vinkældervej for 65 år siden – Søren ser på det til efterårsarrangement
 • Vinsmagning – Søren
 • Sankt Hans aften – Alice arbejder på at gøre det større og flytte til sportspladsen
 • Sportspladsen
  • Petanque, fællesspisning, grill mm. – 17. APR kl. 16.00 mødes bestyrelsen på sportspladsen for besigtigelse.

Ad 7) Evt.

Ingen

Ad 8) Næste møde

         Næste møde aftales efter generalforsamlingen, hvor vi umiddelbart efter mødet konstitueres.

Referent

Nina Villadsen (NV)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *