Drejebøger

For Tranekær Sogns Beboerforening er der udarbejdet et sæt drejebøger til forskellige formål. En drejebog kan være i form af en huskeliste, en formular der udfyldes eller skabelon for f.eks. større arbejder der bør planlægges og beskrives.

Der dannes dermed et overblik over vigtigste emner samt overvejelser, der kan være til gavn for en arbejdsgruppe, samarbejdspartnere, bestyrelsens risikostyring samt ikke mindst den overordnede fælles information om foreningens igangværende aktiviteter.

Arrangement

Drejebog vedr. en begivenhed (Foredrag, Sankthans, Hygge i huset el.lign.) henvender sig til de medlemmer og/eller bestyrelsesmedlem der er udpeget arrangør af et arrangement i foreningens regi. Drejebogen gennemgår punkter for planlægning, invitation, klargøring og evt. indkøb.

Fællesspisning

Drejebog vedr. fællesspisning henvender sig til de medlemmer der har meldt sig til, at lave mad til en i beboerforeningen møder hvor vi spiser sammen. Drejebogen gennemgår punkter for planlægning, økonomi, invitation, tilmelding, tilberedning og køkken samt øvrige faciliteter. Sidste punkt er vedr. rengøring samt koordinering efter arrangementet.

Arbejdsgruppe

Drejebog omhandlende opstart af en arbejdsgruppe/projekt og henvender sig til et bestyrelsesmedlem (evt. medlem) der ønsker at beskrive og planlægge et større arbejde/projekt. Drejebogen gennemgår punkter der beskriver formål og værdi, aktiviteter, økonomi, koordinering og styring.