Formandens beretning (13.03.2021)

Formandens beretning Tranekær Sogns Beboerforening fremsendt via mail 13.03.2021 af Søren Valentin Christensen (formand siden Marts 2018)

Vi er her stadig!

Foreningsåret 2020 har ikke været den nemmeste tid for de fleste, det gælder også vores lokale forening. Kun på nær én enkelt fællesspisning på Generalen og Sankthansaften på sportspladsen, da har alle øvrige arrangementer blevet sat i bero. Vi savner fællesskabet, desværre er situationen i skrivende stund stadig svær, hvilket gør at vi må skubbe vores normale ‘opstart’ af sæsonen. Først er det årets Generalforsamling vi flytter til ultimo maj, dernæst er det fællesspisninger mm. der skubbes på ubestemt tid.

Nærværende ‘Formandens beretning’ er derfor denne gang kortfattet og distribueret digitalt. Aktiviteter i kommende tid er ikke inkluderet i beretningen, idet der pt. ikke er nogen planlagte.

Glædeligt er, at vi måske, eventuelt, formentligt, sandsynligvis snart kan starte op igen og dermed melde gode nyheder ud om spændende arrangementer … det skal dog nævnes, at vi nok må acceptere det bliver med nedsat styrke i år. Bestyrelsen mødes første gang siden sensommeren igen d. 23. marts 2021, her vil vi sikre afholdelsen af årets Generalforsamling samt danne et overblik, om hvilke aktiviteter vi ’kan’ holde samt hvilke der bør/skal skubbes.

Vore fysiske rammer er stadig et stort fokus, fortsat med forbedringer og tiltag til indretning, støjdæmpning og udearealer med ankomst og belysning. Det er i 2020 lykkes at modtage fondsmidler fra LEF, plus en flot donation fra den nu lukkede forening ’Andelsbutik’ – i alt 26.400 Dkr. Tusind tak for det!!!

Der er desværre også dårligt nyt; Birgit Lund har valgt, ikke at ville stå til genvalg. Det er vi kede af! Tusind tak for ALT du har hjulpet med i beboerforeningen gennem mange år! Både med deltagelse på arbejdsdag, med bogføring og budgetter, men mest tak for dig, som den du er! … ”gavekort”.

Året der kommer

Det kommende års fokus frem til næste generalforsamling, er selvfølgelig noget der skal planlægges og prioriteres af den kommende bestyrelse. Den siddende bestyrelse har som nævnt ikke planlagt noget. Men mon ikke vi som minimum vil kunne spise lidt go´ mad sammen og mødes til Sankt Hans på sportspladsen.

Aktiviteter

Det er i princippet den kommende Bestyrelse der planlægger kommende aktiviteter, det vi har tænkt som minimum er:

 • Petanque på sportspladsen
 • Sankt Hans aften
 • Fællesspisning(er)

Tiltag og forbedringer

 • Arbejdsdage, generel vedligehold.
 • Udearealer (LÆS mere her)
  • Ankomst, belægning langs bygning, hegn, belysning samt ophold.
  • Vej genoprettes inkl. regnvandssikring
 • Skydedør til køkken
 • Lyddæmpning i loft
 • Gulvet i salen, skybrudssikring, parkering (afventer finansiering).

Medlemsfordele og samfund

Vi skal genoptage temaet ‘Synlighed’ og arbejde videre med flere medlemsfordele! Der er også tidligere arbejder i medlemsgrupper vedr. f.eks. vej og trafik, internet, bevarelse af bygninger samt byens (områdets) generelle forhold for besøgende. Det trænger vi til der kommer nye kræfter ind som vil være med til at løfte det arbejde som allerede er godt på vej. Kom med i Bestyrelsen og/eller deltag i en af arbejdsgrupperne som har din interesse.

Vi skal altså starte året med:

 • Kontakt erhvervsdrivende for at se, hvad de kan tilbyde vores medlemmer (når de nu har gratis medlemskab).
 • Opsøge samarbejder på tværs af lokale foreninger med fælles interesser. Deltage i kommunale Borgerpaneller (Lokalt Demokratiudvalg).
 • Kontakte tidligere arbejdsgrupper, status og videreførelse.
 • Være synlige ift. udlejning af beboerhuset, bedre markedsføring og samarbejder

Det var ordene!

Stort tak til bestyrelsen og alle medlemmer. Vi ses i det kommende år!

 

Med de bedste hilsener

Søren Valentin Christensen, soren_valentin@hotmail.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *