Formandens beretning (01.03.2018)

Formandens beretning Tranekær Sogns Beboerforening fremlagt på Generalforsamling 1.3.2018 af Elisabeth Krøijer (formand siden Maj 2015)

I de 6 år, jeg har været en del af Tranekær Sogn beboerforenings bestyrelse, har der været et stort arbejde i gang vedrørende den bevarende lokalplan. Dels forarbejdet inden Kommunen besluttede at forny den gamle og problematiske, dels arbejdet med at få kommunens accept af et samarbejde – og endelig – selve arbejdet, der de senere år blev suppleret og beriget af personer “fra byen og blandt vore medlemmer,” med interesse for sagen. Dette store arbejde er afsluttet, og er vedtaget i den form arbejdsgruppen har fremlagt. Der skal lyde en stor tak til alle, der har deltaget og dermed bidraget til en bred synsvinkel på problemerne. Resultatet vil tilgodese bestræbelserne. Men det er også blevet et godt eksempel på, at det ikke altid nødvendigvis er bestyrelsens forpligtelse at gøre alting selv. Vi kan med fordel involvere medlemmernes gode intensioner og energi. Jeg føler også trang til at udtrykke min begejstring for en kommune med kort vej til dialog og med vilje til samarbejde i respekt for borgerne.

Et andet stort arbejde, der har strakt sig over flere år, er vores forsøg på at bevare og forskønne rammerne om vores forening – vores hus. Det første vi kastede os over var den indvendige forskønnelse med maling og knofedt. Herefter var det forbedring af akustikken i form af vægpaneler og et stort flot tæppe (skænket af Christina). I det sidste år har vi så brugt en del tid på at indhente tilbud på de mest trængende opgaver til brug for ansøgning af midler.

De 3 mest trængende opgaver er :

  • Nyt tag med udskiftning af enkelte spær, fjernelse af tagplader og genetablering af nyt tag med tagpap og hårdt tiltrængte tagrender med afløb til kloak.
  • Reparation af sætningsskader i murværk, huller i murværk, sokkel, dørtrin og nyt gulv i køkken, samt forskønnelse og fjernelse af gammel maling på ydermure.
  • nyt køkken med nye hvidevarer bl.a dobbeltkomfur og kølefryseskab.

Ting tager tid, og faktisk er der gået et år siden første møde med Torben Tørnqvist fra kommunen, der har været meget imødekommende og behjælpelig i vores ønsker. Han har lige lagt sidste hånd på den ansøgning på knap 600.000 kr. jeg sendte af sted sidste år, så sagen kan behandles politisk. Den inkluderede også nyt gulv i salen, som ville være skønt, men bedre kan undværes. I mellemtiden kom der positivt svar på en ansøgning til Elfonden, hvorfra vi fik 23.000 til nyt varmluftanlæg.

Det bliver en stor positiv gevinst for bygningen at der altid kan være en stabil temperatur og ventilation. Ved sidste Gourmet var det tydeligt, at luftfugtigheden var meget lavere.

Vi er også blevet beriget med nyt toilet i den forgangne periode.

Med hensyn til det udvendige har kræfterne kun rakt til lugearbejde. Vi har nogle ønsker til anlægsarbejde, men enten må medlemsskaren åbenbare nogle stærke, villige kræfter – eller vi må få Birgit til at løfte det tunge låg på pengekassen. Vi har også ønsker om udvendig belysning og forbedring af nedkørsel, samt P-plads.

Vi har skiftet rengøringsaftale. Den nye bliver varetaget af Ivanna, og det fungerer upåklageligt.

Om livet i huset er vores største succes stadig de månedlige gourmetaftener. Det er en sikker succes, når vore trofaste medlemmer laver dejlig mad til os alle.

Årstidsfesterne har det knebet lidt mere med, men der blev dog gennemført fin Sct Hans og nytårsfest. Også Ovnens fødselsdag og høstfesten blev gennemført, dog med kneben deltagerantal. Et foredrag med Kirsten Lindberg ligeledes.

Arbejdsdage og Landsbymarked har været i bund i år. Til de første er der foruden bestyrelsesmedlemmers ægtefæller mødt 1, og Landsbymarked måtte aflyses pga manglende opbakning. Måske skulle man prøve på et andet tidspunkt af året ?

Vores medlemsantal er faldet fra 133 medlemmer sidste år til bedrøvende 94. Det ville være meget gavnligt for livet i foreningen og grundlaget for fremtidige ansøgninger, om alle medlemmer vil finde et nyt medlem. Brochurer kan rekvireres hos alle bestyrelsesmedlemmer. Måske ville det være en ide fremover at have en medlemspris og en støttemedlemspris, for vi har mange støttemedlemmer (som vi er glade for).

Der har også været et arbejde i gang for at lave ny hjemmeside. Arbejdet er stødt på en mur af andet arbejde for initiativtageren, så der bliver lidt at arbejde videre med i det kommende år, men grundformen er lagt. Til gengæld blev en ny fin brochure om foreningen færdig, som I alle meget gerne må gøre brug af.

Udlejning af huset går lidt trægt, så der er plads til forbedring, men mon ikke et nyrenoveret køkken, et bedre indeklima og lidt pænere ydre fremtoning kan lokke flere til at holde deres fest her ? Økonomien ser fornuftig ud, men den vil Birgit redegøre for senere.

Vi har, takket være Ingrid Schrøders gode arbejde med at administrere staben i Ticon ´s besøgsluge, kunne modtage et dejligt beløb på 10.000 kr årligt. Det er desværre slut nu. Greve Preben Ahlefeldt synes ikke længere, det er rimeligt, at vi får dette vederlag. Det kan han jo have ret i. Vi har takket for de dejlige bidrag til vores kasse. Igen stor tak til Ingrid. Ole Johnsen har på vegne af Ticons venner spurgt, om vi borgere i Tranekær vil være værtsfamilier for unge nordiske land-art kunstnere, som får brug for husly mm. i løbet af sommeren 2019. Vi afventer nærmere information.

Sidst men ikke mindst har jeg den store glæde at kunne meddele, at der er et lille håb i støbeskeen vedrørende en sag, der ligger mange på sinde. Efter flere års henvendelser af flere forskellige personer til Kulturstyrelsen angående den sørgelige tilstand af den gamle skole, de fleste henvendelser endog uden svar, er der små lysglimt i horisonten. Kulturstyrelsen har nu efter en lang klage med gennemgang af det synlige forfald fra Kirsten Lindberg, og efterfølgende medieomtale vedkendt sig problemet. Dog fortsat uden den store begejstring overfor noget, som mest beskrives som et “udkantsproblem”. Kirsten Lindberg slår sig ikke til tåls uden kamp, og det er lykkedes at få en artikel i det kommende 100 års Jubilæumsnummer af “land og by”, at få sagen bragt videre til Kulturministeren med anmodning om, at den indgår i den verserende behandling af bygningsfredningsloven. Højere kan vi vel ikke nå i vores bestræbelser på at få bevaret den smukke gamle bygning, med så fin en kulturhistorie og så betydningsfuld en plads i byen for oplevelsen af historiske Tranekær. Som en ekstra fjer i den hat har Bevaringsforeningen sendt en fin skrivelse med samme synspunkter, så nu belyses sagen fra flere, og presset på en løsning øges. Vi må så folde hænder og bede til, at fremskridt også når til kanterne. Hvis ikke bygningen var i privateje, kunne man jo forestille sig rigtig mange ting, en smuk og sikker bygning kunne bruges til i alles interesse.

Om arbejdet i bestyrelsen kan jeg igen, igen glæde mig over et fint sammenhold med åbenhed overfor alle de opgaver, der skal løses. På trods af at vi i sommer mistede et værdifuldt medlem af bestyrelsen (Peter Brendstrup (som fortsat lever !)), har vi fordelt opgaverne imellem os på bedste vis.

“Sagen om varmluftanlægget” er et godt eksempel på hvordan: Jeg ser annoncen fra Elfonden og søger penge, Birgit henter pengene, takker og passer på dem, Søren finder ud af hvilket anlæg der er bedst – og køber, Axel og Niels forholder sig til opsætning, funktion og aftaler med montør, og Henni klapper og anerkender.

Dette bliver min sidste formandsberetning, da jeg trækker mig ved dette valg.
Jeg har nydt det positive arbejde med at bevare og berige vores forankring i det lokale både i det ydre, men ikke mindst i det indre. De relationer der opbygges, og den tryghed der opnås, når man lige kender hinanden godt nok til at bede om hjælp, et råd eller en tjeneste, er guld værd i hverdagen. Det er skønt at mødes, få et knus eller en snak. Vores fællesskab er så vigtigt. Opnåede vi så det jeg gerne ville? Både ja og nej I forhold til de drømme vi nedskrev år tilbage er nogen meget vigtige ting i hus, men der er gudskelov stadig spændende ting for den nye bestyrelse at arbejde videre med.

Elisabeth Krøijer

P.S. Som en kæmpe glæde blev det ved fremlæggelsen af denne beretning afsløret at vi vil modtage kr. 375.000 til renovering af beboerhuset, i henhold til de indkomne tilbud. En meget taknemmelig formand takker af og tilbyder at følge arbejdet med tilbud og renovering til dørs / eller til den nye bestyrelse evt tager over.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *