Generalforsamling (07.03.2019)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Dagsorden

Generalforsamling i Beboerhuset Stengadevej 2a, 5953 Tranekær, torsdag d.07. marts 2019 kl. 19.00-22.00

Bestyrelsen anbefaler Peter Brendstrup som ordstyrer.

 1. Formandens beretning
 2. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse
 3. Fastlæggelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor/revisorsuppleant
 6. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer på valg er sammensat således:

Søren Valentin Christensen (modtager genvalg)

Tommy Hugo Rasmussen (er ikke på valg)

Birgit Lund (modtager genvalg).

Christina Mørch Nissen (er ikke på valg)

Aksel Møller Petersen (modtager genvalg)

Henni Starup (er ikke på valg)

Annemarie Christensen Bak (er ikke på valg)

På valg som revisor/revisorsuppleant er :

Jytte Christiansen (modtager genvalg).
(Ingen suppleant er valgt ind 2018, derfor er Jytte på valg igen i år)


 

Referat

Peter Brendstrup blev med ‘mindre forsinkelse’ valgt som ordstyrer og takkede for valget.

Ad. 1) Formandens beretning

Der henvises til https://www.tranekaerbeboerforening.dk/formandens-beretning-2

Ad. 2) Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse

Birgit Lund fremlagde foreningens regnskab og budget for kommende år. Regnskabet var godkendt og underskrevet af Revisor samt blev godkendt af forsamlingen.

Ad. 3) Fastlæggelse af kontingent

Der var bred anerkendelse af foreningens økonomiske udfordring, hvormed det blev besluttet at hæve medlemskontingentet til i alt 175 DKK pr. år.

Ad. 4) Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor/revisorsuppleant

Den samlede bestyrelse er:

Søren Valentin Christensen

Tommy Hugo Rasmussen

Birgit Lund

Aksel Møller Petersen

Henni Starup

Alice Nøhr

Nina Villadsen

Revisor/revisorsuppleant er :

Jytte Christiansen

(Ingen suppleant er valgt ind 2019)

Ad. 6) Eventuelt

Løbende under alle dagsordenens punkter var der indskudt dialog om emner til behandling af den nye bestyrelse.

 • Jubilæum og festudvalg
 • Fællesspisning prisstigning
 • Ønske om højere kvalitet i foreningens aktiviteter
 • Muligheder for at opsøge nye medlemmer
 • Udvidelser til hjemmeside, foreningens historie (tidslinje), billeder, video …
 • Offentligt skilt på gade der anviser vejen til foreningen
 • Brochure, genintroduktion af ‘Tranekær’ bog, annoncering i lokalavis

REFERENT

Henni Starup

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *