Generalforsamling (03.03.2020)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Dagsorden

Generalforsamling i Beboerhuset Stengadevej 2a, 5953 Tranekær, tirsdag d.03. marts 2019 kl. 19.00-22.00

Bestyrelsen anbefaler Bo Nissen som ordstyrer.

 1. Formandens beretning
 2. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse
 3. Fastlæggelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor/revisorsuppleant
 6. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer på valg er sammensat således:

Søren Valentin Christensen (er ikke på valg)

Tommy Hugo Rasmussen (modtager ikke genvalg)

Birgit Lund (er ikke på valg).

Aksel Møller Petersen (er ikke på valg)

Henni Starup (modtager genvalg)

Alice Nøhr (modtager genvalg)

Nina Villadsen (modtager genvalg)

På valg som revisor/revisorsuppleant er :

Jytte Christiansen (modtager genvalg)
(Ingen suppleant er valgt ind 2019, derfor er Jytte på valg igen i år)


 

Referat

Bo Nissen blev valgt som dirigent og takkede for valget.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad. 1) Formandens beretning

Der henvises til https://www.tranekaerbeboerforening.dk/formandens-beretning-3

Aksel Møller Petersen fortalte lidt om muligheden for, at blive tilsluttet fibernet/bredbånd i Tranekær. Mere om det, når prisen og vilkår kendes.

Ad. 2) Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse

Kassereren fremlage det udsendte regnskab.

Hun gjorde opmærksom på, at der skal være til et års forbrug på kontoen, så vi er sikker på, at kunne betale vores udgifter. 107 medlemmer har betalt.

Varmeblæseren kører hele tiden i vinterhalvåret, for at holde huset tørt. Det koster omkring kr. 10 om dagen.

Der var spørgsmål til bankgebyr, men Birgit kunne fortælle, at banken fra 1. januar pålægger foreninger gebyrer.

Ad. 3) Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet fastholdt på kr. 175

Ad. 4) Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor/revisorsuppleant

Den samlede bestyrelse er:

 • Søren Valentin Christensen
 • Birgit Lund
 • Aksel Møller Petersen
 • Henni Starup
 • Alice Nøhr
 • Nina Villadsen

Der blev ikke valgt nogen i stedet for Tommy Hugo Rasmussen. Bestyrelsen vil arbejde på, at finde en der vil træde til.

Revisor/revisorsuppleant er :

 • Jytte Christiansen

Der blev ikke valgt en suppleant.

Ad. 6) Eventuelt

Tommy takkede. Han var med til, at stifte foreningen, men han tænker på, at flytte til Ærø, da hans søn med familie bor der.

Henni gjorde opmærksom på bogreoler, der er blevet sat op i salen. Det er meningen, at man kan låne bøgerne. Alle er velkomne til at bidrage med bøger.

Nogle mente, at Jette Nevers arrangementet var for billigt (kr. 20) – vi kunne sagtens have taget kr. 50.

Der blev spurgt, hvordan vi skaffer nye medlemmer. Bestyrelsen svarede, at der arbejdes på en brochure. Men at det er også foreningens medlemmers opgave at tage kontakt, hvis man får nye naboer.

Nogle mente, at det ikke var godt, at vi holder efterårsfest, samme dag som Generalen har vildtaften. Bestyrelsen ser på opgaven.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig.

Alle beholder deres poster, men hvis vi finder et bestyrelsesmedlem mere i stedet for Tommy, så kan bestyrelsen om-konstitueres.

REFERENT

Ninna Villadsen (NV)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *